Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Kuuleminen: Avoimuusrekisteri

Politiikan ala(t)

Yleiset ja institutionaaliset asiat (Avoimuus)

Kohderyhmä(t)

  1. Avoimuusrekisteriin rekisteröityneet organisaatiot, viranomaiset ja yksityishenkilöt (konsultti- ja lakiasiaintoimistot, itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit, yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt, kansalaisjärjestöt, ajatushautomot, tutkimuslaitokset, akateemiset laitokset, kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot, paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia edustavat organisaatiot, muut julkis- tai sekayhteisöt).

  2. Euroopan unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvat organisaatiot ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka eivät ole rekisteröityneet avoimuusrekisteriin (konsultti- ja lakiasiaintoimistot, itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit, yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt, kansalaisjärjestöt, ajatushautomot, tutkimuslaitokset, akateemiset laitokset, kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot, paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia edustavat organisaatiot, muut julkis- tai sekayhteisöt).

Kuulemisen kesto

08.06.201231.08.2012

Kuulemisen tavoite

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoja avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten välisen sopimuksen (Euroopan parlamentin ja Euroopan komission sopimus avoimuusrekisterin perustamisesta unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille) 27 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen laadintaa varten.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voivat vastata kohderyhmään kuuluvat organisaatiot. Vastaamaan pääsee tästä linkistä.

Vastaukset julkaistaan komission verkkosivuilla. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä annetaan tietoja henkilötietojen suojaamisesta ja vastausten käsittelystä.

Kyselylomake

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteystiedot

  • Asiasta vastaava yksikkö: Pääsihteeristö, yksikkö B5 – Avoimuus
  • Sähköposti: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • Postiosoite: B-1049 Bruxelles

Katso vastaukset

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita on pyydetty antamaan asiaankuuluvat tiedot itsestään rekisteröitymällä avoimuusrekisteriin. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä.  Jos organisaatiota ei ole rekisteröity, sen vastaus julkaistaan rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista erillään 

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

  • Tällä sivustolla on tietoa kansalaisyhteiskunnan kuulemisesta ja komission vuoropuhelusta sen kanssa.
  • Valokeilassa-osiossa esitellään kansalaisyhteiskuntaan liittyviä aiheita ja sivustoja.