Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Samråd om öppenhetsregistret

Politikområde

Allmänna och institutionella frågor (öppenhet)

Målgrupper

  1. Organisationer, myndigheter och enskilda som är registrerade i öppenhetsregistret (professionella konsulter, advokatbyråer, oberoende konsulter, företagsegna lobbyister, bransch- och yrkesorganisationer, icke-statliga organisationer, tankesmedjor, forskningsinstitutioner, akademiska institutioner, organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund, organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter eller andra offentliga eller blandade enheter)

  2. Organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik, men inte ärregistrerade i öppenhetsregistret (professionella konsulter, advokatbyråer, oberoende konsulter, företagsegna lobbyister, bransch- och yrkesorganisationer, icke-statliga organisationer, tankesmedjor, forskningsinstitutioner, akademiska institutioner, organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund, organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter eller andra offentliga eller blandade enheter)

Samrådsperiod

Från 08.06.2012 till 31.08.2012

Syftet med samrådet

Syftet är att samla in underlag till den årsrapport som ska utarbetas enligt punkt 27 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättandet av ett öppenhetsregister för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik.

Så här lämnar du ditt bidrag

Vi tar gärna emot bidrag från de organisationer som samrådet riktar sig till. Klicka här för att lämna ditt bidrag.

Alla bidrag kommer att läggas ut på nätet. Det är viktigt att läsa om sekretesspolicyn för det här samrådet. Där beskrivs hur dina personuppgifter och ditt bidrag kommer att behandlas.

Gå till frågeformuläret

Länkar

Kontakt

  • Ansvarig avdelning: Generalsekretariatet, Enhet B5 – Öppenhet
  • E-post: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • Postadress: 1049 Bryssel

Läs bidragen

För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i öppenhetsregistret och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag. 

  • På den här webbplatsen hittar du information om kommissionens dialog och samråd med det civila samhället.
  • Under ”I fokus” Iyfter vi fram en av kommissionens webbplatser eller ett ämne med relevans för det civila samhället.