Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Läbipaistvusregistrit käsitlev konsultatsioon

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Üld- ja institutsioonilised küsimused (Läbipaistvus)

Sihtrühm(ad)

  1. Läbipaistvusregistris registreeritud organisatsioonid, ametiasutused ja üksikisikud (konsultatsioonifirmad, advokaadibürood, füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid, asutusesisesed lobiüksused, äri-/kutseliidud, valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad, teadusasutused, akadeemilised asutused, kirikuid ja usukogukondi esindavad organisatsioonid; kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalikku ja erasektorit ühendavad üksused).

  2. Organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad  (konsultatsioonifirmad, advokaadibürood, füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid, asutusesisesed lobiüksused, äri-/kutseliidud, valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad, teadusasutused, akadeemilised asutused, kirikuid ja usukogukondi esindavad organisatsioonid; kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalikku ja erasektorit ühendavad üksused), kes osalevad ELi poliitika kujundamises ja rakendamises, ning kes ei ole läbipaistvusregistris registreeritud.

Konsultatsiooni kestus

08.06.201231.08.2012

Konsultatsiooni eesmärk

Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on koguda andmeid, mis on vajalikud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe (läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega) punktis 27 ettenähtud aastaaruande koostamiseks.

Kuidas esitada oma seisukohti

Ootame vastuseid asjaomastelt organisatsioonidelt. Palun klõpsake oma seisukohtade saatmiseks siin.

Saadud vastused avaldatakse Internetis. Oluline on tutvuda kõnealuse konsultatsiooniga kaasnevate isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis selgitavad, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Vaadake küsimustikku

Kasulikud lingid

Kontaktandmed

  • vastutav talitus: Peasekretariaat, üksus B5 − Läbipaistvus
  • e-post: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • postiaadress: B-1049 Bruxelles

Vaadake laekunud vastuseid

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada avalikkusele asjakohane teave enda kohta, registreerudes läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi. 

  • Käesoleval veebisaidil esitatakse teavet komisjoni ja kodanikuühiskonna vahelise dialoogi ning konsultatsioonide kohta
  • Jaotises „Tähelepanu keskmes” käsitletakse komisjoni veebisaiti või teemat, mis on seotud kodanikuühiskonnaga.