Cesta

Proč pořádáme tuto soutěž?

Propaguje výuku cizích jazyků a povolání překladatele...

Mottem EU je: Jednotní v rozmanitosti. Má-li tomu tak skutečně být, měli bychom vedle své mateřštiny znát i další jazyky.

Překladatelská soutěž Juvenes Translatores, která se pořádá od roku 2007, je pořádána pro studenty, kteří propadli kouzlu cizích jazyků.

Z dlouhodobého hlediska studium cizích jazyků lidi sbližuje a umožňuje jim pochopit kulturu jiných zemí. Pro dnešní mládež to znamená, že se znalostí cizích jazyků může bez obtíží studovat a pracovat v kterékoli evropské zemi.

Ze studií vyplývá, že poptávka po překladech a po překladatelích v Evropě roste. Je tedy dobré, aby se na to studenti jazyků připravili! Juvenes Translatores zvyšuje povědomí o významu překladatelských dovedností a o tom, že je překladu znovu přiznat důležitou pozici i v rámci studia jazyků (jako zprostředkujícího prvku).

...pomáhá učitelům a studentům...

Soutěž sklidila obrovský úspěch – 99 % škol, které se zúčastnily předchozích ročníků, se hodlá přihlásit i do dalších ročníků.

Na některých školách mají dokonce vlastní předvýběrový test, kterým vyberou ty nejlepší studenty do oficiální soutěže a zároveň zapojí více než 5 studentů, tzn. více než oficiální maximum studentů, kteří se mohou za jednu školu soutěže účastnit. Tyto iniciativy se mohou stát oslavou překladu a jazyků na školách a zapojit učitele a studenty z různých tříd.

...podporuje společné aktivity škol z různých zemí

Soutěž Juvenes Translatores byla rovněž základem k dalším jazykovým a kulturním akcím. Některé školy, které se soutěže účastnily, např. začaly organizovat výměnné vzdělávací pobyty.

Školy, které mají zájmy o tento typ spolupráce, se mohou rovněž zapojit do iniciativy eTwinning.

Novinky týkající se soutěže i podněty od jejích ostatních účastníků můžete sledovat na našich facebookových stránkách