Cale de navigare

Reguli și instrucțiuni

INTRODUCERE

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene (DG Traduceri) organizează un concurs de traducere pentru școlile din Uniunea Europeană. Principalele etape ale acestui concurs sunt următoarele:

 • faza de pregătire
 • testul de traducere
 • ceremonia de decernare a premiilor.

Regulile detaliate şi instrucțiunile pentru fiecare etapă sunt prezentate mai jos, în cadrul secțiunilor 1-8.

PREGĂTIREA

Faza de PREGĂTIRE cuprinde: lansarea concursului, înscrierea școlilor, selectarea școlilor, înscrierea elevilor de către școlile participante și pregătirile la nivel local, așa cum sunt descrise în secțiunile 1-3.

DG Traduceri va publica invitația la concurs pe site-ul Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores

Școlile care doresc să participe trebuie să răspundă la această invitație prin efectuarea unei înscrieri electronice pe site-ul de internet menționat, în perioada 1 septembrie - 20 octombrie 2014 (secțiunea 1). Înscrierile încep și se termină la ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României).

La sfârșitul acestei perioade va avea loc o tragere la sorți (secțiunea 2), în vederea selectării școlilor care vor participa la concurs.

Școlile selectate vor trebui să aleagă între 2 și 5 elevi și să introducă în baza de date numele concurenților și combinațiile de limbi alese de aceștia, până cel târziu la data de 20 noiembrie 2014 (secțiunea 3).

Școlile vor răspunde de organizarea evenimentului pe plan local. Este vorba despre toate detaliile practice, precum punerea la dispoziție a incintei și a personalului necesar pentru concurs, asigurarea bunei desfășurări a testului, în condiții echitabile și imparțiale (secțiunile 1.3, 1.4, 4 și 7).

TESTUL DE TRADUCERE

Testul va avea loc la data de 27 noiembrie 2014. În ziua testului, DG Traduceri va pune la dispoziția școlilor textele care urmează a fi traduse (textele sursă). În fiecare școală, testul se va desfășura în conformitate cu modalitățile stabilite de aceasta. Traducerile trebuie încărcate în aceeași zi într-o bază de date gestionată de DG Traduceri (secțiunea 4).

DG Traduceri va evalua traducerile și va alege câte o lucrare câștigătoare pentru fiecare stat membru al UE (secțiunea 5).

CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

Câștigătorii vor fi invitați să participe la ceremonia de premiere, care va avea loc la Bruxelles, în primăvara anului 2015. DG Traduceri va suporta costurile de călătorie și de cazare ale laureatului, ale profesorului și ale unui adult însoțitor pentru fiecare stat membru (secțiunea 6).

Întrucât toate informațiile importante cu privire la concurs vor fi publicate sistematic pe site-ul Juvenes Translatores, profesorii responsabili trebuie să verifice periodic site-ul pentru a fi la curent cu ultimele informații.

 

PREGĂTIREA

1. LANSAREA CONCURSULUI ȘI ÎNSCRIEREA

DG Traduceri va lansa concursul pe site-ul Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores în ziua de:

1 septembrie 2014, ora12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României).

Școlile care doresc să participe vor trebui să completeze formularul de înscriere on-line (secțiunea 1.2).

Prin trimiterea formularului de înscriere, școlile își asumă anumite angajamente (secțiunea 1.3).

1.1. Ce școli pot participa?

Școlile care:

 • sunt situate într-un stat membru
 • sunt recunoscute de către autoritățile naționale în domeniul învățământului din unul sau mai multe state membre
 • pot selecta între 2 și 5 elevi născuți în anul 1997
 • au acces la internet
 • dispun de calculatoare care pot deschide și tipări fișiere în format PDF (textele sursă și foile de concurs se vor transmite în acest format) și
 • au acces la un scaner (pentru a fi încărcate în baza de date a DGT, traducerile elevilor trebuie să fie scanate și salvate în format PDF de către profesori).
1.2. Înscrierea

Înainte de înscriere, profesorul responsabil trebuie să se asigure că directorul școlii aprobă participarea la concurs.

