Mogħdija tan-navigazzjoni

Regoli u Istruzzjonijiet

INTRODUZZJONI

Id-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (DĠ għat-Traduzzjoni) tal-Kummissjoni Ewropea qed jorganizza konkors għat-Traduzzjoni għall-iskejjel fl-Unjoni Ewropea. L-istadji ewlenin tal-konkors huma:

 • it-tħejjijiet
 • it-test għat-traduzzjoni u
 • iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premijiet.

Ir-regoli fid-dettall u l-istruzzjonijiet għal kull stadju huma spjegati hawn taħt, fit-taqsimiet 1–8.

IT-TĦEJJIJIET

Dawn jinkludu t-tħabbir tal-konkors, ir-reġistrazzjoni, l-għażla tal-iskejjel, l-applikazzjoni tal-istudenti mill-iskejjel u t-tħejjijiet lokali, kif stipulati fit-taqsimiet 1-3.

Id-DĠ għat-Traduzzjoni se jħabbar il-konkors fil-websajt apposta tiegħu: http://ec.europa.eu/translatores

Kwalunkwe skola li tixtieq tipparteċipa għandha twieġeb billi tirreġistra b'mod elettroniku fuq il-websajt bejn l-1 ta’ Settembru u l-20 ta’ Ottubru 2014 (ara t-taqsima 1). Ir-reġistrazzjoni tibda u tispiċċa f’ 12.00 nofsinhar f’dawn id-dati.

Se jsir tlugħ bix-xorti (ara t-taqsima 2) biex jintgħażlu l-iskejjel li jieħdu sehem fil-konkors minn fost dawk li jirreġistraw.

Wara dan, l-iskejjel magħżula jistgħu jagħżlu bejn 2 u 5 studenti biex jipparteċipaw fil-konkors u għandhom idaħħlu l-ismijiet tal-parteċipanti u l-pari tal-lingwi fil-bażi tad-dejta sa mhux aktar tard mill-20 ta' Novembru 2014 (ara t-taqsima 3).

L-iskejjel se jkunu responsabbli għall-organizzazzjoni tal-avveniment lokali. Din tinkludi l-arranġamenti prattiċi kollha, pereżempju l-bini fejn se jseħħ il-konkors u l-persunal għall-avveniment, kif ukoll l-assigurazzjoni li t-test isir taħt kundizzjonijiet ġusti u ugwali (taqsimiet 1.3, 1.4, 4 u 7).

IT-TEST GĦAT-TRADUZZJONI

Dan se jsir fis-27 ta' Novembru 2014. Fil-ġurnata tat-test, id-DĠ għat-Traduzzjoni se jqassam it-testi għat-traduzzjoni lill-iskejjel. F'kull skola, it-test irid iseħħ skont kif tkun irranġat l-iskola. It-traduzzjonijiet għandhom jiġu applowdjati fl-istess ġurnata f'bażi tad-dejta mmaniġġjata mid-DĠ għat-Traduzzjoni (ara t-taqsima 4).

Id-DĠ għat-Traduzzjoni se: jevalwa t-traduzzjonijiet u jagħżel traduzzjoni rebbieħa waħda minn kull Stat Membru tal-UE (ara t-taqsima 5).

IC-ĊERIMONJA TAL-GĦOTI TAL-PREMJIJIET

Ir- rebbieħa se jiġu mistiedna għal ċerimonja tal-għoti tal-premijiet fi Brussell fir-rebbiegħa 2015. Id-DĠ għat-Traduzzjoni se jħallas l-ispejjeż għall-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni tar-rebbieħ u l-adult u l-għalliem li jkunu qed jakkumpanjawh minn kull Stat Membru (taqsima 6).

Kull informazzjoni importanti dwar il-konkors se tiġi ppubblikata sistematikament fuq il-websajt ta' Juvenes Translatores. Għaldaqstant, hi responsabbiltà tal-għalliema li jżuru l-websajt regolarment biex jassiguraw li ma jitilfux xi tagħrif importanti.

 

IT-TĦEJJIJIET

1. IT-TĦABBIR U R-REĠISTRAZZJONI

Id-DĠ għat-Traduzzjoni se jniedi l-konkors fil-websajt tiegħu apposta għalih: http://ec.europa.eu/translatores:

fl-1 ta' Settembru 2014, f'12.00 pm ħin ta' Brussell.

