Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Konzultace týkající se rejstříku transparentnosti

Oblast(-i)

Obecné a institucionální záležitosti (transparentnost)

Cílová(-é) skupina(-y)

  1. Organizace, orgány a jednotlivci zaregistrovaní v rejstříku transparentnosti (specializované poradenské firmy, advokátní kanceláře, nezávislí poradci, interní zástupci, profesní sdružení, nevládní organizace, think–tanky, výzkumné instituce, akademické instituce, organizace zastupující církve a náboženské společnosti, organizace zastupující orgány místní, regionální a městské samosprávy, další veřejné a smíšené subjekty).

  2. Organizace a fyzické osoby samostatně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik Evropské unie a nejsou registrovány v rejstříku transparentnosti (specializované poradenské firmy, advokátní kanceláře, nezávislí poradci, interní zástupci, profesní sdružení, nevládní organizace, think–tanky, výzkumné instituce, akademické instituce, organizace zastupující církve a náboženské společnosti, organizace zastupující orgány místní, regionální a městské samosprávy, další veřejné a smíšené subjekty).

Trvání konzultace

Od. 08.06.2012 do 31.08.2012

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je získat údaje, jež poslouží jako podklad při vypracování výroční zprávy, která je stanovena v bodě 27 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o zřízení rejstříku transparentnosti pro organizace a fyzické osoby samostatně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politiky Evropské unie.

Jak zaslat příspěvek?

Uvítáme především příspěvky od výše uvedených subjektů. Příspěvek můžete vložit kliknutím na tento odkaz.

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Informace o nakládání svašimi osobními úd aji a příspěvky najdete vprohlášení o ochraně osobních údajů, které je připojeno ktéto konzultaci.

Zobrazit dotazník

Užitečné odkazy

Kontaktní údaje

  • příslušný útvar: Generální sekretariát, oddělení B5 – Transparentnost
  • e-mail: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • poštovní adresa: B-1049 Bruxelles

Zobrazit příspěvky

Vzájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti (bývalý rejstřík zástupců zájmových skupin), a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a aby se zavázaly kdodržování jeho kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných. 

  • Na této stránce naleznete informace o dialogu a konzultacích Evropské komise s občanskou společností.
  • V sekci „Nepřehlédněte“ upozorňujeme na stránky Komise či téma spojené s otázkami občanské společnosti.