Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Консултация относно Регистъра за прозрачност

Области на политиката

Общи и институционални въпроси (прозрачност)

Целеви групи

  1. Организации, органи на управление и физически лица, вписани в Регистъра за прозрачност (професионални консултанти, правни кантори, самостоятелно заети консултанти, „вътрешни“ лобисти, търговски и професионални асоциации, неправителствени организации, мозъчни тръстове, научноизследователски институции, академични институции, организации, представляващи църкви и религиозни общности, организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени органи).

  2. Организации и самостоятелно заети лица, които участват в разработването и прилагането на политиките на Европейския съюз и не са вписани в Регистъра за прозрачност (професионални консултанти, правни кантори, самостоятелно заети консултанти, „вътрешни“ лобисти, търговски и професионални асоциации, неправителствени организации, мозъчни тръстове, научноизследователски институции, академични институции, организации, представляващи църкви и религиозни общности, организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени органи).

Период на консултацията

От 08.06.2012г. до 31.08.2012г.

Цел на консултацията

Целта на тази консултация е да се съберат данни във връзка с изготвянето на годишния доклад, предвиден в точка 27 на междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно Регистър за прозрачност за организации и самостоятелно заети лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на Европейския съюз.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Приканваме целевите организации да изпратят своите коментари и предложения. Щракнете тук, за да изпратите своя коментар.

Получените коментари и предложения ще бъдат публикувани в интернет. Моля, прочетете специалната декларация за поверителност, приложена към тази консултация, която съдържа важна информация за това как се обработват вашите лични данни и коментари.

Разглеждане на въпросника

Полезни връзки

За контакти

  • Отговорна служба: Secrétariat général, Unité B5 – Transparence
  • Електронен адрес: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • Пощенски адрес: B-1049 Bruxelles

Разглеждане на коментарите и предложенията

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и подпишат неговия Кодекс за поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикуват отделно от тези на регистрираните организации. 

  • Този сайт съдържа информация за диалога и консултациите на Комисията с гражданското общество.
  • В „На фокус“ представяме уебсайтове на Комисията или теми, свързани с гражданското общество.