Cale de navigare

Regulament și instrucțiuni

INTRODUCERE

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene (DG Traduceri) organizează concursul de traducere Juvenes Translatores 2016, care se adresează școlilor din Uniunea Europeană. Principalele etape ale concursului sunt următoarele:

 • faza de pregătire
 • testul de traducere și
 • ceremonia de decernare a premiilor.

Regulile detaliate și instrucțiunile pentru fiecare etapă sunt prezentate mai jos, în cadrul secțiunilor 1-8.

PREGĂTIREA

Faza de PREGĂTIRE cuprinde: lansarea concursului, înscrierea și selectarea școlilor, înscrierea elevilor de către școlile participante și pregătirile la nivel local (secțiunile 1-3).

DG Traduceri va lansa concursul pe site-ul Juvenes Translatores: ec.europa.eu/translatores

Școlile care doresc să participe trebuie să se înscrie on-line pe acest site, în perioada 1 septembrie - 20 octombrie 2016 (secțiunea 1). Înscrierile încep și se termină la ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României).

Va avea loc o tragere la sorți (secțiunea 2) în rândul școlilor care s-au înscris, în vederea selectării celor care vor participa la concurs.

Fiecare dintre școlile selectate va trebui să aleagă între doi și cinci elevi participanți și să introducă în baza de date numele lor și combinațiile de limbi alese de aceștia, până cel târziu la data de 21 noiembrie 2016 (secțiunea 3).

Școlile vor răspunde de organizarea evenimentului pe plan local, adică de toate detaliile practice, precum punerea la dispoziție a incintei, a personalului și a infrastructurii informatice necesare (secțiunea 1.1) și asigurarea bunei desfășurări a testului, în condiții echitabile și imparțiale (secțiunile 1.3, 4 și 7).

TESTUL DE TRADUCERE

Testul va avea loc la data de 24 noiembrie 2016. În această zi, DG Traduceri le va trimite școlilor textele care urmează a fi traduse (textele-sursă). Testul se va desfășura în conformitate cu modalitățile prevăzute de către școli. Traducerile trebuie încărcate în aceeași zi în baza de date gestionată de DG Traduceri (secțiunea 4).

DG Traduceri va evalua lucrările și va alege câte o traducere câștigătoare pentru fiecare stat membru al UE (secțiunea 5).

CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

Câștigătorii vor fi invitați să participe la ceremonia de premiere, care va avea loc la Bruxelles, în primăvara anului 2017. DG Traduceri va suporta costurile de călătorie și de cazare ale laureatului, ale unui alt adult însoțitor și ale unui profesor pentru fiecare stat membru (secțiunea 6).

Profesorii responsabili trebuie să consulte periodic site-ul JT, pentru a fi la curent cu ultimele informații.

 

PREGĂTIREA

1. LANSAREA CONCURSULUI ȘI ÎNSCRIEREA

DG Traduceri va lansa concursul pe site-ul Juvenes Translatores (ec.europa.eu/translatores) la:

1 septembrie 2016, ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României).

Școlile care doresc să participe vor trebui apoi să completeze formularul de înscriere on-line (secțiunea 1.2).

Prin trimiterea formularului de înscriere, școlile își asumă anumite angajamente (secțiunea 1.3).

1.1. Ce școli pot participa?

Școlile trebuie:

 • să fie situate într-un stat membru
 • să fie recunoscute de către autoritățile naționale în domeniul învățământului din unul sau mai multe state membre
 • să selecteze între 2 și 5 elevi născuți în anul 1999
 • să aibă acces la internet
 • să dispună de calculatoare care pot deschide și tipări fișiere în format PDF (textele-sursă și foile de concurs se vor transmite în acest format) și
 • să aibă acces la un scaner pentru a transpune lucrările în format PDF, acestea urmând să fie încărcate în baza de date a DG Traduceri. Această operațiune trebuie efectuată în ziua concursului.

Școala trebuie să fie o instituție de învățământ secundar. Prin urmare, nu pot participa școlile serale care predau limbi străine sau alte instituții asemănătoare care oferă cursuri neobligatorii de limbi străine.

