Navigačný riadok

Prečo sa koná táto súťaž?

Aby sme podporili štúdium jazykov a prekladanie...

Ak chcú Európania naplniť heslo EÚ „zjednotení v rozmanitosti“, musia ovládať aj cudzie jazyky.

Naša prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, ktorej prvý ročník sa konal v roku 2007, má pomôcť všetkým, ktorí majú záľubu v štúdiu cudzích jazykov.

Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Na druhej strane uľahčuje mladým ľuďom študovať a pracovať v rámci Európy.

Štúdie ukazujú, že dopyt po preklade a prekladateľoch v Európe neustále rastie. Študenti cudzích jazykov by na to mali byť pripravení! Súťaž Juvenes Translatores zvyšuje povedomie o dôležitosti prekladateľských zručností a o tom, že je potrebné prehodnotiť význam prekladu ako prostriedku „mediácie“ medzi jazykmi v kontexte jazykového vzdelávania.

... aby sme pomohli učiteľom a žiakom...

Súťaž sa stala skutočne populárnou a až 99 % škôl, ktoré sa jej zúčastnili, sa chce prihlásiť opäť.

Niektoré školy dokonca zorganizovali svoje vlastné predbežné testy, aby zabezpečili, že do súťaže postúpia najlepší žiaci a že sa zapojí viac ako 5 žiakov, čo je stanovený maximálny počet účastníkov z jednej školy. Takéto iniciatívy sa v školách môžu stať oslavou prekladu a jazykov, do ktorej sa zapoja učitelia a študenti z rôznych ročníkov.

... a aby sme podporili spoločné aktivity medzi školami

Súťaž Juvenes Translatores sa stala podnetom pre ďalšie iniciatívy v oblasti jazyka a kultúry. Niektoré účastnícke školy napríklad začali organizovať vzdelávacie výmeny.

Školám, ktoré by mali záujem o takéto iniciatívy, je tiež k dispozícii e-twinning.

Na našej stránke na Facebooku môžete nájsť aktuálne informácie o súťaži, či podeliť sa o svoje nápady s ostatnými účastníkmi.