Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Konsultacijos dėl Skaidrumo registro

Politikos sritis(-ys)

Bendrieji ir institucijų reikalai (skaidrumas)

Tikslinė(-s) grupė(-s)

  1. Skaidrumo registre užsiregistravusios organizacijos, institucijos ir fiziniai asmenys (profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai, „vidaus“ lobistai ir prekybos bei profesinės asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos, organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms, organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai).

  2. Rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką dalyvaujančios organizacijos ir savarankiškai dirbantys asmenys, neužsiregistravę Skaidrumo registre (profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai, „vidaus“ lobistai ir prekybos bei profesinės asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos, organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms, organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai).

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 08.06.2012 iki 31.08.2012

Konsultacijų tikslas

Šių konsultacijų tikslas – surinkti duomenų, į kuriuos atsižvelgiant būtų parengta metinė ataskaita, kaip numatyta Europos Parlamento ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems plėtojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką, 27 punkte.

Kaip teikti savo nuomonę

Kviečiame tikslines organizacijas dalyvauti konsultacijose. Tai padaryti galite spustelėję čia.

Gauti atsakymai bus paskelbti internete. Būtinai perskaitykite pranešimą apie privatumo apsaugą vykstant šioms konsultacijoms. Jame informuojama, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys ir panaudojamos nuomonės.

Rodyti klausimyną

Naudingos nuorodos

Kontaktiniai duomenys

  • Atsakinga tarnyba: Generalinis sekretoriatas, B5 skyrius „Skaidrumas“
  • E.paštas:: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • Pašto adresas: B-1049 Bruxelles

Rodyti nuomones

Skaidrumo dėlei organizacijos raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Interesų grupių atstovų registre ir įsipareigodamos laikytis jo etikos kodekso. Jei organizacija Registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo įregistruotų organizacijų nuomonių. 

  • Šioje svetainėje informuojama apie Komisijos dialogą ir konsultacijas su pilietine visuomene.
  • Skyrelyje „Dėmesio centre“ supažindinama su kokia nors pilietinei visuomenei svarbia Komisijos svetaine arba tema.