1.2. Înscrierea

Înainte de înscriere, profesorul responsabil trebuie să se asigure că directorul școlii aprobă participarea la concurs.

Formularul de înscriere (unul singur pe școală) trebuie să conțină:

 • numele și adresa școlii
 • numele unei persoane de contact și
 • cel puțin o adresă de e-mail valabilă.

Atenție! Întrucât această adresă de e-mail va fi principala modalitate de comunicare, vă rugăm:

 • să verificați periodic căsuța poștală și
 • să vă asigurați că aceasta nu este plină.

Perioada de înscriere începe la data de 1 septembrie, la ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României) și se încheie la data de 20 octombrie 2016, la ora 12.00 (ora Belgiei), adică la ora 13.00 (ora României). Formularele incomplete sau trimise după termen nu vor fi acceptate.

Atât școlile, cât și elevii (pe care școlile participante îi vor înscrie într-o fază ulterioară), vor primi numere de înregistrare. Profesorul responsabil trebuie să dispună de aceste numere în ziua concursului.

1.3. Ce angajament își ia școala în momentul înscrierii?

Prin trimiterea formularului de înscriere, școala se angajează să respecte regulamentul și instrucțiunile acestui concurs și, în cazul în care va fi selectată, să organizeze testul de traducere în incinta sa.

Aceasta presupune:

 • să selecteze și să înscrie elevi născuți în 1999
 • să pună la dispoziție structuri adecvate și personalul necesar pentru testul de traducere
 • să imprime și să distribuie foile de concurs și textele care urmează a fi traduse
 • să permită participarea la test a elevilor selectați
 • să se asigure că elevii selecționați și părinții/tutorii lor au citit și și-au exprimat acordul cu privire la regulamentul și instrucțiunile de față
 • să se asigure că testul se desfășoară în condiții echitabile și imparțiale și
 • să motiveze absența de la cursuri a elevului câștigător, pentru a-i permite să participe la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la Bruxelles.

De asemenea, școala este de acord ca numele său să figureze pe site-ul Juvenes Translatores, în cazul în care este selectată să participe.

Școlile care nu își onorează aceste angajamente pot fi excluse din concurs.

 

2. SELECTAREA ȘCOLILOR

În vederea selectării școlilor participante din rândul celor care au transmis formularul de înscriere, se va organiza o tragere la sorți electronică.

Pentru fiecare țară, numărul de școli selectate va fi egal cu numărul locurilor deținute în Parlamentul European, după cum urmează:

Stat membruȘcoli
Austria18
Belgia21
Bulgaria17
Croația11
Cipru6
Republica Cehă21
Danemarca13
Estonia6
Finlanda13
Franța74
Germania96
Grecia21
Ungaria21
Irlanda11
Italia73
Letonia8
Lituania11
Luxemburg6
Malta6
Țările de Jos26
Polonia51
Portugalia21
România32
Slovenia8
Slovacia13
Spania54
Suedia20
Regatul Unit73
Total751

În contextul acestei selecții, se va considera că școlile aparțin statului membru pe al cărui teritoriu se află. De exemplu, dacă va fi selectat, Liceo español ”Luis Buñuel” se va număra printre școlile participante din Franța, întrucât se află pe teritoriul acestei țări.

Lista școlilor selectate va fi publicată pe site-ul Juvenes Translatores până la sfârșitul lunii octombrie 2016.

 

3. SELECTAREA ELEVILOR

Termenii „elev” și „elev selectat” îi desemnează, în cadrul acestui regulament, pe toți elevii înscriși în concurs de școala selectată. Fiecare școală poate înscrie între doi și cinci elevi. Aceștia trebuie:

 • să fie născuți în anul 1999 și
 • să fie înscriși oficial la o școală care îndeplinește criteriile enumerate în secțiunea 1.1

Scopul regulii referitoare la anul nașterii este acela de a crea condiții egale pentru sistemele de educație din toate țările UE. În cazul în care se dovedește că un elev nu s-a născut în 1999, acesta va fi exclus din concurs.
Școala trebuie să precizeze combinația de limbi aleasă de fiecare elev selectat, respectiv limbile din care și în care va traduce acesta (secțiunea 3.4.).

