Cale de navigare

Reguli şi instrucţiuni

Descărcaţi regulile concursuluipdf(78 kB) Traducerile linkului anterior 

INTRODUCERE

Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene (DG Traduceri) organizează un concurs de traducere pentru şcolile din Uniunea Europeană. Principalele etape ale acestui concurs sunt următoarele:

 • faza de pregătire
 • testul de traducere
 • ceremonia de decernare a premiilor.

Regulile detaliate şi instrucţiunile pentru fiecare etapă sunt prezentate mai jos, în cadrul secţiunilor 1-8.

PREGĂTIREA

Faza de PREGĂTIRE cuprinde: lansarea concursului, înscrierea şcolilor, selectarea şcolilor, înscrierea elevilor de către şcolile participante şi pregătirile la nivel local, aşa cum sunt descrise în secţiunile 1-3.

DG Traduceri va publica invitaţia la concurs pe site-ul Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores

Şcolile care doresc să participe trebuie să se înscrie electronic pe acest site, în perioada 1 septembrie - 20 octombrie 2013 (secţiunea 1). Înscrierile încep şi se termină la ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României).

La finalizarea acestei perioade va avea loc o tragere la sorţi (secţiunea 2), în vederea selectării şcolilor care vor participa la concurs din rândul celor care s-au înscris.

Şcolile astfel selectate vor trebui să aleagă între 2 şi 5 elevi şi să introducă în baza de date numele concurenţilor şi combinaţiile de limbi alese de aceştia, până cel târziu la data de 20 noiembrie 2013 (secţiunea 3).

Şcolile vor răspunde de organizarea evenimentului pe plan local. Este vorba despre toate detaliile practice, precum punerea la dispoziţie a incintei şi a personalului necesar pentru concurs, asigurarea bunei desfăşurări a testului, în condiţii echitabile şi imparţiale (secţiunile 1.3, 1.4, 4 şi 7) etc.

TESTUL DE TRADUCERE

Testul va avea loc la data de 28 noiembrie 2013. În ziua testului, DG Traduceri va pune la dispoziţia şcolilor textele care urmează a fi traduse (textele sursă). În fiecare şcoală, testul se va desfăşura în conformitate cu modalităţile stabilite de aceasta. Traducerile trebuie trimise către DG Traduceri (la Bruxelles) în aceeaşi zi, prin scrisoare recomandată (secţiunea 4).

DG Traduceri va evalua traducerile şi va alege câte o lucrare câştigătoare pentru fiecare stat membru al UE (secţiunea 5).

CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

Câştigătorii vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la Bruxelles în primăvara anului 2014 şi va prilejui o întâlnire cu comisarul european pentru multilingvism. DG Traduceri va suporta costurile de călătorie şi de cazare ale laureatului, ale profesorului şi ale unui alt adult însoţitor pentru fiecare stat membru (secţiunea 6).

Întrucât toate informaţiile importante cu privire la concurs vor fi publicate sistematic pe site-ul Juvenes Translatores, profesorii responsabili trebuie să verifice periodic site-ul pentru a fi la curent cu ultimele informaţii.

 

PREGĂTIREA

1. LANSAREA CONCURSULUI ŞI ÎNSCRIEREA

DG Traduceri va lansa concursul pe site-ul Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores, în ziua de:

1 septembrie 2013, ora12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României).

Şcolile care doresc să participe vor trebui apoi să completeze formularul de înscriere on-line (secţiunea 1.2).

Prin trimiterea formularului de înscriere, şcolile îşi asumă anumite angajamente (secţiunea 1.3).

1.1. Ce şcoli pot participa?

Şcolile care:

 • sunt situate într-un stat membru
 • sunt recunoscute de către autorităţile naţionale în domeniul învăţământului din unul sau mai multe state membre
 • pot selecta între 2 şi 5 elevi născuţi în anul 1996
 • au acces la internet şi
 • dispun de calculatoare care pot deschide şi tipări fişiere în format PDF (textele sursă şi foile de concurs se vor transmite în acest format).
1.2. Înscrierea

Înainte de înscriere, profesorul responsabil trebuie să se asigure că directorul şcolii aprobă participarea la concurs.