Jekk l-iskola tiegħek tixtieq tipparteċipa, trid timla l-formola tar-reġistrazzjoni onlajn (ara t-taqsima 1.2).

Meta skola tibgħat il-formola ta' reġistrazzjoni, din tkun qed tikkommetti ruħha għal ċerti kundizzjonijiet (ara taqsima 1.3).

1.1. Liema skejjel jistgħu jipparteċipaw?

L-iskejjel għandhom:

 • ikunu fi Stat Membru,
 • ikunu rikonoxxuti mill-awtoritajiet edukattivi ta' Stat Membru wieħed jew aktar,
 • jagħżlu bejn 2 u 5 studenti li twieldu fl-1997,
 • ikollhom aċċess għall-internet
 • ikollhom kompjuter li jista' jiftaħ u jipprintja fajls PDF (it-testi u l-karti għat-traduzzjoni se jintbagħtu f'dan il-format), u
 • jkollhom aċċess għal skener (sabiex jiġu applowdjati fil-bażi tad-dejta ta' DĠT, it-traduzzjonijiet tal-istudenti għandhom jiġu skenjati u ssejvjati bħala fajls PDF mill-għalliema)
1.2. Ir-Reġistrazzjoni

Qabel ma ssir ir-reġistrazzjoni, l-għalliem responsabbli għandu jikseb l-approvazzjoni tal-kap tal-iskola (tal-prinċipal) biex l-iskola tkun tista' tipparteċipa.

Fir-reġistrazzjoni (formola waħda biss għal kull skola), trid tipprovdi:

 • l-isem u l-indirizz tal-iskola
 • l-isem tal-persuna ta' kuntatt
 • tal-anqas indirizz email validu wieħed.

Peress li din l-email se tkun il-mod prinċipali biex aħna nikkomunikaw miegħek, jekk jogħġbok:

 • iftaħ il-kaxxa tal-emails regolarment
 • kun ċert li ma tkunx mimlija.

Ir-reġistrazzjoni se ssir mill-1 ta' Settembru, 12:00 nofsinhar (ħin ta’ Brussell), sal-20 ta’ Ottubru 2014, 12.00 nofsinhar (ħin ta’ Brussell). Formoli mhux kompluti jew li jaslu tard ma jiġux inklużi fil-proċess tal-għażla.

Kull skola reġistrata – u aktar tard l-istudenti magħżulin – jingħataw numru ta' reġistrazzjoni. Jeħtieġ li jkollok dawn in-numri lesti fil-ġurnata tal-konkors0.

1.3. X'inhuma l-impenji tal-iskola ladarba tirreġistra?

Meta skola tibgħat il-formola ta' reġistrazzjoni, din tkun qed tintrabat li ssegwi r-regoli u l-istruzzjonijiet għall-konkors u jekk tingħażel biex tipparteċipa, li torganizza t-test għat-traduzzjoni fl-iskola.

Dan jinkludi, pereżempju:

 • l-għażla u r-reġistrazzjoni tal-istudenti li twieldu fl-1997
 • il-faċilitajiet xierqa u l-persunal għat-test ta' traduzzjoni
 • l-istampar u d-distribuzzjoni tat-testi korretti għat-traduzzjoni u l-folji għat-traduzzjoni
 • il-permess għall-istudenti magħżulin biex jieħdu sehem fit-test
 • l-iżgurar li t-test isir f'kundizzjonijiet ġusti u imparzjali
 • jekk student mill-iskola jirbaħ – il-permess li hu jitlaq mill-iskola biex imur Brussell għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-premijiet.

L-iskola għandha taqbel ukoll, li jekk tintgħażel għall-konkors, isimha jidher fil-websajt ta' Juvenes Translatores.

1.4. X'jiġri jekk l-iskola ma żżommx l-impenji tat-taqsima 1.3?

Tista' tiġi eskluża mill-konkors. Dan ikun ifisser tmiem ħesrem tal-parteċipazzjoni tal-iskola u l-istudent fil-konkors.

 

2. L-GĦAŻLA TAL-ISKEJJEL

Issir lotterija elettronika biex jiġu magħżulin għadd ta' skejjel fost dawk li jibagħtu l-formoli ta' reġistrazzjoni tagħhom fil-ħin.