Formularul de înscriere (un singur formular pe școală) trebuie să conțină:

 • denumirea și adresa școlii
 • numele unei persoane de contact
 • cel puțin o adresă de e-mail valabilă.

Atenție! Întrucât această adresă de e-mail va fi principala modalitate de comunicare, vă rugăm:

 • să vă verificați frecvent căsuța poștală
 • să vă asigurați că aceasta nu este plină.

Perioada de înscriere începe la data de 1 septembrie, la ora 12.00(ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României) și se încheie la data de 20 octombrie 2014, la ora 12.00(ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României). Formularele incomplete sau întârziate nu vor fi acceptate.

Atât școlile, cât și elevii (pe care școlile participante îi vor înscrie într-o fază ulterioară), vor primi numere de înregistrare. Profesorul responsabil trebuie să dispună de aceste numere în ziua concursului.

1.3. Ce angajament își asumă școala în momentul înscrierii?

Prin trimiterea formularului de înscriere, școala se angajează să respecte regulile și instrucțiunile de concurs și, în cazul în care va fi selectată, să organizeze testul de traducere în incinta sa.

Organizarea presupune, de exemplu:

 • selectarea și înscrierea elevilor născuți în 1997
 • punerea la dispoziție a unor structuri adecvate și a personalului necesar pentru testul de traducere
 • tipărirea și distribuirea foilor de concurs și a textelor care urmează a fi traduse
 • permiterea participării la test a elevilor selectați
 • asigurarea unor condiții echitabile și imparțiale de desfășurare a testului
 • motivarea absenței de la cursuri a elevului câștigător pentru a-i permite să participe la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la Bruxelles.

De asemenea, școala este de acord ca numele său să figureze pe site-ul Juvenes Translatores, în cazul în care este selectată să participe.

1.4. Ce se întâmplă în cazul în care școala nu își onorează angajamentul?

Este posibilă excluderea din concurs, adică retragerea imediată a dreptului școlii și al elevilor săi de a participa la concurs.

 

2. SELECTAREA ȘCOLILOR

În vederea selectării unui anumit număr de școli din rândul celor care au transmis formularul de înscriere, în conformitate cu regulile prevăzute, se va organiza o tragere la sorți electronică.

Lista școlilor selectate va fi publicată pe site-ul Juvenes Translatores la sfârșitul lunii octombrie 2014.

În acest scop, se va considera că școlile aparțin statului membru pe al cărui teritoriu se află.

Numărul școlilor selectate pentru fiecare stat membru va fi egal cu numărul corespunzător de deputați din Parlamentul European:

Stat membruNumăr de școli
Austria18
Belgia21
Bulgaria17
Croația11
Cipru6
Republica Cehă21
Danemarca13
Estonia6
Finlanda13
Franța74
Germania96
Grecia21
Ungaria21
Irlanda11
Italia73
Letonia8
Lituania11
Luxemburg6
Malta6
Țările de Jos26
Polonia51
Portugalia21
România32
Slovenia8
Slovacia13
Spania54
Suedia20
Regatul Unit73
Total751
 

3. SELECTAREA ELEVILOR

Termenii de „elev” și „elev selectat” se referă, în acest context, la oricare din cei 2 până la 5 elevi pe care școala i-a propus spre participare.

Elevii participanți trebuie:

 • să se fi născut în anul 1997 și
 • să fie înscriși oficial la o școală care îndeplinește criteriile enumerate în secțiunea 1.1.

Școala trebuie să precizeze combinația de limbi aleasă de fiecare elev selectat, respectiv limbile din care și în care va traduce acesta (secțiunea 3.4.).