Formularul de înscriere (un singur formular pe şcoală) trebuie să conţină:

 • denumirea şi adresa completă a şcolii
 • numele unei persoane de contact
 • cel puţin o adresă de e-mail valabilă.

Atenţie! Întrucât această adresă de e-mail va fi principala modalitate de comunicare, vă rugăm:

 • să vă verificaţi frecvent căsuţa poştală
 • să vă asiguraţi că aceasta nu este plină.

Perioada de înscriere începe la data de 1 septembrie, la ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României) şi se încheie la data de 20 octombrie 2103, la ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României). Formularele incomplete sau întârziate nu vor fi acceptate.

Atât şcolile, cât şi elevii (pe care şcolile participante îi vor înscrie într-o fază ulterioară), vor primi numere de înregistrare. Profesorul responsabil trebuiesă dispună de aceste numere în ziua concursului.

1.3. Ce angajament îşi ia şcoala în momentul înscrierii?

Prin trimiterea formularului de înscriere, şcoala se angajează să respecte regulile şi instrucţiunile acestui concurs şi, în cazul în care va fi selectată, să organizeze testul de traducere în incinta sa.

Organizarea presupune, de exemplu:

 • selectarea şi înscrierea elevilor născuţi în 1996
 • punerea la dispoziţie a unor structuri adecvate şi a personalului necesar pentru testul de traducere
 • tipărirea şi distribuirea foilor de concurs şi a textelor care urmează a fi traduse în ediţia curentă
 • permiterea participării la test a elevilor selectaţi
 • asigurarea unor condiţii echitabile şi imparţiale de desfăşurare a testului
 • motivarea absenţei de la cursuri a elevului câştigător pentru a-i permite să participe la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la Bruxelles.

De asemenea, şcoala este de acord ca numele său să figureze pe site-ul Juvenes Translatores, în cazul în care este selectată să participe.

1.4. Ce se întâmplă în cazul în care şcoala nu îşi onorează angajamentul?

Este posibilă excluderea din concurs, adică retragerea imediată a dreptului şcolii şi al elevilor săi de a participa la concurs.

 

2. SELECTAREA ŞCOLILOR

În vederea selectării unui anumit număr de şcoli din rândul celor care au transmis formularul de înscriere, în conformitate cu regulile prevăzute, se va organiza o tragere la sorţi electronică.

Lista şcolilor selectate va fi publicată pe site-ul Juvenes Translatores până la sfârşitul lunii octombrie 2013.

În acest scop, se va considera că şcolile aparţin statului membru pe al cărui teritoriu se află.

Pentru fiecare ţară, numărul de şcoli selectate va fi egal cu numărul locurilor deţinute în Parlamentul European, conform Tratatului de la Lisabona (acesta reflectă componenţa viitoare a Parlamentului, începând din 2014):

Stat membruNumăr de şcoli
Austria19
Belgia22
Bulgaria Tel.18
Croaţia*12
Cipru6
Republica Cehă22
Danemarca13
Estonia6
Finlanda13
Franţa74
Germania96
Grecia22
Ungaria22
Irlanda12
Italia73
Letonia9
Lituania12
Luxemburg6
Malta6
Ţările de Jos26
Polonia51
Portugalia22
România33
Slovenia8
Slovacia13
Spania54
Suedia20
Regatul Unit73
Total763

*Stat membru al UE începând din iulie 2013

 

3. SELECTAREA ELEVILOR

Termenii de „elev” şi „elev selectat” îl desemnează, în cadrul acestor reguli şi instrucţiuni, pe oricare din cei 2 până la 5 elevi pe care şcoala i-a propus spre participare.

Elevii participanţi trebuie:

 • să se fi născut în anul 1996 şi
 • să fie înscrişi oficial la o şcoală care îndeplineşte criteriile enumerate în secţiunea 1.1.

Şcoala trebuie să precizeze combinaţia de limbi aleasă de fiecare elev selectat, respectiv limbile din care şi în care va traduce acesta (secţiunea 3.4.).

