Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Konsultacje w sprawie rejestru służącego przejrzystości

Obszary polityki

Sprawy ogólne i instytucjonalne (Przejrzystość)

Grupy docelowe

  1. Organizacje, instytucje i osoby zarejestrowane w rejestrze służącym przejrzystości (wyspecjalizowane firmy doradcze, kancelarie prawne, samozatrudnieni konsultanci, lobbyści zatrudnieni przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, organizacje pozarządowe, zespoły ekspertów, instytucje badawcze, ośrodki akademickie, organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne, organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i miejskie, inne podmioty publiczne lub prywatno-publiczne).

  2. Organizacje i samozatrudnione osoby, zaangażowane w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej niezarejestrowane w rejestrze służącym przejrzystości (wyspecjalizowane firmy doradcze, kancelarie prawne, samozatrudnieni konsultanci, lobbyści zatrudnieni przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, organizacje pozarządowe, zespoły ekspertów, instytucje badawcze, ośrodki akademickie, organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne, organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i miejskie, inne podmioty publiczne lub prywatno-publiczne).

Czas trwania konsultacji

Od 08.06.2012 do 31.08.2012

Cel konsultacji

Celem tych konsultacji jest zgromadzenie danych, które pozwolą opracować coroczne sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i samozatrudnionych osób, uczestniczących w opracowaniu i realizacji polityki Unii Europejskiej.

Jak przesłać odpowiedź?

Zachęcamy organizacje, których dotyczą te konsultacje, do wypełnienia kwestionariusza. W tym celu wystarczy kliknąć tutaj.

Nadesłane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności, które opublikowano wraz z konsultacjami i które zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz

Przydatne linki

Dane kontaktowe

  • dział Komisji: Secrétariat général, Unité B5 – Transparence
  • e-mail: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • adres pocztowy: 1049 Bruksela, Belgia

Zobacz odpowiedzi

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje są proszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.  

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

  • Strona ta zawiera informacje na temat dialogu i konsultacji prowadzonych przez Komisję ze społeczeństwem obywatelskim.
  • W części „W centrum uwagi” przedstawiamy strony Komisji lub tematy związane ze społeczeństwem obywatelskim.