3.1. Numele elevilor și combinațiile de limbi

Profesorul responsabil din școala selectată trebuie să înscrie în baza de date elevii care vor participa la concurs, până cel târziu la data de 20 noiembrie 2014. Fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi. Pentru aceasta, profesorul trebuie să introducă în baza de date numele elevilor și combinațiile de limbi alese de aceștia, prin intermediul linkului trimis persoanelor de contact de către echipa Juvenes Translatores.

Un al 6-lea elev poate fi înscris ca rezervă, în caz că un membru al echipei inițiale nu poate participa, de exemplu, din motive de sănătate.

Numele elevilor desemnați și combinațiile de limbi alese nu vor mai putea fi modificate după data de 20 noiembrie 2014.

Școala trebuie să-i informeze pe părinții sau tutorii legali ai elevilor selectați în legătură cu participarea acestora la concurs.

3.2. Cum se selectează elevii participanți?

Școlile își pot stabili criterii proprii de selecție, dar acestea trebuie să fie clare, echitabile și nediscriminatorii. În cazul în care DG Traduceri consideră că o școală a recurs la criterii inechitabile sau discriminatorii, se poate decide excluderea acesteia din concurs.

3.3. Cum se asigură protecția datelor personale?

DG Traduceri va garanta protecția datelor personale primite, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Vor fi publicate date precum denumirea școlilor, numele câștigătorilor și lucrările acestora (secțiunea 5), iar vizita la Bruxelles și ceremonia de decernare a premiilor ar putea face obiectul unor articole de presă.

Modul în care DG Traduceri aplică cerințele privind protecția datelor personale este detaliat în formularul de autorizare pentru concursul Juvenes Translatores și în declarația de confidențialitate anexată. Aceste documente vor fi trimise celor 28 de laureați prin intermediul profesorilor responsabili.

3.4. Combinațiile de limbi

Elevii pot traduce în/din orice limbă oficială a UE.

Limbile oficiale ale UE sunt:

bulgara (BG), ceha (CS), croata (HR)*, daneza (DA), olandeza (NL), engleza (EN), estona (ET), finlandeza (FI), franceza (FR), germana (DE), greaca (EL), maghiara (HU), irlandeza (GA), italiana (IT), letona (LV), lituaniana (LT), malteza (MT), polona (PL), portugheza (PT), româna (RO), slovaca (SK), slovena (SL), spaniola (ES) și suedeza (SV).

La înscrierea elevului în baza de date, profesorul trebuie să menționeze combinația de limbi aleasă de elevul respectiv (secțiunea 3.1). Alegerea nu va mai putea fi modificată după data de 20 noiembrie 2014.

Recomandăm cu insistență ca elevii să efectueze traducerea ÎN limba lor maternă sau în limba pe care o cunosc cel mai bine.

 

TESTUL DE TRADUCERE

4. ZIUA TESTULUI

În ziua testului, textele sursă se vor distribui doar în format electronic (școlile le vor primi prin e-mail sau le vor putea descărca de pe site-ul concursului). Textele vor fi marcate cu mențiunea „2014” și codul limbii sursă.

Testul de traducere trebuie să se desfășoare simultan în toate școlile participante, între orele 10.00 și 12.00, ora Bruxelles-ului (11.00 și 13.00, ora României), la data de 27 noiembrie 2014. Testul se va desfășura în localurile școlilor.

Concursul permite participarea unui număr de 2 până la 5 elevi pe școală. Totuși, școlile le pot permite și altor elevi să participe la test, însă cu titlu neoficial (de exemplu, testul poate fi considerat un concurs intern sau un mijloc de a evaluare a tuturor elevilor). Atenție însă, nu trimiteți traducerile rezultate din astfel de teste neoficiale către DG Traduceri!

Școlile trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca testul să se desfășoare în condiții echitabile și imparțiale. Elevii trebuie să traducă individual. Nu este permis lucrul în doi, în echipă sau cu ajutorul profesorilor.

În timpul testului, este interzisă folosirea computerelor sau a altor echipamente electronice.

Traducerile trebuie să fie scrise de mână, în mod lizibil. Textele ilizibile vor fi eliminate din concurs.