3.1. Numele elevilor şi combinaţiile de limbi

Profesorul responsabil din şcoala selectată trebuie să înscrie în baza de date elevii care vor participa la concurs, până cel târziu la data de 20 noiembrie 2013. Fiecare şcoală poate înscrie între 2 şi 5 elevi. Pentru aceasta, profesorul trebuie să introducă numele elevilor şi combinaţiile de limbi alese de aceştia, prin intermediul linkului trimis persoanelor de contact de către echipa Juvenes Translatores.

Un al 6-lea elev poate fi înscris ca rezervă, în caz că un membru al echipei iniţiale nu poate participa, de exemplu, din motive de sănătate.

Numele elevilor desemnaţi şi combinaţiile de limbi alese nu vor mai putea fi modificate după data de 20 noiembrie 2013.

Şcoala trebuie să-i informeze pe părinţii sau tutorii legali ai elevilor selectaţi în legătură cu participarea acestora la concurs.

3.2. Cum se selectează elevii participanţi?

Şcolile îşi pot stabili criterii proprii de selecţie, dar acestea trebuie să fie clare, echitabile şi nediscriminatorii. În cazul în care DG Traduceri consideră că o şcoală a recurs la criterii inechitabile sau discriminatorii, poate decide excluderea acesteia din concurs.

3.3. Cum se asigură protecţia datelor personale?

DG Traduceri va garanta protecţia datelor personale primite, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Vor fi publicate date precum denumirea şcolilor, numele câştigătorilor şi lucrările acestora (secţiunea 5), iar vizita la Bruxelles şi ceremonia de decernare a premiilor ar putea face obiectul unor articole de presă.

Modul în care DG Traduceri aplică cerinţele privind protecţia datelor personale este detaliat în formularul de autorizare pentru concursul Juvenes Translatores şi în declaraţia de confidenţialitate care îi este anexată. Aceste documente vor fi trimise celor 28 de laureaţi prin intermediul profesorilor responsabili.

3.4. Combinaţiile de limbi

Elevii pot traduce în/din orice limbă oficială a UE.

Limbile oficiale ale UE sunt:

bulgara (BG), ceha (CS), croata (HR)*, daneza (DA), olandeza (NL), engleza (EN), estona (ET), finlandeza (FI), franceza (FR), germana (DE), greaca (EL), maghiara (HU), irlandeza (GA), italiana (IT), letona (LV), lituaniana (LT), malteza (MT), polona (PL), portugheza (PT), româna (RO), slovaca (SK), slovena (SL), spaniola (ES) şi suedeza (SV).
*Stat membru al UE începând din iulie 2013

La înscrierea elevului în baza de date, profesorul trebuie să menţioneze combinaţia de limbi aleasă de elevul respectiv. Alegerea nu va mai putea fi modificată după data de 20 noiembrie 2013.

Recomandăm cu insistenţă ca elevii să efectueze traducerea ÎN limba lor maternă sau în limba pe care o cunosc cel mai bine.

 

TESTUL DE TRADUCERE

4. ZIUA TESTULUI

În ziua testului, textele sursă şi foile speciale pe care vor scrie elevii se vor distribui doar în format electronic (şcolile le vor primi prin e-mail sau le vor putea descărca de pe site-ul concursului). Textele sursă vor fi marcate cu menţiunea „2013” şi codul limbii sursă.

Testul de traducere trebuie să se desfăşoare simultan în toate şcolile participante, în incintele acestora, între orele 10.00 şi 12.00, ora Bruxelles-ului (11.00 şi 13.00, ora României), la data de 28 noiembrie 2013.

Concursul permite participarea unui număr de 2 până la 5 elevi pe şcoală. Totuşi, şcolile le pot permite şi altor elevi să participe la test, însă cu titlu neoficial (de exemplu, testul poate fi considerat un concurs intern sau un mijloc de a evaluare a tuturor elevilor). Atenţie însă, nu trimiteţi traducerile rezultate din astfel de teste neoficiale către DG Traduceri!

Şcolile trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca testul să se desfăşoare în condiţii echitabile şi imparţiale. Elevii trebuie să traducă individual. Nu este permis lucrul în doi, în echipă sau cu ajutorul profesorilor.

În timpul testului, este interzisă folosirea computerelor sau a altor echipamente electronice.

