Ścieżka nawigacji

Juvenes Translatores – Czemu służy konkurs?

Ideą konkursu jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu...

Jeżeli zgodnie z mottem UE mamy być „zjednoczeni w różnorodności”, musimy znać języki obce.

Nasz coroczny konkurs Juvenes Translatores, którego pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku, to ukłon w stronę wszystkich tych, których pasją jest nauka języków obcych.

Znajomość języków poszerza horyzonty, umożliwia poznawanie nowych ludzi i innych kultur. A młodym ludziom – takim jak Wy – w przyszłości ułatwi podjęcie studiów i znalezienie pracy w dowolnym miejscu w Europie.

Z badań wynika, że w Europie zapotrzebowanie na tłumaczenia i usługi tłumaczy pisemnych wciąż rośnie. Ci, którzy uczą się języków obcych, powinni o tym pamiętać! Konkurs Juvenes Translatores służy popularyzowaniu umiejętności tłumaczenia i pozwala spojrzeć na nie jako na sposób komunikowania się między różnymi kulturami w kontekście nauki języków obcych.

...wspieranie nauczycieli i uczniów...

Niektóre szkoły organizują własne testy wstępne, zarówno aby wybrać swoich najlepszych 5 uczniów, którzy będą je reprezentować, jak i po to, aby zainteresować konkursem więcej osób, niż wymaga regulamin. Tego rodzaju inicjatywy mogą być sposobem na uświadomienie wszystkim znaczenia umiejętności tłumaczenia i nauki języków obcych w szkole, gdy zaangażują się w nie nauczyciele i uczniowie z różnych klas.

...oraz promowanie współpracy ze szkołami z zagranicy

Konkurs Juvenes Translatores stał się również przy okazji inspiracją dla innych przedsięwzięć związanych z językami i kulturą. Niektóre z uczestniczących w nim szkół zaczęły organizować wymiany edukacyjne.

Innym może spodobać się pomysł współpracy szkół w ramach projektu eTwinning.

Zachęcamy też do zaglądania na naszą stronę na Facebooku. Znajdziecie tam najnowsze informacje na temat konkursu, będziecie się również mogli wymienić spostrzeżeniami na jego temat z innymi uczestnikami.