Sti

Hvorfor holder vi denne konkurrence?

For at øge interessen for sprogindlæring og oversættelse

Hvis vi som EU-borgere skal være "forenet i mangfoldighed", som EU's motto lyder, er vi nødt til at kunne andre sprog.

Vores oversættelseskonkurrence Juvenes Translatores, som vi har afholdt siden 2007, er til for jer, der har lyst til at lære sprog.

På den lange bane er sprogindlæring med til at bringe os tættere på hinanden og give os en bedre forståelse for hinandens kulturer. Og det vil gøre det lettere for jer – fremtidens voksne – at tage til et andet land for at studere og arbejde.

Undersøgelser viser, at der er stigende behov for oversættelse og oversættere i Europa. Sørg for, at du som sprogstuderende er med på vognen! Med Juvenes Translatores vil vi slå til lyd for, at der er brug for dygtige oversættere, og vise, at oversættelse kan "slå bro" mellem forskellige sprog og derfor er et vigtigt led i sprogindlæringen.

For at hjælpe lærere og elever

Konkurrencen er meget populær – 99 % af de skoler, der har deltaget, kunne godt tænke sig at være med igen.

Nogle skoler holder endda deres egne forprøver. Det gør de både for at sikre, at skolen repræsenteres af de bedste elever, og for at inddrage flere end de fem elever, som kan deltage i den rigtige konkurrence. Sådanne initiativer sætter fokus på oversættelse og sprog på skolen og engagerer lærere og elever fra forskellige klasser.

For at styrke samarbejdet med skoler i andre lande

Juvenes Translatores har også givet afsæt til andre sproglige og kulturelle projekter. Nogle af skolerne har f.eks. benyttet konkurrencen til at starte et udvekslingssamarbejde.

Skoler, der er interesserede i den slags initiativer, kan også overveje eTwinning.

På vores Facebookside kan du holde dig ajour med det seneste nyt om konkurrencen og udveksle idéer med andre deltagere.