Navigačný riadok

Prečo sa koná súťaž Juvenes Translatores?

Aby sme podporili štúdium jazykov a prekladanie...

Ak chcú Európania naplniť heslo EÚ „zjednotení v rozmanitosti“, musia ovládať aj cudzie jazyky.

Ak vás zaujímajú cudzie jazyky, môže vám pomôcť naša každoročná prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, ktorú organizujeme od roku 2007.

Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Na druhej strane uľahčuje mladým ľuďom študovať a pracovať v rámci Európy.

Štúdie ukazujú, že dopyt po preklade a prekladateľoch v Európe neustále rastie. Študenti cudzích jazykov by na to mali byť pripravení! Súťaž Juvenes Translatores zvyšuje povedomie o dôležitosti prekladateľských zručností a o tom, že je potrebné prehodnotiť význam prekladu ako prostriedku „mediácie“ medzi jazykmi v kontexte jazykového vzdelávania.

... aby sme pomohli učiteľom a žiakom...

Niektoré školy zorganizovali svoje vlastné predbežné testy, aby zabezpečili, že do súťaže postúpia najlepší žiaci a že sa zapojí viac ako 5 žiakov, čo je stanovený maximálny počet účastníkov z jednej školy. Takéto iniciatívy sa v školách môžu stať oslavou prekladu a jazykov, do ktorej sa zapoja učitelia a študenti z rôznych ročníkov.

... a podporili spoločné aktivity so školami v zahraničí

Súťaž Juvenes Translatores sa stala podnetom pre ďalšie iniciatívy v oblasti jazyka a kultúry. Niektoré účastnícke školy napríklad začali organizovať vzdelávacie výmeny.

Ďalšia možnosť, ktorá by mohla zaujímať vašu školu je eTwinning.

A nakoniec, prečo si nepozrieť našu stránku na Facebooku? Takto môžete nájsť aktuálne informácie o súťaži, či podeliť sa o svoje nápady s ostatnými účastníkmi.