Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Høring om åbenhedsregistret

Politikområde(r)

Generelle og institutionelle spørgsmål (åbenhed)

Målgruppe(r)

  1. Organisationer, myndigheder og enkeltpersoner, der er registreret i åbenhedsregistret (konsulent‑ og advokatfirmaer, selvstændige konsulenter, internt ansatte repræsentanter, brancheforeninger, ikke-statslige organisationer, tænketanke, forskningsorganer, akademiske institutioner, organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund, organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder samt andre offentlige eller blandede organer).

  2. Organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker, og som ikke er registreret i åbenhedsregistret (konsulent‑ og advokatfirmaer, selvstændige konsulenter, internt ansatte repræsentanter, brancheforeninger, ikke-statslige organisationer, tænketanke, forskningsorganer, akademiske institutioner, organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund, organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder samt andre offentlige eller blandede organer).

Høringsperiode

Fra den 08.06.2012 til den 31.08.2012

Formål med høringen

Formålet med høringen er at indhente oplysninger til den årsrapport, der skal udarbejdes i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker.

Sådan afgiver du dit bidrag

Vi modtager gerne bidrag fra organisationer, som høringen vedrører. Klik her for at afgive dit bidrag.

Alle bidrag vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring, der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.

Gå til spørgeskema

Nyttige links

Kontaktinformation

  • ansvarlig tjenestegren: Secrétariat général, Unité B5 – Transparence
  • e-mail: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • postadresse: B-1049 Bruxelles

Se bidragene

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i åbenhedsregistret og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, offentliggøres særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer. 

  • Her kan du læse om Kommissionens dialog og høringer med civilsamfundet.
  • Under "I fokus" sætter vi spot på et af Kommissionens websteder eller et emne, der er knyttet til civilsamfundet.