Navigācijas ceļš

Juvenes Translatores — Kāpēc rīkojam šādu konkursu?

Lai popularizētu svešvalodu apguvi un tulkošanu

Lai eiropieši atbilstoši ES devīzei būtu “vienoti daudzveidībā”, mums papildus savai dzimtajai valodai ir jāsaprot arī citas valodas.

Ja alkstat svešvalodu zināšanu, tulkošanas konkurss “Juvenes Translatores”, ko kopš 2007. gada rīkojam katru gadu, ir radīts jums.

Apgūstot valodas, mēs spējam izprast citas tautas kultūru un tuvināties tai. Arī jums, kas drīz būsiet pieauguši, būs vieglāk mācīties un strādāt visā Eiropā, ja zināsiet svešvalodas.

Pētījumi parāda, ka Eiropā aizvien palielinās pieprasījums pēc tulkošanas un tulkotājiem. Tāpēc svešvalodu apguvējiem ir lietderīgi tam sagatavoties! “Juvenes Translatores” pievērš uzmanību tam, cik liela nozīme ir prasmei tulkot, un mudina pārvērtēt tulkošanas lomu valodu apguvē, jo tulkošana ir kā starpniece starp divām valodām.

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem

Dažas skolas rīko priekšatlasi — gan tādēļ, lai izraudzītos labākos valodu pratējus, gan tādēļ, lai konkursā varētu iesaistīt vairāk par tiem 5 skolēniem, kas oficiāli drīkst piedalīties. Šādas iniciatīvas var kļūt par tulkošanas un valodu svētkiem visā skolā, kuros piedalās dažādu klašu skolēni un skolotāji.

Lai veicinātu sadarbību ar skolām ārzemēs

Dalība konkursā “Juvenes Translatores” ir bijusi kā atspēriens citiem ar valodām un kultūru saistītiem pasākumiem. Dažas skolas, kas piedalījās konkursā, ir sākušas pedagoģisku apmaiņu.

Skolas, kurām ir interese par šādām iniciatīvām, var pievērsties e-mērķsadarbībai.

Ielūkojaties arī mūsu lapā, kas izveidota vietnē “Facebook”. Tur varat uzzināt jaunumus par konkursu un dalīties idejās ar citiem dalībniekiem.