Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Sabiedriska apspriešana par Pārredzamības reģistru

Politikas joma(-s)

Vispārīgi un institucionāli jautājumi (caurskatāmība)

Mērķa grupa(-s) 

  1. Organizācijas, iestādes un privātpersonas, kas reģistrējušās Pārredzamības reģistrā (specializētu konsultāciju biroji, advokātu biroji, neatkarīgie konsultanti, štata pārstāvji, profesionālās grupas, nevalstiskās organizācijas, pārdomu grupas, pētniecības struktūras, akadēmiskās iestādes, organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiozās kopienas, organizācijas, kas pārstāv pašvaldības, citas valsts vai jaukta tipa (valsts-privātas) struktūras).

  2. Organizācijas, iestādes un ES politikas attīstīšanā un īstenošanā iesaistītas neatkarīgas privātpersonas, kas nav reģistrējušās Pārredzamības reģistrā (specializētu konsultāciju biroji, advokātu biroji, neatkarīgie konsultanti, štata pārstāvji, profesionālās grupas, nevalstiskās organizācijas, pārdomu grupas, pētniecības organizācijas, akadēmiskās iestādes, organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiozās kopienas, organizācijas, kas pārstāv pašvaldības, citas valsts vai jaukta tipa (valsts-privātas) struktūras).

Apspriešanas periods

No 08.06.2012 līdz 31.08.2012

Apspriešanas mērķis

Šo apspriešanu rīko, lai iegūtu informāciju, kuru varētu izmantot, sagatavojot ikgadējo ziņojumu, kas paredzēts 27. punktā Eiropas Parlamenta un Komisijas savstarpējā nolīgumā par Pārredzamības reģistru organizācijām un personām, kuras neatkarīgi kā privātpersonas piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā.

Kā iesniegt komentārus

Aicinām attiecīgās organizācijās nosūtīt savus komentārus. Lai nosūtītu savus komentārus, lūdzu, noklikšķiniet te.

Saņemtos komentārus publicēs internetā. Lai noskaidrotu, kā apstrādās jūsu personas datus un nosūtītos komentārus, izlasiet šai apspriešanai pievienoto paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Skatīt aptaujas lapu

Noderīgas saites

Kontaktinformācija

  • atbildīgais dienests: Secrétariat général, Unité B5 – Transparence
  • e-pasts: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • pasta adrese: B-1049 Bruxelles

Skatīt nosūtītos komentārus

Pārredzamības interesēs organizācijas ir aicinātas sniegt atklātībai visu attiecīgo informāciju, kas attiecas uz tām, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus iesniegušas reģistrētās organizācijas. 

  • Šajā vietnē atradīsit informāciju par Komisijas ierosinātajām apspriešanām un dialogu ar pilsonisko sabiedrību
  • Sadaļa “Būtiski” izceļ kādu Komisijas vietni vai tematu, kas ir saistīts ar pilsonisko sabiedrību