După concurs, traducerile trebuie să fie scanate și salvate în format PDF, de bună calitate și ușor de citit, (un singur fișier pentru fiecare traducere, cu o dimensiune maximă de 500 KB) și încărcate în baza de date JT, cu ajutorul link-ului trimis persoanei de contact din cadrul școlii. În cazul în care apar probleme tehnice persistente, traducerile pot fi trimise prin scrisoare recomandată pe adresa DG Traduceri din Bruxelles:

„Juvenes Translatores”
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6‚ 06/16
B – 1049 Bruxelles
Belgia

Școlile trebuie să păstreze traducerile originale pe o perioadă de șase luni.

Dacă școlile nu pot trimite traducerile din motive externe, acestea trebuie să contacteze echipa Juvenes Translatores pentru instrucțiuni.

4.1. Elevi cu dizabilități

Este interzisă discriminarea elevilor cu dizabilități. Echipa Juvenes Translatores înțelege că, în situația acestor elevi, sunt necesare anumite măsuri specifice care să le permită participarea. Școlile care constată că măsurile respective intră în contradicție cu regulamentul (de exemplu, dacă handicapul în cauză încetinește foarte mult viteza de scriere a elevului și acestuia îi trebuie acordat mai mult timp de lucru sau dacă elevul nu poate scrie decât cu ajutorul unui calculator) trebuie să informeze echipa Juvenes Translatores, furnizând detalii privind handicapul și prezentând măsurile spre aprobare prealabilă.

4.2. Cine se ocupă de detaliile practice ale organizării testului?

Școlile dețin responsabilitatea organizării testului în incintele proprii. Este vorba despre toate măsurile practice care trebuie luate în ziua testului, de exemplu:

 • asigurarea tratării corespunzătoare a textelor trimise de către DG Traduceri - fără a se întârzia începerea testului, fără a se pune în pericol confidențialitatea
 • convocarea elevilor la locul de desfășurare a testului
 • distribuirea textelor corespunzătoare ediției curente, în versiunea lingvistică aleasă de fiecare elev
 • verificarea datelor înscrise de elev pe prima pagină: numele, data nașterii, școala și țara pe care o reprezintă, numerele de înregistrare în concurs (numerele atribuite la înscriere școlii și elevului)
 • supravegherea elevilor în timpul testului
 • colectarea și încărcarea traducerilor în baza de date Juvenes Translatores (câte un singur fișier PDF pentru fiecare traducere).

Școlile trebuie să păstreze traducerile originale timp de șase luni. DG Traduceri va trimite textele sursă prin e-mail, în dimineața zilei concursului. În același timp, le va publica pe site-ul Juvenes Translatores. De asemenea, DG Traduceri va răspunde, pe cât posibil, la întrebări și va oferi consultanță prin e-mail.

4.3. În timpul testului, elevilor le este permis să folosească dicționare sau alte mijloace ajutătoare?

Dicționarele sunt instrumente de lucru ale traducătorilor, prin urmare elevilor li se permite folosirea acestora în timpul testului. Atenție, se pot utiliza numai dicționare în format tipărit!

Nu se poate fi folosi niciun mijloc ajutător electronic, precum calculatoare, telefoane mobile, versiuni electronice ale dicționarelor, glosare on-line sau alte instrumente electronice de traducere.

 

5. EVALUAREA TRADUCERILOR ŞI PUBLICAREA

Fiecare traducere va fi evaluată de către un comitet alcătuit din traducători și revizori din cadrul DG Traduceri.

În urma evaluării, juriul, prezidat de directorul general al DG Traduceri, va alege cea mai bună traducere din fiecare stat membru.

Lucrările și deliberările comitetului și ale juriului sunt confidențiale. Notele obținute de elevi nu vor fi făcute publice.

Hotărârile comitetului și ale juriului sunt definitive.

