Navigatsioonitee

Milleks selline võistlus?

... ...et edendada keeleõpet ja tõlkimist

Kui eurooplased soovivad olla ühinenud mitmekesisuses, nagu kõlab Euroopa Liidu juhtlause, siis peame olema suutelised mõistma lisaks oma keelele ka muid keeli.

Meie alates 2007. aastast toimuva tõlkevõistluse Juvenes Translatores eesmärk on aidata kõiki, kes soovivad õppida võõrkeeli.

Pikemas perspektiivis lähendab keelte õppimine meid ning aitab mõista üksteise kultuuri. Samuti lihtsustab see teil, tulevastel täiskasvanutel, õppimist ja töötamist mis tahes Euroopa riigis.

Uuringutest selgub, et Euroopas on vaja üha rohkem tõlkimist ja tõlkijaid. Õpilased peaksid selleks valmis olema! Tõlkevõistlus Juvenes Translatores suurendab teadlikkust selle kohta, miks tõlkimisoskus oluline on ning kuidas tuleks keeleõppe puhul hinnata ümber tõlke kui keeltevahelise vahendusviisi kasutamine.

... ... et aidata õpetajaid ja õpilasi

Võistlus on osutunud ülipopulaarseks – 99% eelmistel võistlustel osalenud koolidest teeks seda uuesti.

Mõned koolid korraldasid isegi koolisisesed eelvalikutestid, et tagada parimate õpilaste osalemine võistlusel ning kaasata rohkem õpilasi, kui need viis, kes osalevad ametlikult sellel üritusel, millest võivad koolis kujuneda tõlkimiseja keelte pidustused. Osalevates koolides leidub kõigis entusiasmi, mis haarab nii õpetajaid, kui ka erinevate klasside õpilasi.

... ... et edendada ühistegevust välismaa koolidega

Juvenes Translatores on osutunud ka omalaadseks muud liiki keelelise ettevõtmiste hüppelauaks, kuna mõned osalenud koolid on Juvenes Translatorese kaudu teinud algust vahetusprojektidega.

Sellistest algatustest huvitatud koolid võiksid kaaluda ka osalemist programmis e-twinning.

Meie Facebook'i leht aitab teil teiste osalejatega suhelda ning jagada ideid ja erinevat sisu. Meie blogi annab õpetajatele võimaluse vahetada parimaid tavasid ja üksteiselt õppida.

 

Juvenes Translatores on osutunud ka omalaadseks muud liiki keelelise ettevõtmiste hüppelauaks, kuna mõned osalenud koolid on Juvenes Translatorese kaudu teinud algust vahetusprojektidega.

Sellistest algatustest huvitatud koolid võiksid kaaluda ka osalemist programmis eTwinning (link:...).

Meie Facebook'i leht (link) aitab teil teiste osalejatega suhelda ning jagada ideid ja erinevat sisu. Meie blogi (link) annab õpetajatele võimaluse vahetada parimaid tavasid ja üksteiselt õppida.