Kruimelpad

Waarom deze wedstrijd?

Om het leren van talen en het vertalen te promoten

Als we het Europese motto van "eenheid in verscheidenheid" eer aan willen doen, moeten we meer talen begrijpen dan alleen onze eigen.

Voor wie graag bezig is met vreemde talen, organiseren we al sinds 2007 de vertaalwedstrijd Juvenes Translatores.

Kennis van vreemde talen brengt mensen dichter bij elkaar en wekt begrip voor andere culturen. En voor jullie, de volwassenen van morgen, wordt het makkelijker om te studeren en te werken in heel Europa.

De vraag naar vertalingen en vertalers groeit nog steeds in Europa. Het is nuttig taalstudenten daarop voor te bereiden. Juvenes Translatores geeft mensen meer inzicht in de vaardigheden die een goede vertaler moet hebben en maakt duidelijk dat de vertaler als tussenpersoon tussen verschillende talen optreedt. Deze vaardigheden zouden wellicht meer aan de orde moeten komen in het vreemdetalenonderwijs.

Om leraren en scholieren te helpen

De wedstrijd is ontzettend populair: 99% van de deelnemende scholen heeft aangegeven opnieuw te willen meedoen.

Sommige scholen organiseren zelfs eigen voorselecties, zodat enerzijds de beste leerlingen kunnen meedoen aan de wedstrijd en anderzijds meer dan de 5 deelnemende leerlingen kunnen proeven van dit evenement. Dergelijke initiatieven kunnen voor een school een klasoverschrijdend talenfeest voor leraren en leerlingen worden.

Om gezamenlijke activiteiten met scholen in het buitenland te stimuleren

Juvenes Translatores is ook een springplank gebleken voor andere activiteiten rondom talen en cultuur. Sommige deelnemende scholen organiseren bijvoorbeeld uitwisselingen met andere scholen.

Scholen die geïnteresseerd zijn in dergelijke initiatieven, kunnen ook eTwinning overwegen.

Op onze Facebook-pagina vindt u het laatste nieuws en kunt u ideeën uitwisselen met andere deelnemers.