Navigacijska pot

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Posvetovanje o registru za preglednost

Področje(a) politike

Splošne in institucionalne zadeve (preglednost)

Ciljna(e) skupina(e)

  1. Organizacije, organi in posamezniki, vpisani v register za preglednost (poklicne svetovalne službe, odvetniške pisarne, samozaposleni svetovalci, notranji lobisti, panožna/poklicna združenja, nevladne organizacije, možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove, organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti, organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, drugi javni in javno-zasebni subjekti).

  2. Organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju politik Evropske unije in nisovpisane v register za preglednost (poklicne svetovalne službe, odvetniške pisarne, samozaposleni svetovalci, notranji lobisti, panožna/poklicna združenja, nevladne organizacije, možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove, organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti, organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, drugi javni in javno-zasebni subjekti).

Posvetovalno obdobje

Od 08.06.2012 do 31.08.2012

Cilj posvetovanja

S posvetovanjem želimo zbrati podatke za pripravo letnega poročila, o katerem govori točka 27 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o vzpostavitvi registra za preglednost za organizacije in samozaposlene, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU.

Kako predložiti prispevek

Organizacije in samozaposlene iz ciljne skupine vabimo k sodelovanju v posvetovanju. Prispevek oddate tako, da izpolnite vprašalnik.

Prejete odgovore bomo objavili na spletni strani. V zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov in obravnavo vašega prispevka preberite priloženo izjavo o varstvu podatkov.

Vprašalnik

Uporabne povezave

Kontaktni podatki

  • Pristojna služba: Generalni sekretariat, enota B5 – Preglednost
  • e-naslov: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • Poštni naslov: B-1049 Bruxelles

Prikaz prispevkov

Zaradi preglednosti smo povabili organizacije, da javnosti sporočijo ustrezne podatke o sebi, tako da se prijavijo v Register zastopnikov interesov in sprejmejo Kodeks ravnanja. Če organizacija ni prijavljena v Registru, se njen prispevek objavi posebej. 

  • Spletišče obvešča o dialogu in posvetovanjih Evropske komisije s civilno družbo.
  • V žarišču je v ospredju spletišče ali tema Komisije, povezana s civilno družbo.