Sökväg

Varför tävla i översättning?

För att slå ett slag för språkinlärning och översättning

Om vi som bor i EU ska vara ”förenade i mångfald”, som EU:s eget motto säger, måste vi kunna fler språk än vårt modersmål.

Översättningstävlingen Juvenes Translatores, som startade 2007, är till för alla ungdomar som gärna vill lära sig främmande språk.

Med språkkunskaper får man bättre kontakt med andra människor och bättre förståelse för andra kulturer. Med främmande språk i bagaget kan ni – morgondagens vuxna – lättare flytta inom EU för att studera eller arbeta.

Studier visar att efterfrågan på översättare i Europa ständigt växer. Ta chansen och häng på tåget! Med Juvenes Translatores vill vi slå ett slag för översättningskunskaper och visa hur översättning kan ”slå en bro” mellan olika språk under språkinlärningen.

För att hjälpa lärare och elever

Tävlingen är enormt populär – 99 procent av de skolor som deltagit i tidigare tävlingsomgångar vill göra det igen.

Vissa skolor anordnar till och med egna uttagningstävlingar för att förvissa sig om att det verkligen är deras bästa elever som får delta i tävlingen. Det är också ett sätt att engagera fler än de fem elever som får delta i den riktiga tävlingen. Sådana initiativ lyfter fram översättning och språk på skolorna och engagerar lärare och elever från olika klasser.

För att stimulera till samarbete med skolor i andra länder

Juvenes Translatores har också blivit något av en språngbräda för andra språkliga och kulturella äventyr. Vissa deltagande skolor har till exempel börjat med elevutbyten.

Skolor som är intresserade av liknande initiativ kan också knyta vänskolekontakter på nätet.

På vår Facebooksida kan du hålla dig uppdaterad om tävlingen och utbyta idéer med andra deltagare.