3.1. Numele elevilor și combinațiile de limbi

Profesorul responsabil din școala selectată trebuie să înscrie în baza de date elevii care vor participa la concurs, până cel târziu la ora 12.00 (ora Belgiei), adică ora 13.00 (ora României) a zilei de 21 noiembrie 2016. Fiecare școală poate înscrie între doi și cinci elevi, introducând în baza de date numele elevilor și combinațiile de limbi alese de aceștia, prin intermediul linkului trimis prin e-mail de echipa Juvenes Translatores (școlile pot înscrie un al șaselea elev ca rezervă, în caz că un membru al echipei inițiale nu poate participa, de exemplu, din motive de sănătate).

Numele elevilor desemnați și combinațiile de limbi alese nu vor mai putea fi modificate după data de 21 noiembrie.

Școala trebuie să informeze părintele/părinții sau tutorele/tutorii fiecărui elev în legătură cu participarea sa la concurs.

3.2. Cum se selectează elevii participanți?

Școlile își pot stabili criterii proprii de selecție a elevilor participanți, dar acestea trebuie să fie clare, echitabile și nediscriminatorii. În cazul în care DG Traduceri consideră că o școală a recurs la criterii inechitabile sau discriminatorii, poate decide excluderea acesteia din concurs.

3.3. Cum se asigură protecția datelor personale?

DG Traduceri va garanta protecția datelor personale primite, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
Vor fi publicate date precum denumirea școlilor, numele câștigătorilor și lucrările acestora (secțiunea 5), iar vizita la Bruxelles și ceremonia de decernare a premiilor ar putea face obiectul unor articole de presă.
Modul în care DG Traduceri aplică cerințele privind protecția datelor personale este detaliat în declarația de confidențialitate și în formularul de autorizare pentru participarea la concursul Juvenes Translatores. Aceste documente le vor fi trimise celor 28 de laureați numai prin intermediul profesorilor lor.

3.4. Combinațiile de limbi

Elevii pot traduce în/din orice limbă oficială a UE. Limbile oficiale ale UE sunt:
bulgara (BG), ceha (CS), croata (HR), daneza (DA), olandeza (NL), engleza (EN), estona (ET), finlandeza (FI), franceza (FR), germana (DE), greaca (EL), maghiara (HU), irlandeza (GA), italiana (IT), letona (LV), lituaniana (LT), malteza (MT), polona (PL), portugheza (PT), româna (RO), slovaca (SK), slovena (SL), spaniola (ES) și suedeza (SV).
La înscrierea elevului în baza de date, profesorul trebuie să menționeze combinația de limbi aleasă de elev (secțiunea 3.1.), iar aceasta nu va mai putea fi modificată după data de 21 noiembrie.
Recomandăm cu insistență ca elevii să efectueze traducerea în limba lor maternă sau în limba pe care o cunosc cel mai bine. În orice caz, limba aleasă trebuie să fie una din limbile oficiale ale UE, menționate mai sus.

 

TESTUL DE TRADUCERE

4. DESFĂȘURAREA TESTULUI

În ziua testului (24 noiembrie), DG Traduceri va distribui textele-sursă doar în format electronic (școlile le vor putea salva din e-mail-ul pe care îl vor primi sau de pe site-ul JT). Textele vor avea în antet anul („2016”) și codul limbii sursă.

Testul de traducere trebuie să se desfășoare simultan în toate școlile participante, între orele 10.00 și 12.00, ora Belgiei (11.00 și 13.00, ora României), în incinta școlilor.

Școlile trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca testul să se desfășoare în condiții echitabile și imparțiale. Elevii trebuie să traducă individual. Nu este permis lucrul în doi, în echipă sau cu ajutorul profesorilor.

Școlile le pot permite și altor elevi să participe la test, însă cu titlu neoficial (de exemplu, testul poate fi considerat un concurs intern sau un mijloc de evaluare a tuturor elevilor). Atenție însă, nu trimiteți aceste traduceri către DG Traduceri!

În timpul testului, este interzisă folosirea computerelor sau a altor echipamente electronice.