Il-lista tal-iskejjel magħżulin se tiġi ppubblikata fil-websajt ta' Juvenes Translatores sa tmiem Ottubru 2014.

Għar-raġunijiet ta' din l-għażla, l-iskejjel se jingħaddu skont il-kwota tal-Istat Membru fejn tkun tinsab l-iskola.

L-għadd ta’ skejjel magħżula minn kull Stat Membru se jkun daqs l-għadd ta’ siġġijiet li l-Istat Membru għandu fil-Parlament Ewropew:

Stat MembruSkejjel
L-Awstrija18
Il-Belġju21
Il-Bulgarija17
Il-Kroazja11
Ċipru6
Ir-Repubblika Ċeka21
Id-Danimarka13
L-Estonja6
Il-Finlandja13
Franza74
Il-Ġermanja96
Il-Greċja21
L-Ungerija21
L-Irlanda11
L-Italja73
Il-Latvja8
Il-Litwanja11
Il-Lussemburgu6
Malta6
Il-Pajjiżi l-Baxxi26
Il-Polonja51
Il-Portugall21
Ir-Rumanija32
Is-Slovenja8
Is-Slovakkja13
Spanja54
L-Isvezja20
Ir-Renju Unit73
Totali751
 

3. L-GĦAŻLA TAL-ISTUDENTI

F’dawn ir-regoli u istruzzjonijiet, it-termini "student" u"student magħżul” jirreferu għall-istudenti kollha (bejn 2 u 5) proposti mill-iskejjel magħżula bix-xorti.

Dawn l-istudenti jridu:

 • jkunu twieldu fl-1997 u
 • jkunu rreġistrati b’mod regolari fi skola li tissodisfa l-kriterji fit-taqsima 1.1.

L-iskola għandha tispeċifika l-par lingwi magħżul minn kull student, jiġifieri l-lingwi minn liema u f'liema qed jippjanaw li jittraduċu (ara t-taqsima 3.4).

3.1. Ismijiet tal-istudenti u pari tal-lingwi

Jekk l-iskola tiegħek tintgħażel, jeħtieġlek tirreġistra lill-istudenti magħżulin minnek biex jirrappreżentawha sal-20 ta' Novembru 2014 u mhux aktar tard. Kull skola tista' tirreġistra bejn 2 u 5 studenti billi ddaħħal l-ismijiet tal-istudenti u l-pari tal-lingwi magħżulin fil-bażi tad-dejta permezz ta' link mibgħut bl-email mit-tim ta' Juvenes Translatores (it-tim JT).

Tista' tirreġistra wkoll is-sitt student bħala sostitut f'każ li wieħed mill-istudenti reġistrati ma jkunx jista' jipparteċipa, p.e. minħabba li jkun marid.

Wara l-20 ta' Novembru 2014, ma tistax tibdel la l-għażla tal-istudenti u lanqas l-għażla tal-pari tal-lingwi.

L-iskola għandha tinforma lill-ġenitur(i) jew il-kustodju(i) tal-istudenti magħżulin dwar il-parteċipazzjoni tagħhom.

3.2. Kif jingħażlu l-istudenti?

L-iskejjel jistgħu jistabbilixxu l-kriterji tagħhom għall-għażla, iżda dawn għandhom ikunu identifikabbli, ġusti u mhux diskriminatorji. Jekk id-DĠ għat-Traduzzjoni jikkunsidra li skola użat kriterji inġusti jew diskriminatorji, dan jista' jiddeċiedi li jeskludi l-iskola mill-konkors.

3.3. Xi ngħidu dwar il-ħarsien tad-dejta personali?

Id-DĠ għat-Traduzzjoni jiżgura li kwalunkwe dejta personali titħassar skont il-liġi applikabbli.

L-ismijiet tal-iskejjel u l-ismijiet tar-rebbieħa nazzjonali u t-traduzzjonijiet tagħhom se jiġu ppubblikati (ara taqsima 5), u l-midja tista' tirrapporta dwar iż-żjara tar-rebbieħa fi Brussell għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet.

Informazzjoni aktar dettaljata dwar kif id-DĠ għat-Traduzzjoni jissodisfa l-obbligi tiegħu dwar il-protezzjoni tad-dejta personali tinsab fil-formola mxandra għall-pubbliku ta' Juvenes Translatores u fid-dikjarazzjoni ta' privatezza mehmuża magħha. Dawn id-dokumenti jintbagħtu b'email lil 28 rebbieħ permezz tal-għalliema tagħhom biss.