5.1. Anunțarea câștigătorilor și formularul de autorizare

Lista celor 28 de câștigători va fi publicată la începutul lunii februarie 2015.

DG Traduceri îi va trimite prin e-mail fiecărui câștigător un formular de autorizare. Școala va trebui să tipărească, să semneze și să returneze formularul, până la data-limită, pe adresa DG Traduceri din Bruxelles, atașând o copie după un document de identitate valabil al elevului.

Formularul trebuie semnat de:

 • elev
 • directorul școlii
 • părintele (părinții) sau tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) elevului - cerință valabilă pentru elevii care nu au împlinit 18 ani la data vizitei la Bruxelles

Prin formularul respectiv, elevul și părintele (părinții) sau tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) acestuia își dau acordul cu privire la:

 • deplasarea elevului la Bruxelles pentru a participa la ceremonia de decernare a premiilor
 • publicarea fotografiilor și/sau a înregistrărilor video ale ceremoniei de decernare a premiilor și ale vizitei la Bruxelles pe site-ul Juvenes Translatores și pe pagina de Facebook a concursului
 • însoțirea elevului de către un părinte sau tutore legal ori de către o persoană autorizată de aceștia (această cerință nu este obligatorie dacă elevul a împlinit 18 ani la data vizitei la Bruxelles).

O declarație de confidențialitatepdf(58 kB) Traducerile linkului anterior  anexată la formularul de autorizare precizează modul în care vor fi colectate, prelucrate și utilizate datele cu caracter personal, în deplină conformitate cu legislația aplicabilă.

5.2. Ce criterii vor fi folosite pentru evaluare?

Criteriile pe care le vor aplica membrii comitetului sunt cele folosite pentru evaluarea traducerilor în cadrul DG Traduceri, adică:

 • acuratețea traducerii
 • capacitatea de a scrie corect (alegerea expresiilor potrivite, respectarea regulilor gramaticale)
 • capacitatea de a scrie fluent
 • creativitatea soluțiilor găsite.

Comitetul are dreptul de a respinge o traducere în cazul în care consideră că nu a fost realizată în condiții echitabile și imparțiale.

 

CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

6. CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

Câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles, unde comisarul european pentru multilingvism le va înmâna premiile. Invitația este valabilă și pentru un adult însoțitor și un profesor.

Câștigătorii care nu au împlinit 18 ani la data vizitei la Bruxelles trebuie să fie însoțiți de către un părinte sau tutore legal sau de către o persoană autorizată de aceștia, care își va asuma pe deplin răspunderea pentru ambele persoane pe durata călătoriei și a sejurului la Bruxelles.

Elevul, profesorul și persoana însoțitoare trebuie să dețină documentele necesare pentru călătorie. Comisia va efectua formalitățile și va achita costurile de călătorie și cazare pentru câte un câștigător, un profesor și un adult însoțitor din fiecare stat membru. Nu vor fi acoperite costurile de transfer pe distanțe mici - de exemplu, taxiul de la/până la aeroport.

 

7. COSTURI

Școala va suporta costurile legate de organizarea concursului în incinta sa, ca de exemplu imprimarea textelor care urmează a fi traduse și punerea la dispoziție a localurilor și echipamentelor necesare pentru test.

Comisia Europeană va suporta costurile ceremoniei de decernare a premiilor, precum și costurile legate de punerea la dispoziție a textelor care urmează a fi traduse și pe cele legate de procedura de evaluare.

Comisia Europeană va achita cheltuielile de deplasare din țara de origine către Bruxelles pentru elevul câștigător, pentru părintele/tutorele legal al acestuia și pentru profesorul însoțitor.

 

8. INTERPRETAREA REGULILOR ȘI INSTRUCȚIUNILOR

Interpretarea dată de către DG Traduceri prezentelor reguli și instrucțiuni este definitivă.

Aveți nevoie de alte informații?

Contactați persoana responsabilă din cadrul Reprezentanței Comisiei în țara dumneavoastră (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).