Mogħdija tan-navigazzjoni

Juvenes Translatores — għaliex dan il-konkors?

Biex jiġi promoss it-tagħlim tal-lingwi u t-traduzzjoni ...

Jekk l-Ewropej għandhom ikunu "uniti fid-diversità" kif jgħid il-motto tal-UE, neħtieġu li nkunu kapaċi nifhmu lingwi minbarra lsien pajjiżna.

Jekk tinsab għatxan għal-lingwi barranin, il-konkors tat-traduzzjoni annwali tagħna Juvenes Translatores, li beda fl-2007, qiegħed hawn biex jgħinek.

Fl-aħħar mill-aħħar, it-tagħlim tal-lingwi se jgħaqqadna iktar u jgħinna nifhmu aħjar il-kulturi ta' xulxin. U jagħmilha aktar faċli għalikom – l-adulti ta' għada – biex tistudjaw u taħdmu mal-Ewropa kollha.

L-istudji juru l-bżonn dejjem jikber għat-traduzzjoni u t-tradutturi fl-Ewropa. Hu utli għall-istudenti tal-lingwi sabiex ikunu lesti għal dan! Juvenes Translatores iqajjem l-għarfien dwar l-importanza tal-ħiliet fit-traduzzjoni u l-bżonn biex din tiġi vvalutata mill-ġdid — bħala “medjatur” bejn il-lingwi — fil-kuntest tat-tagħlim tal-lingwi.

biex ngħinu lill-għalliema u t-tfal tal-iskola

Xi skejjel jorganizzaw it-testijiet tagħhom għall-preselezzjoni, kemm biex jiżguraw li jressqu l-aħjar studenti tagħhom għall-konkors kif ukoll biex jinvolvu aktar minn 5 studenti li jipparteċipaw b'mod uffiċjali. Inizjattivi ta' din ix-xorta jistgħu jsiru ċelebrazzjoni tat-traduzzjoni u tal-lingwi fi skola, li jinvolvu l-għalliema u l-istudenti minn klassijiet differenti.

... u nippromwovu attivitajiet konġunti ma' skejjel barranin

Juvenes Translatores wera wkoll li hu mezz għal inizjattivi oħrajn li jinvolvu l-lingwi u l-kultura. Xi skejjel li pparteċipaw, pereżempju, bdew jorganizzaw skambji edukattivi.

Għażla oħra li tista' tkun ta' interess għall-iskola tiegħek hi l-eTwinning.

U fl-aħħar nett, għax ma tidħlux fuq il-paġna tal-Facebook tagħna? B'hekk tkunu tistgħu tibqgħu tiġu aġġornati mal-aħħar aħbarijiet dwar il-konkors kif ukoll taqsmu l-ideat mal-parteċipanti l-oħrajn.