Navigacijska pot

Čemu prevajalsko tekmovanje?

... da spodbudimo učenje jezikov in prevajanje

Če naj bomo Evropejci res združeni v različnosti, kakor pravi slogan EU, se moramo znati sporazumevati tudi v drugih jezikih.

Prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores, ki je prvič potekalo leta 2007, je namenjeno mladim, ki jih zanima učenje tujih jezikov.

Znanje jezikov nas povezuje in omogoča boljše razumevanje drugih kultur. Opremljeni z znanjem jezikov lahko mladi, jutrišnji odrasli, laže odidejo na študij ali delo v druge evropske države.

Raziskave kažejo, da je v Evropi vedno več povpraševanja po prevajanju in prevajalcih. Dobro je, če so mladi, ki se učijo tuje jezike, na to pripravljeni! Tekmovanje Juvenes Translatores dviguje ozaveščenost glede pomena prevajalskega znanja in potrebe po drugačnem videnju prevajanja – kot sredstva posredovanja med jeziki – v okviru učenja jezikov.

... da pomagamo učiteljem in učencem

Tekmovanje je izredno priljubljeno: 99 % šol, ki so na njem sodelovale v preteklosti, želi sodelovati tudi v prihodnje.

Nekatere šole organizirajo svoje šolsko predtekmovanje, na katerem izberejo najboljše dijake za tekmovanje. Tako omogočijo preizkus v prevajanju tudi drugim dijakom in ne samo tistim petim, ki se nato uradno udeležijo tekmovanja. Te pobude se lahko spremenijo v pravi praznični dan prevajanja in jezikov na šoli, saj pritegnejo učitelje in dijake iz različnih razredov.

... da spodbudimo skupne dejavnosti s šolami v tujini

Tekmovanje Juvenes Translatores je postalo tudi nekakšna odskočna deska za druge jezikovne in kulturne podvige: nekatere sodelujoče šole so se dogovorile za medsebojne učne izmenjave.

Šolam, ki jih zanimajo takšne pobude, priporočamo tudi program eTwinning.

Na naši strani na Facebooku lahko preberete najnovejše novice o tekmovanju in izmenjate mnenja z drugimi udeleženci tekmovanja.