Traducerile trebuie să fie scrise de mână, în mod lizibil. Textele ilizibile vor fi eliminate din concurs.

Traducerile originale, scrise de mână, trebuie trimise în ziua testului, prin scrisoare recomandată sau servicii de curierat (data poştei constituind dovada). Pe plic trebuie să figureze menţiunea „Juvenes Translatores” şi adresa DG Traduceri din Bruxelles:

„Juvenes Translatores”
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels,
Belgia

Şcolile trebuie să efectueze copii după traducerile participanţilor, înainte de a ne trimite originalul.

Dacă şcolile nu pot trimite traducerile din motive externe (de exemplu, greva serviciilor poştale), acestea trebuie să contacteze echipa Juvenes Translatores pentru instrucţiuni.

4.1 Elevi cu dizabilităţi

Este interzisă discriminarea elevilor cu dizabilităţi. Echipa Juvenes Translatores înţelege că, în cazul acestor elevi, sunt necesare anumite măsuri specifice care să le permită participarea. Şcolile care constată că măsurile respective intră în contradicţie cu regulamentul (de exemplu, dacă handicapul în cauză încetineşte foarte mult viteza de scriere a elevului şi acestuia îi trebuie acordat mai mult timp de lucru sau dacă elevul nu poate scrie decât cu ajutorul unui calculator) trebuie să informeze echipa Juvenes Translatores, furnizând detalii privind handicapul şi prezentând măsurile spre aprobare prealabilă.

4.2. Cine se ocupă de detaliile practice ale organizării testului?

Şcolile deţin responsabilitatea organizării testului în incintele proprii. Este vorba despre toate măsurile practice care trebuie luate în ziua testului, de exemplu:

 • asigurarea tratării corespunzătoare a textelor trimise de către DG Traduceri - fără a se întârzia începerea testului, fără a se pune în pericol confidenţialitatea acestuia etc.
 • convocarea elevilor la locul de desfăşurare a testului
 • distribuirea textelor corespunzătoare ediţiei curente, în versiunea lingvistică aleasă de fiecare elev
 • verificarea datelor înscrise de elev pe prima pagină: numele, data de naştere, şcoala şi ţara pe care o reprezintă, numerele de înregistrare în concurs (numerele atribuite la înscriere şcolii şi respectiv elevului)
 • supravegherea elevilor în timpul testului
 • colectarea şi fotocopierea traducerilor
 • trimiterea traducerilor originale la adresa indicată mai sus, prin scrisoare recomandată sau servicii de curierat; păstrarea chitanţei emise de serviciile de poştă sau curierat.

Şcolile trebuie să păstreze o copie a traducerilor efectuate de elevii participanţi. DG Traduceri va trimite textele sursă prin e-mail, în dimineaţa zilei concursului. În acelaşi timp, le va publica pe site-ul Juvenes Translatores, de unde vor putea fi descărcate şi tipărite. De asemenea, DG Traduceri va răspunde, pe cât posibil, la întrebări şi va oferi consultanţă prin e-mail.

4.3. În timpul testului le este permis elevilor să folosească dicţionare sau alte mijloace ajutătoare?

Dicţionarele sunt instrumente de lucru ale traducătorilor, prin urmare elevilor li se permite folosirea acestora în timpul testului. Atenţie, acestea pot fi doar pe suport de hârtie!

Nu se poate fi folosi niciun mijloc ajutător electronic, precum calculatoarele, telefoanele mobile, versiunile electronice ale dicţionarelor, glosarele on-line sau alte instrumente electronice de traducere.

 

5. EVALUAREA TRADUCERILOR ŞI PUBLICAREA

Fiecare traducere va fi evaluată de către un comitet alcătuit din traducători şi revizori din cadrul DG Traduceri.

În urma evaluării, juriul, prezidat de directorul general al DG Traduceri, va alege cea mai bună traducere din fiecare stat membru.

Lucrările şi deliberările comitetului şi ale juriului sunt confidenţiale. Notele obţinute de elevi nu vor fi făcute publice.

Hotărârile comitetului şi ale juriului sunt definitive.