Traducerile trebuie să fie scrise de mână în mod lizibil, cu pix negru, pe foile puse la dispoziție de către DG Traduceri. Textele ilizibile și textele care nu sunt scrise pe foile de traducere furnizate vor fi eliminate din concurs. Elevii NU trebuie să scrie doar cu MAJUSCULE, întrucât evaluatorii trebuie să fie în măsură să aprecieze dacă majusculele din text au fost utilizate corect sau nu.

După test, în aceeași zi, profesorul trebuie:

 • să scaneze traducerile și să le salveze ca fișiere în format PDF, lizibile și de bună calitate (un fișier pentru fiecare traducere, cu o dimensiune maximă de 3 MB – dacă fișierul este mai mare, încercați să scanați în alb-negru, mai degrabă decât color) și
 • să încarce traducerile în baza de date Juvenes Translatores, folosind linkul trimis în ziua concursului persoanei de contact din cadrul școlii.

În caz de probleme tehnice, traducerile pot fi trimise prin e-mail sau, alternativ, prin scrisoare recomandată, la adresa DG Traduceri din Bruxelles:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
Attn: Anna Holmén
G-6‚ 06/16
1049 Bruxelles
Belgia

În cazul în care, din motive independente de controlul dumneavoastră, nu sunteți în măsură să trimiteți traducerile în modul prezentat mai sus, vă rugăm să contactați echipa Juvenes Translatores pentru instrucțiuni.

În măsura posibilului, DG Traduceri va răspunde, de asemenea, la întrebări și va oferi consultanță prin e-mail.

4.1. Elevi cu dizabilități

Este interzisă discriminarea elevilor cu dizabilități. Echipa Juvenes Translatores înțelege că, în cazul acestor elevi, sunt necesare anumite măsuri specifice care să le permită participarea în condiții egale și echitabile. Școlile care constată că măsurile respective intră în contradicție cu regulamentul (de exemplu, dacă handicapul în cauză încetinește foarte mult viteza de scriere a elevului și acestuia îi trebuie acordat mai mult timp de lucru sau dacă elevul nu poate scrie decât cu ajutorul unui calculator) trebuie să contacteze echipa Juvenes Translatores, furnizând detalii privind handicapul și prezentând măsurile spre aprobare prealabilă.

4.2. Cine se ocupă de detaliile practice ale organizării testului?

Școlile dețin responsabilitatea organizării testului în incintele proprii. Este vorba despre toate măsurile practice care trebuie luate în ziua testului, respectiv:

 • asigurarea tratării corespunzătoare a textelor trimise de DG Traduceri, fără a se întârzia începerea testului și fără a se pune în pericol confidențialitatea acestuia
 • convocarea elevilor la locul de desfășurare a testului
 • punerea la dispoziția elevilor a textelor-sursă și a foilor de concurs
 • verificarea datelor înscrise de elev pe foile de concurs: numărul de înregistrare al școlii, țara, numărul elevului în baza de date JT, combinația de limbi, inițialele elevului (ca măsură de precauție în cazul unei confuzii între traduceri atunci când sunt încărcate) și anul nașterii
 • supravegherea elevilor în timpul testului și
 • scanarea și încărcarea traducerilor în baza de date Juvenes Translatores, cu ajutorul linkului trimis prin e-mail (un fișier PDF pentru fiecare traducere).

Școlile trebuie să păstreze traducerile originale timp de șase luni.

4.3. În timpul testului le este permis elevilor să folosească dicționare sau alte mijloace ajutătoare?

Întrucât dicționarele sunt instrumente de lucru ale traducătorilor, elevilor li se permite folosirea acestora în timpul testului. Dicționarele pot fi monolingve și bilingve, însă doar pe suport de hârtie.

Nu se pot folosi mijloace electronice (calculatoare, telefoane mobile, versiuni electronice ale dicționarelor, glosare on-line sau alte instrumente electronice de traducere).

 

5. EVALUAREA TRADUCERILOR ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR

5.1. Evaluarea

Fiecare traducere va fi evaluată de către un comitet alcătuit din traducători și revizori din cadrul DG Traduceri.

În urma evaluării, juriul, prezidat de directorul general al DG Traduceri, va alege cea mai bună traducere din fiecare stat membru.

Lucrările și deliberările comitetului și ale juriului sunt confidențiale. Nu vor fi publicate notele obținute de elevi.