3.4. Pari tal-lingwi

Kull student jista' jagħżel li jittraduċi minn kwalunkwe lsien uffiċjali tal-UE lejn kull ilsien uffiċjali ieħor tagħha.

Dawn l-ilsna huma:

Il-Bulgaru (BG), il-Kroat (HR), iċ-Ċek (CS), id-Daniż (DA), l-Olandiż (NL), l-Ingliż (EN), l-Estonjan (ET), il-Finlandiż (FI), il-Franċiż (FR), il-Ġermaniż (DE), il-Grieg (EL), l-Ungeriż (HU), l-Irlandiż (GA), it-Taljan (IT), il-Latvjan (LV), il-Litwan (LT), il-Malti (MT), il-Pollakk (PL), il-Portugiż (PT), ir-Rumen (RO), is-Slovakk (SK), is-Sloven (SL), l-Ispanjol ( ES) u l-Isvediż (SV).

L-għażla ta' kull student għandha tiġi indikata meta tirreġistra l-istudent (ara taqsima 3.1) u ma tistax titbiddel wara l-Il-Ħamis, 20 ta' Novembru 2014.

Nissuġġerixxu b’mod qawwi li l-istudenti jittraduċu għal-lingwa nattiva tagħhom jew il-lingwa li jħossuhom l-aktar kunfidenti fiha.

 

IT-TEST GĦAT-TRADUZZJONI

4. IL-ĠURNATA LI FIHA JSIR IT-TEST

Fil-ġurnata tat-test, it-testi għat-traduzzjoni se jitqassmu f'format elettroniku biss (b'email jew mill-websajt). Fil-parti ta' fuq, it-testi se jkunu mmarkati bis-sena "2014", u jkollhom ukoll il-kodiċi tal-ligwa sors.

It-test tat-traduzzjoni għandu jsir fl-istess ħin mill-iskejjel parteċipanti kollha bejn 10.00 u 12.00, ħin ta’ Brussell, fis-27 ta' Novembru 2014. It-test għandu jsir fil-bini tal-iskola.

Jistgħu jipparteċipaw uffiċjalment bejn 2 u 5 studenti għal kull skola. Madankollu, l-iskejjel jistgħu jagħtu permess lil studenti oħra biex jipparteċipaw matul it-test b'mod mhux uffiċjali (pereżempju, jorganizzaw konkors intern fuq l-istess linji jew jużawh biex jivvalutaw l-istudenti), iżda ma għandhomx jibagħtu dawn it-traduzzjonijiet lid-DĠ għat-Traduzzjoni.

L-iskejjel għandhom jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex jassiguraw li t-test isir f'kundizzjonijiet ġusti u ugwali. L-istudenti għandhom jaħdmu għal rashom, u mhux ma' ħaddieħor jew f'timijiet u l-għalliema ma jistgħux jgħinuhom.

Matul it-test ma jista' jintuża ebda kompjuter jew apparat elettroniku ieħor.

It-traduzzjonijiet għandhom jinkitbu bl-idejn, b'mod ċar u li jinqara faċilment. Testi li ma jkunux jistgħu jinqraw jiġu eliminati.

Wara t-test it-traduzzjonijiet għandhom jiġu skenjati u ssejvjati bħala PDF ta’ kwalità tajba li jista’ jinqara (fajl wieħed għal kull traduzzjoni b’daqs massimu ta’ 500 KB), u jiġu applowdjati fil-bażi tad-dejta ta' JT, bl-użu ta’ link li jkun intbagħat lill-persuna ta’ kuntatt fl-iskola. Jekk jinqalgħu problemi tekniċi persistenti, it-traduzzjonijiet jistgħu jintbagħtu permezz tal-posta reġistrata lid-DĠ għat-Traduzzjoni fi Brussell:

"Juvenes Translatores"
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels,
Belgium

L-iskejjel għandhom iżommu l-oriġinali għal sitt xhur.

Jekk jinqalgħu ostakli li l-iskola ma jkollhiex kontroll fuqhom, l-iskola għandha tikkuntattja lit-tim ta' JT għal aktar istruzzjonijiet.

