Navigacijska pot

Čemu prevajalsko tekmovanje?

... da spodbudimo učenje jezikov in prevajanje

Če naj bomo Evropejci res združeni v različnosti, kakor pravi slogan EU, se moramo znati sporazumevati tudi v drugih jezikih.

Prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores, ki smo ga prvič organizirali leta 2007, je namenjeno vsem, ki jih žeja po znanju tujih jezikov.

Znanje jezikov nas povezuje in omogoča boljše razumevanje drugih kultur. Opremljeni z znanjem jezikov lahko mladi, jutrišnji odrasli, laže oddidejo na študij ali delo v druge evropske države.

Raziskave kažejo, da je v Evropi vedno več povpraševanja po prevajanju in prevajalcih. Pametno bi torej bilo, da se dijaki na to pripravijo. Tekmovanje Juvenes Translatores širi zavedanje o pomenu prevajalskega znanja in opozarja na to, da bi bilo morda dobro pri pouku jezikov znova uvesti prevod kot sredstvo jezikovnega posredovanja.

... da pomagamo učiteljem in dijakom

Tekmovanje je izredno priljubljeno: 99 % šol, ki so na njem sodelovale v preteklosti, želi sodelovati tudi v prihodnje.

Nekatere šole organizirajo svoje šolsko predtekmovanje, na katerem izberejo najboljše dijake za tekmovanje. Tako omogočijo preizkus v prevajanju tudi drugim dijakom in ne samo tistim petim, ki se nato uradno udeležijo tekmovanja. Juvenes Translatores lahko postane pravi praznik prevajanjain jezikov na šoli, saj k sodelovanju pritegne učitelje in dijake iz različnih razredov.

... da spodbudimo skupne dejavnosti s šolami v tujini

Tekmovanje Juvenes Translatores je postalo tudi nekakšna odskočna deska za druge jezikovne podvige: nekatere sodelujoče šole so se dogovorile za medsebojne učne izmenjave.

Šolam, ki jih zanimajo takšne pobude, priporočamo tudi program e-twinning.

Na naši strani Facebook boste našli somišljenike ter z drugimi udeleženci izmenjali zamisli in vsebine. Učiteljem naš spletnik tudi omogoča izmenjavo najboljših praks in medsebojno učenje.

 

Tekmovanje Juvenes Translatores je postalo tudi nekakšna odskočna deska za druge jezikovne podvige: nekatere sodelujoče šole so se dogovorile za prihodnje medsebojne učne izmenjave.

Šolam, ki jih zanimajo takšne pobude, priporočamo tudi program e-twinning.

Na naši strani Facebook boste našli somišljenike ter z drugimi udeleženci izmenjali zamisli in vsebine. Učiteljem naš spletnik tudi omogoča izmenjavo najboljših praks in medsebojno učenje.