Aproximativ 10 % dintre elevi vor primi mențiuni speciale, în cazul în care traducerile acestora sunt de o calitate excelentă. Toți elevii vor primi un certificat de participare.

Hotărârile comitetului și ale juriului sunt definitive. Traducerile și evaluarea lor pot fi reproduse și utilizate la nivel intern de către instituțiile UE în contextul unor viitoare formări privind evaluarea traducerilor.

5.2. Care sunt criteriile de evaluare?

Criteriile pe care le vor aplica membrii comitetului sunt cele folosite pentru evaluarea traducerilor și în cadrul DG Traduceri, respectiv:

 • corectitudine
 • capacitatea de a scrie corect (alegerea expresiilor potrivite, respectarea regulilor gramaticale)
 • capacitatea de a scrie fluent și
 • creativitatea soluțiilor găsite.

Comitetul are dreptul de a respinge orice traducere în cazul în care consideră că nu a fost realizată în condiții echitabile și imparțiale.

5.3. Anunțarea câștigătorilor și formularul de autorizare

Lista celor 28 de câștigători va fi publicată la începutul lunii februarie 2017.

DG Traduceri va trimite școlilor din care provin câștigătorii un formular de autorizare, prin e-mail. Școala trebuie să tipărească, să semneze și să returneze formularul, până la data-limită, pe adresa DG Traduceri din Bruxelles, atașând o copie după un document valabil de identitate al elevului.

Formularul trebuie semnat de:

 • elev și
 • părintele/părinții sau tutorele/tutorii legal(i) al(ai) elevului (cerință valabilă pentru elevii care nu au împlinit 18 ani la data ceremoniei de la Bruxelles).

Completând formularul, elevul și părintele/părinții sau tutorele/tutorii legal(i) al (ai) acestuia își dau acordul cu privire la:

 • participarea elevului la ceremonia de decernare a premiilor de la Bruxelles
 • publicarea pe site-ul JT și pe pagina de Facebook a fotografiilor și/sau a înregistrărilor video de la ceremonie și din timpul vizitei la Bruxelles și
 • însoțirea elevului de către un părinte sau tutore legal ori de către o persoană autorizată de aceștia (această cerință nu este obligatorie dacă elevul a împlinit 18 ani la data ceremoniei de la Bruxelles).

Declarația de confidențialitatepdf(58 kB) Traducerile linkului anterior  anexată la formularul de autorizare precizează modul în care vor fi colectate, prelucrate și utilizate datele cu caracter personal, în deplină conformitate cu legislația aplicabilă.

 

CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

6. CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR

Câștigătorii, împreună cu un adult însoțitor și un profesor, vor fi invitați la ceremonia de decernare a premiilor care va avea loc la Bruxelles.

Câștigătorii care au sub 18 de ani la momentul ceremoniei trebuie să fie însoțiți de un părinte, un tutore sau un alt adult autorizat de părinte sau de tutore, care își va asuma pe deplin răspunderea pentru sine și pentru elev în timpul călătoriei și pe durata sejurului la Bruxelles.

Elevul, profesorul și persoana însoțitoare trebuie să dețină documentele necesare pentru călătorie.

 

7. COSTURI

Școala va suporta cheltuielile de organizare, de exemplu tipărirea textelor-sursă și punerea la dispoziție a localurilor și echipamentelor necesare pentru derularea testului.

Comisia va suporta costurile ceremoniei de decernare a premiilor, costurile legate de punerea la dispoziție a textelor care urmează a fi traduse, precum și costurile legate de procedura de evaluare.

Comisia va efectua formalitățile și va achita costurile de călătorie (din țara de origine până la hotelul din Bruxelles) și de cazare pentru câte un câștigător, un profesor și un adult însoțitor din fiecare stat membru. Nu vor fi acoperite costurile de transfer pe distanțe mici în interiorul țării de origine – de exemplu, taxiul de la/până la aeroport sau gară.

 

8. INTERPRETAREA REGULAMENTULUI ȘI A INSTRUCȚIUNILOR

Interpretarea prezentelor reguli și instrucțiuni de către DG Traduceri este definitivă.

Aveți nevoie de mai multe informații?