4.1 Studenti b'diżabilità

L-iskejjel ma jistgħux jiddiskriminaw kontra studenti b'diżabilità. It-tim ta' JT hu konxju li jista' jkun hemm bżonn li jittieħdu miżuri speċjali biex l-istudenti b'diżabilità jkollhom l-opportunità ġusta u ugwali li jagħmlu t-test. Jekk l-iskola ssib li l-miżuri speċjali neċessarji jmorru kontra r-regoli (p.e. jekk bid-diżabilità l-istudent ma jiktibx daqshekk malajr biex ilesti mal-bqija tal-istudenti, jew jekk kompjuter hu indispensabbli biex l-istudent ikun jista' jipparteċipa), l-iskola għandha tinforma lit-tim ta' Juvenes Translatores u tiddiskrivi d-diżabbiltà u l-arranġamenti proposti, għal approvazzjoni minn qabel.

4.2. Min jieħu ħsieb l-organizzazzjoni prattika tat-test?

L-iskejjel huma responsabbli għall-organizzazzjoni tat-testijiet fil-bini tagħhom. Dan jinkludi l-arranġamenti prattiċi kollha fil-ġurnata tat-test:

 • jiżguraw li t-testi mibgħuta mid-DĠ għat-Traduzzjoni jiġu ttrattati kif xieraq, pereżempju mingħajr ma jinħoloq dewmien jew tithedded il-kunfidenzjalità
 • jiġbru l-istudenti fil-post tat-test
 • iqassmu t-testi u jiżguraw li kull student jirċievi l-verżjoni lingwistika u s-sena adatti
 • jaraw li l-istudenti jiktbu l-informazzjoni meħtieġa fuq il-folja ta' quddiem tat-traduzzjoni: isimhom, id-data tat-twelid, l-iskola u l-pajjiż kif ukoll in-numru ta' reġistrazzjoni tal-konkors tagħhom u tal-iskola tagħhom
 • jissorveljaw l-istudenti waqt it-test
 • jiġbru u japplowdjaw it-traduzzjonijiet fuq il-bażi tad-dejta ta' Juvenes Translatores bħala fajl wieħed PDF għal kull traduzzjoni.

L-iskejjel għandhom iżommu l-oriġinali għal sitt xhur. Id-DĠ għat-Traduzzjoni se jibgħat it-testi għat-traduzzjoni lill-iskejjel filgħodu fil-ġurnata tat-test, u jippubblikahom fl-istess ħin fil-websajt ta' Juvenes Translatores. Barra minn hekk, id-DĠ għat-Traduzzjoni fejn ikun jista' se jwieġeb mistoqsijiet u jipprovdi pariri permezz tal-email.

4.3. L-istudenti jistgħu jużaw dizzjunarji jew xi tip ta' għajnuna oħra matul it-test?

Id-dizzjunarji huma għodda tal-professjoni u għaldaqstant l-istudenti għandhom permess li jużawhom matul it-test – iżda verżjonijiet stampati biss.

Ma jista' jintuża ebda tip ta' apparat elettroniku – kompjuters, mowbajls, dizzjunarji elettroniċi jew ġabriet ta' termini, jew għodod oħra elettroniċi għat-traduzzjoni, eċċ.

 

5. IL-VALUTAZZJONI TAT-TESTI U L-PUBBLIKAZZJONI

Kull traduzzjoni se tiġi valutata minn bord magħmul minn tradutturi u reviżuri professjonisti mid-DĠ għat-Traduzzjoni.

Wara l-valutazzjoni, il-ġurija mmexxija mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ għat-Traduzzjoni mbagħad tagħżel l-aqwa traduzzjoni minn kull Stat Membru.

Ix-xogħol u d-deċiżjonijiet tal-bord u l-ġurija huma kunfidenzjali. Ma jinħarġux il-marki individwali.

Id-deċiżjonijiet tal-bord u l-ġurija huma finali.

5.1 Tħabbir tar-rebbieħa, u formola ta' rilaxx

Il-lista ta' 28 student rebbieħ se titħabbar fil-bidu ta' Frar 2015.

DGT se jibgħat formola ta' rilaxx lill kull wieħed minnhom li għandha tiġi stampata, ffirmata u mibgħuta lura mill-iskola lid-DĠ għat-Traduzzjoni fi Brussellsad-data tal-għeluq – flimkien ma' kopja valida tal-ID tal-istudent.

