Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Raadpleging over het Transparantieregister

Beleidsterrein(en)

Algemene en institutionele zaken (Transparantie)

Doelgroep(en)

  1. Organisaties, instanties en personen die zijn ingeschreven in het Transparantieregister (gespecialiseerde adviesbureaus, advocatenkantoren, zelfstandige consultants, interne vertegenwoordigers, brancheorganisaties, ngo’s, denktanks, onderzoeksorganisaties, academische instellingen, religieuze organisaties en gemeenschappen, regionale overheden, steden en gemeenten, andere overheids- of semi-overheidsinstanties).

  2. Organisaties en personen die als zelfstandig werkenden betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid en niet zijn ingeschreven in het Transparantieregister (gespecialiseerde adviesbureaus, advocatenkantoren, zelfstandige consultants, interne vertegenwoordigers, brancheorganisaties, ngo’s, denktanks, onderzoeksorganisaties, academische instellingen, religieuze organisaties en gemeenschappen, regionale overheden, steden en gemeenten, andere overheids- of semi-overheidsinstanties).

Raadplegingsperiode

Van 08.06.2012 tot 31.08.2012

Doel van de raadpleging

Deze raadpleging is bedoeld om gegevens te verzamelen voor het jaarverslag als bedoeld in punt 27 van het interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over de invoering van een "transparantieregister" voor organisaties en als zelfstandige werkende personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid.

Hoe kunt u uw mening geven?

Behoort u of uw organisatie tot de doelgroep? Dan nodigen wij u uit: stuur ons uw bijdrage!

Alle bijdragen worden op internet gepubliceerd. Lees aandachtig de specifieke privacyverklaring bij deze raadpleging om te weten hoe wij uw persoonlijke gegevens en uw bijdrage verwerken.

Vragenlijst

Links

Gegevens

  • Bevoegde dienst: Secretariaat-generaal, Eenheid B5 – Transparentie
  • E-mail: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • Postadres: B-1049 Brussel

Reacties

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het register van belangenvertegenwoordigers en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd. 

  • Deze site bevat informatie over de dialoog met en raadpleging van het maatschappelijk middenveld door de Europese Commissie.
  • "In de kijker" wil Commissiewebsites of thema's onder de aandacht brengen die voor het maatschappelijk middenveld relevant zijn.