Cosán nascleanúna

Cad chuige an comórtas seo?

Aistriúchán agus foghlaim teangacha a chur chun cinn ...

Má tá muintir na hEorpa le bheith "aontaithe san éagsúlacht", de réir mhana an AE, ní mór dúinn tuiscint a bheith againn ar theangacha eile seachas ár dteanga féin.

Tá ár gcomórtas aistriúcháin Juvenes Translatores, ar cuireadh tús leis in 2007, ann le cabhrú libhse a bhfuil dúil agaibh i bhfoghlaim teangacha iasachta.

San fhadtéarma, tugann foghlaim teangacha daoine le chéile agus cuireann sí le tuiscint ar chultúir eile. Agus beidh sé níos éasca daoibhse – daoine fásta an lae amárach – staidéar nó obair a dhéanamh ar fud na hEorpa má tá teangacha eile ar bhur dtoil agaibh.

Léiríonn staidéir go bhfuil de shíor ag fás ar an ngá leis an aistriúchán agus le haistritheoirí san Eoraip. Ba chóir d'fhoghlaimeoirí teangacha bheith réidh chuige sin! Ardaíonn Juvenes Translatores feasacht i dtaobh a thábhachtaí agus atá scileanna aistriúcháin agus a thábhachtaí agus atá an t-aistriúchán i gcomhthéacs na foghlamtha teangacha — mar "mheán" idir theangacha mar shampla.

... cuidiú le múinteoirí agus le daltaí ...

an-tóir ar an gcomórtas seo: 99% de na scoileanna a ghlac páirt sa chomórtas roimhe seo, ba mhaith leo bheith páirteach ann arís.

Eagraíonn roinnt scoileanna a scrúduithe réamhroghnúchain féin fiú, chun a chinntiú go roghnaítear na daltaí is fearr don chomórtas, agus ina theannta sin, ionas go mbeidh níos mó ná an cúigear daltaí a dhéanfaidh an comórtas oifigiúil páirteach ar bhealach éigin sa chomórtas. Is minic a iompaíonn na hócáidí seo ina gcomóradh ar aistriúchán agus ar theangacha sa scoil agus bíonn múinteoirí agus daltaí ó ranganna éagsúla páirteach iontu.

... agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha le scoileanna i dtíortha eile a chur chun cinn

Thairis sin, is minic a fhásann tionsacadail eile a bhaineann le teanga nó cultúr as Juvenes Translatores. Mar shampla, thosaigh roinnt scoileanna a bhí páirteach ann ar mhalartuithe oideachais a eagrú.

Scoileanna a bhfuil suim acu i dtionscnaimh mar sin, b'fhéidir go gcuirfidís spéis freisin in eTwinning.

Beidh an t-eolas is déanaí faoin gcomórtas le fáil ar ár leathanach Facebook. Is féidir leat tuairimí a roinnt le daoine eile atá páirteach sa chomórtas ar an leathanach freisin.