Navigointipolku

Juvenes Translatores — Miksi kilpailu järjestetään?

Edistetään kielten oppimista ja kääntämistä

Jotta EU voisi olla mottonsa mukaisesti "moninaisuudessaan yhtenäinen", eurooppalaisten on ymmärrettävä muitakin kieliä kuin omaansa.

Juvenes Translatores ‑käännöskilpailun avulla halutaan edistää vieraiden kielten opiskelua. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007.

Kielitaito lähentää ihmisiä ja auttaa ymmärtämään toisia kulttuureja. Kielitaito helpottaa myös opiskelu- tai työpaikan löytämistä kotimaasta tai ulkomailta.

Tutkimusten mukaan kääntäjiä ja käännöksiä tarvitaan Euroopassa yhä enemmän. Juvenes Translatores ‑kilpailun avulla tuodaan kääntämistä esille koulumaailmassa. Kääntämisen kasvava kysyntä olisi otettava uudella tavalla huomioon kielten opetuksessa.

Tuetaan opettajia ja oppilaita

Jotkut kilpailuun aiemmin osallistuneet koulut ovat järjestäneet karsintakokeita ennen varsinaista kilpailupäivää. Ne ovat halunneet lähettää kilpailuun kaikkein taitavimmat viisi oppilastaan ja samalla antaa useammalle oppilaalle mahdollisuuden olla jollakin tavoin mukana. Karsintakokeet voivatkin olla koulutyön keskellä hauskoja kieli- ja käännöstapahtumia, joihin osallistuu useita opettajia ja oppilaita eri opetusryhmistä.

Edistetään yhteistyötä erimaalaisten koulujen välillä

Juvenes Translatores -kilpailu on innoittanut kouluja myös muuntyyppisiin kokeiluihin kielten ja kulttuurin alalla. Jotkin koulut ovat esimerkiksi käynnistäneet vaihto-ohjelmia.

Koulujen, jotka ovat kiinnostuneita uusista yhteistyömuodoista, kannattaa tutustua myös verkkopohjaiseen e-twinning-ystävyyskoulutoimintaan.

Juvenes Translatores -kilpailun Facebook-sivun kautta voi seurata kilpailun vaiheita ja vaihtaa ajatuksia muiden osallistujien kanssa.