5.1 Anunţarea câştigătorilor şi formularul de autorizare

Lista celor 28 de câştigători va fi publicată la începutul lunii februarie 2014.

DG Traduceri îi va trimite prin e-mail fiecărui câştigător un formular de autorizare. Şcoala va trebui să tipărească, să semneze şi să returneze formularul, până la termenul limită, pe adresa DG Traduceri din Bruxelles, ataşând o copie după un document valabil de identitate al elevului.

Formularul trebuie semnat de:

 • elev
 • directorul şcolii
 • părintele (părinţii) sau tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) elevului - cerinţă valabilă pentru elevii care nu au împlinit 18 ani la data vizitei la Bruxelles

Prin formularul respectiv, elevul şi părintele (părinţii) sau tutorele (tutorii) legal(i) al (ai) acestuia îşi dau acordul cu privire la:

 • deplasarea elevului la Bruxelles pentru a participa la ceremonia de decernare a premiilor
 • publicarea fotografiilor şi/sau a înregistrărilor video ale ceremoniei de decernare a premiilor şi ale vizitei la Bruxelles pe site-ul Juvenes Translatores şi pe pagina de Facebook a concursului
 • însoţirea elevului de către un părinte sau tutore legal, ori de către o persoană autorizată de aceştia (această cerinţă nu este obligatorie dacă elevul a împlinit 18 ani la data vizitei la Bruxelles).

O declaraţie de confidenţialitatepdf(57 kB) Traducerile linkului anterior  anexată la formularul de autorizare precizează modul în care vor fi colectate, prelucrate şi utilizate datele cu caracter personal, în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă.

5.2. Ce criterii vor fi folosite pentru evaluare?

Criteriile pe care le vor aplica membrii comitetului sunt cele folosite pentru evaluarea traducerilor în cadrul DG Traduceri, adică:

 • acurateţea traducerii
 • capacitatea de a scrie corect (alegerea expresiilor potrivite, respectarea regulilor gramaticale)
 • capacitatea de a scrie fluent
 • creativitatea soluţiilor găsite.

Comitetul are dreptul de a respinge orice traducere în cazul în care consideră că nu a fost realizată în condiţii echitabile şi imparţiale.

 

CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

6. CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

Câştigătorii vor fi invitaţi la Bruxelles, unde comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret le va înmâna premiile. Invitaţia este valabilă şi pentru un adult însoţitor şi un profesor.

Câştigătorii care nu au împlinit 18 ani la data vizitei la Bruxelles trebuie să fie însoţiţi de către un părinte sau tutore legal, sau de către o persoană autorizată de aceştia, care îşi va asuma pe deplin răspunderea pentru ambele persoane pe durata călătoriei şi a sejurului la Bruxelles.

Elevul, profesorul şi persoana însoţitoare trebuie să deţină documentele necesare pentru călătorie. Comisia va efectua formalităţile şi va achita costurile de călătorie şi cazare pentru câte un câştigător, un profesor şi un adult însoţitor din fiecare stat membru. Nu vor fi acoperite costurile de transfer pe distanţe mici - de exemplu, taxiul de la/ până la aeroport.

 

7. COSTURI

Şcoala va suporta costurile de trimitere a scrisorii recomandate şi cheltuielile de organizare, ocazionate de exemplu de tipărirea textelor sursă şi punerea la dispoziţie a incintei şi echipamentelor necesare pentru derularea testului, realizarea copiilor după traduceri etc.

Comisia Europeană va suporta costurile ceremoniei de decernare a premiilor, precum şi costurile legate de punerea la dispoziţie a textelor care urmează a fi traduse şi cele legate de procedura de evaluare.

Comisia Europeană va achita cheltuielile de deplasare din ţara de origine către Bruxelles pentru elevul câştigător, precum şi pentru profesorul şi părintele/tutorele legal al acestuia.

 

8. INTERPRETAREA REGULILOR ŞI INSTRUCŢIUNILOR

Interpretarea prezentelor reguli şi instrucţiuni de către DG Traduceri este definitivă.

Aveţi nevoie de alte informaţii?

Apelaţi la persoana de contact pentru concurs din cadrul Reprezentanţei Comisiei în ţara dumneavoastră (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).