Navigācijas ceļš

Kāpēc rīkojam šādu konkursu?

Lai popularizētu svešvalodu apguvi un tulkošanu

Lai eiropieši atbilstoši ES devīzei būtu “vienoti daudzveidībā”, mums papildus savai dzimtajai valodai ir jāsaprot arī citas valodas.

Kopš 2007. gada mēs rīkojam tulkošanas konkursu “Juvenes Translatores”, lai iedrošinātu jūs, kurus vilina svešvalodas.

Apgūstot valodas, mēs spējam izprast citas tautas kultūru un tuvināties tai. Arī jums, kas drīz būsiet pieauguši, būs vieglāk mācīties un strādāt visā Eiropā, ja zināsiet svešvalodas.

Pētījumos noskaidrots, ka Eiropā aizvien palielinās pieprasījums pēc tulkošanas un tulkotājiem. Tāpēc svešvalodu apguvējiem ir lietderīgi tam sagatavoties! “Juvenes Translatores” pievērš uzmanību tam, cik liela nozīme ir prasmei tulkot, un mudina pārvērtēt tulkošanas lomu valodu apguvē, jo tulkošana ir kā starpniece starp divām valodām.

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem

Konkurss ir iemantojis milzīgu popularitāti — 99 % skolu, kas piedalījās iepriekšējos gados, apgalvoja, ka labprāt to darītu vēl.

Dažas skolas pat rīko priekšatlasi — gan tādēļ, lai izraudzītos labākos valodu pratējus, gan tādēļ, lai konkursā varētu iesaistīt vairāk par tiem 5 skolēniem, kas oficiāli drīkst piedalīties. Šādas iniciatīvas var kļūt par tulkošanas un valodu svētkiem visā skolā, kuros piedalās dažādu klašu skolēni un skolotāji.

Lai veicinātu sadarbību ar skolām ārzemēs

Izrādās, ka dalība konkursā “Juvenes Translatores” ir bijusi kā atspēriens citiem ar valodām un kultūru saistītiem pasākumiem. Dažas skolas, kas piedalījās konkursā, ir sākušas apmaiņas programmas.

Līdzīgās iniciatīvās ieinteresētās skolas varētu apsvērt arī eTwinning sadraudzības veidošanu.

Mūsu “Facebook” lapā varat uzzināt konkursa jaunumus un dalīties domās ar citiem dalībniekiem.