Il-formola trid tiġi ffirmata:

 • mill-istudent
 • mill-kap (prinċipal) tal-iskola
 • mill-ġenitur(i)/kustodju(i) tal-istudent (jekk l-istudent ikollu anqas minn 18-il sena meta jsir il-vjaġġ tal-premjazzjoni)

Fuq din il-formola, l-istudenti u l-ġenitur(i)/kustodju(i) tagħhom jaqblu li:

 • l-istudent se jitħalla jmur Brussell għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-premijiet,
 • ir-ritratti u l-filmati taċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet u taż-żjara fi Brussell jistgħu jiġu ppubblikati fil-websajt ta' Juvenes Translatores u fil-paġna tal-Facebook, u
 • l-ġenitur/il-kustodju, jew persuna adulta approvata minnhom, għandha takkumpanja lill-istudent għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fi Brussell (dan mhuwiex obbligatorju jekk l-istudent jilħaq jagħlaq it-18-il sena meta jsir il-vjaġġ tal-premjazzjoni).

Dikjarazzjoni ta' privatezza pdf(58 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  annessa mal-formola tar-rilaxx tispeċifika kif id-dejta personali se tinġabar, tiġi proċessata u użata skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.

5.2. Liema kriterji se jintużaw għall-evalwazzjoni?

Il-bord se japplika kriterji simili għal dawk użati biex jiġu evalwati traduzzjonijiet li jsiru fi ħdan id-DĠ għat-Traduzzjoni, jiġifieri:

 • il-preċiżjoni tat-traduzzjoni
 • il-ħila ta' kitba korretta (għażla ta' espressjonijiet u grammatika)
 • il-kapaċità ta' kitba mexxejja
 • il-kreattività fis-soluzzjonijiet.

Il-bord jista' jelimina kull traduzzjoni li jemmen li ma tkunx saret f'ċirkostanzi ġusti u ugwali.

 

IĊ-ĊERIMONJA TAL-GĦOTI TAL-PREMJIJIET

6. IĊ-ĊERIMONJA TAL-GĦOTI TAL-PREMJIJIET

Ir-rebbieħa, flimkien ma' adult wieħed u għalliem wieħed, jiġu mistiedna għal ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fi Brussell fejn il-Kummissarju għall-Edukazzjoni, Kultura, Multilingwiżmu u Żgħażagħ iqassam il-premjijiet.

Jekk ir-rebbieħ ikun għadu taħt it-18-il sena għandu jkun akkumpanjat fi Brussell minn adult li jkun ġenitur jew kustodju jew persuna approvata minnhom. L-adult għandu jieħu responsabbiltà sħiħa tat-tnejn li huma matul il-vjaġġ u l-mawra tagħhom fi Brussell.

L-istudent, l-għalliem u l-adult li jakkumpanjawh għandhom jipprovdu d-dokumenti tal-ivvjaġġar meħtieġa. Il-Kummissjoni Ewropea se torganizza u tħallas għall-ivvjaġġar (għajr trasferimenti żgħar bħat-taxi lejn u mill-ajruport) u l-akkomodazzjoni u l-assigurazzjoni għal rebbieħ, għalliem u adult wieħed minn kull Stat Membru.

 

7. SPEJJEŻ

L-iskola tkopri l-ispejjeż għall-organizzazzjoni tat-testi fil-bini tagħha, p.e. l-ipprintjar tat-testi għat-traduzzjoni, l-provvediment tal-faċilitajiet għat-test.

Il-Kummissjoni Ewropea se tħallas għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet u tkopri wkoll l-ispejjeż biex tipprovdi t-testi li għandhom jiġu tradotti kif ukoll il-proċess ta' valutazzjoni.

Il-Kummissjoni Ewropea tħallas l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' kull rebbieħ, kif ukoll tal-għalliem u l-ġenitur jew kustodju li jakkumpanjawh minn pajjiżhom sa Brussell.

 

8. L-INTERPRETAZZJONI TA' DAWN IR-REGOLI U ISTRUZZJONIJIET

L-interpretazzjoni ta' dawn ir-regoli u l-istruzzjonijiet mid-DĠ għat-Traduzzjoni huma finali.

Teħtieġ aktar tagħrif?

Staqsi lill-persuna ta' kuntatt responsabbli mill-konkors fl-uffiċċju tal-Kummissjoni. (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).