Навигационна пътека

Juvenes Translatores — защо се провежда конкурса?

За да се насърчават изучаването на езици и писмените преводи...

Ако искаме европейците да са „единни в многообразието“, както гласи девизът на ЕС, трябва да можем да разбираме езици, различни от нашите собствени.

Ако сте жадни за познания по чужди езици, нашият ежегоден конкурс по превод Juvenes Translatores, който се проведе за пръв път през 2007 г, е точно за вас.

В дългосрочен план изучаването на чужди езици ще ни сближи и ще ни помогне да разберем нашите различни култури. Освен това то ще помогне на вас, бъдещите възрастни, да учите и работите в цяла Европа.

Проучванията показват, че нуждата от преводи и преводачи в Европа расте. Добре е изучаващите езици да са готови за това! С Juvenes Translatores се повишава информираността за важността на преводаческите умения и за необходимостта да се преоцени значението на превода — като „посредник“ между езиците — в контекста на изучаването на езици.

... за да се помогне на учителите и учениците...

Някои училища организират свои тестове за предварителен подбор, за да са сигурни, че в конкурса ще участват най-добрите ученици, а и за да могат повече ученици, а не само петимата официални участници, да се включат в проявата. Подобни инициативи могат да се превърнат в празник на превода и езиците, в който участват учители и ученици от различни класове.

... за да се насърчи сътрудничеството между училища от различни страни

Juvenes Translatores също така се оказа и своеобразен трамплин за други видове начинания, свързани с езици и култура. Някои участващи училища например започнаха да организират образователен обмен.

Друга възможност, която може да е в интерес на вашето училище, е инициативата eTwinning — платформа за сътрудничество между училищата в Европа.

Вижте и нашата Facebook страница. Така ще сте в течение на последните новини за конкурса и ще може да споделяте идеи с други участници.