Навигационна пътека

Защо се провежда този конкурс?

За да се насърчават изучаването на езици и писмените преводи...

Ако искаме европейците да са „единни в многообразието“, както гласи девизът на ЕС, трябва да можем да разбираме езици и култури, различни от нашите собствени.

Нашият конкурс по превод Juvenes Translatores вече пет години се стреми да помага на всички вас, жадни за познания по чужди езици.

В дългосрочен план изучаването на чужди езици ще ни сближи и ще ни помогне да разберем нашите различни култури. Освен това то ще помогне на вас, бъдещите възрастни, да учите и работите в цяла Европа.

Проучванията показват, че нуждата от преводи и преводачи в Европа постоянно расте. Добре е изучаващите езици да са готови за това! С Juvenes Translatores се повишава информираността за важността на преводаческите умения и за необходимостта да се преоцени значението на превода — като „посредник“ между езиците — в контекста на изучаването на езици.

...за да се помогне на учителите и учениците...

Конкурсът се радва на голяма популярност — 99 % от училищата, които взеха участие в предишни конкурси, желаят да участват отново.

Някои училища дори организират свои тестове за предварителен подбор, за да са сигурни, че в конкурса ще участват най-добрите ученици, а и за да могат повече ученици, а не само петимата официални участници, да се включат в проявата. Подобни инициативи могат да се превърнат в празник на превода и езиците в училище, в който да участват учители и ученици от различни класове.

... за да се насърчават съвместни дейности с училища в други страни

Juvenes Translatores също така се оказа и своеобразен трамплин за други видове начинания, свързани с езици и култура. Някои участващи училища например започнаха да организират образователен обмен.

Училищата, които се интересуват от подобни инициативи, могат да обмислят дали да не се включат в e-twinning (общност на европейските училища).

Нашата страница във Facebook ви дава възможност да бъдете в течение на новините за конкурса и да споделяте идеи с други участници.