Navigatsioonitee

Juvenes Translatores – Milleks selline võistlus?

Selleks et edendada keeleõpet ja tõlkimist...

Kui eurooplased soovivad olla „ühinenud mitmekesisuses”, nagu kõlab Euroopa Liidu juhtlause, siis peame olema suutelised mõistma lisaks oma keelele ka muid keeli.

Meie 2007. aastal alguse saanud iga-aastase tõlkevõistluse Juvenes Translatores eesmärk on aidata kõiki, kes soovivad õppida võõrkeeli.

Keelte õppimine lähendab inimesi ning aitab mõista teisi kultuure. Samuti lihtsustab see teil, tulevastel täiskasvanutel, õppimist ja töötamist mis tahes Euroopa riigis.

Uuringud näitavad, et tõlkimist ja tõlkijaid vajatakse Euroopas üha enam. Keeleõppijatel oleks kasulik selleks valmis olla. Juvenes Translatores suurendab teadlikkust tõlkimisoskuse tähtsusest ja vajadusest väärtustada keeleõppes tõlget kui eri keelte vahelist vahendusviisi.

... et aidata õpetajaid ja õpilasi...

Mõned koolid korraldavad koolisiseseid eelvalikuteste – mitte üksnes selleks, et tagada parimate õpilaste osavõtt võistlusest, vaid ka selleks, et kaasata rohkem õpilasi kui viis võistlusele valitud ametlikku osalejat. Sellistest algatustest võivad kujuneda tõlkimise ja keelte pidustused, millest saavad osa erinevate klasside õpilased ning õpetajad.

.. et edendada ühistegevust välismaa koolidega

Juvenes Translatores on andnud tõuke ka muudele keelte ja kultuuriga seotud ettevõtmistele. Mõned osalenud koolid on näiteks hakanud korraldama haridusalaseid vahetusi.

Sellistest algatustest huvitatud koolid võiksid kaaluda ka eTwinningu võimalusi.

Samuti soovitame teil tutvuda meieFacebooki leheküljega. Selle abil saate olla kursis võistlust puudutavate viimaste uudistega ning jagada ideid teiste osalejatega.