Navigācijas ceļš

Noteikumi un norādījumi

IEVADS

Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts (Tulkošanas ĢD) organizē tulkošanas konkursu Eiropas Savienības skolām. Konkursa galvenie posmi ir šādi:

 • sagatavošanās,
 • tulkošanas pārbaudes darbs,
 • apbalvošanas ceremonija.

Sīkāki noteikumi un norādījumi par katru posmu ir sniegti 1.–8. punktā.

SAGATAVOŠANĀS

Sagatavošanās pasākumi ietver konkursa izziņošanu, reģistrēšanos, skolu atlasi, skolēnu pieteikšanu, ko veic skolas, un sagatavošanās pasākumus skolās. Tie aprakstīti 1.–3. punktā.

Tulkošanas ĢD konkursu izziņo šā konkursa tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/translatores

Skolām, kuras vēlas piedalīties, elektroniski jāreģistrējas minētajā tīmekļa vietnē no 2014. gada 1. septembra līdz 20. oktobrim (sk. 1. punktu). Reģistrācija sāksies un beigsies minētajos datumos plkst. 12.00 dienā.

Skolas, kuras piedalīsies konkursā, izlozēs (sk. 2. punktu) no skolām, kuras būs reģistrējušās.

Pēc tam izraudzītās skolas varēs izvēlēties 2 līdz 5 skolēnus, kas piedalīsies konkursā, un tām jāreģistrē datubāzē viņu vārdi, uzvārdi un valodu kombinācijas līdz 2014. gada 20. novembrim (sk. 3. punktu).

Skolas būs atbildīgas par pasākuma organizēšanu uz vietas. Proti, tās uzņemsies visus praktiskos pienākumus, piemēram, telpu un personāla nodrošināšanu pasākumam, kā arī tādu apstākļu radīšanu, kas garantē taisnīgu un objektīvu pārbaudes darba norisi (sk. 1.3., 1.4., 4. un 7. punktu).

TULKOŠANAS PĀRBAUDES DARBS

Tas notiks 2014. gada 27. novembrī. Pārbaudes darba dienā Tulkošanas ĢD nosūtīs skolām tulkojamos tekstus. Katrā skolā pārbaudes darbs noritēs attiecīgās skolas noteiktajā kārtībā. Tulkojumus tajā pašā dienā nepieciešams augšupielādēt Tulkošanas ĢD pārvaldītā datubāzē (sk. 4. punktu).

Tulkošanas ĢD novērtēs tulkojumus un no katras ES dalībvalsts izvēlēsies vienu uzvarētāju (5. punkts).

APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Uzvarētājus aicinās uz apbalvošanas ceremoniju Briselē 2015. gada pavasarī. Tulkošanas ĢD segs ceļa un uzturēšanās izdevumus katras dalībvalsts uzvarētājam, vienam pieaugušajam, kas viņu pavada, un vienam skolotājam (sk. 6. punktu).

Visu svarīgāko informāciju par konkursu “Juvenes Translatores” regulāri publicēs šā konkursa tīmekļa vietnē, un atbildīgajiem skolotājiem būtu tajā regulāri jāielūkojas, lai nepalaistu garām būtisku informāciju.

 

SAGATAVOŠANĀS

1. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA UN REĢISTRĒŠANĀS

Tulkošanas ĢD konkursu izziņos šā konkursa tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/translatores

2014. gada 1. septembrī plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Ja jūsu skola vēlas piedalīties, jums jāaizpilda reģistrācijas veidlapa internetā (sk. 1.2. punktu).

Iesniedzot reģistrācijas veidlapu, jūsu skola uzņemas noteiktas saistības (sk. 1.3. punktu).

1.1. Kuras skolas var piedalīties?

Skolai:

 • jāatrodas kādā no ES dalībvalstīm,
 • jābūt vienā vai vairākās dalībvalstīs akreditētai izglītības iestādei,
 • jāizraugās 2 līdz 5 skolēni, kas dzimuši 1997. gadā,
 • nepieciešams interneta pieslēgums,
 • vajadzīgs dators, uz kura var atvērt un izdrukāt PDF datnes (pārbaudes darbus un tulkojuma lapas sūtīs PDF formātā),
 • jābūt pieejamam skenerim (lai skolēnu tulkojumus augšupielādētu Tulkošanas ĢD datubāzē, skolotājiem tie jāieskenē un jāsaglabā PDF formātā).
1.2. Reģistrācija

Atbildīgais skolotājs drīkst reģistrēt skolu tikai tad, ja skolas direktors piekrīt skolas dalībai konkursā.

Reģistrējoties (skola var aizpildīt reģistrācijas veidlapu tikai vienreiz) jums būs jānorāda:

 • skolas nosaukums un adrese,
 • vienas kontaktpersonas vārds un uzvārds,
 • vismaz viena derīga e-pasta adrese.

Tā kā norādītais e-pasts būs mūsu galvenais saziņas līdzeklis ar jums, lūdzam:

 • regulāri pārbaudīt elektronisko pastkastīti,
 • gādāt, lai tā nebūtu pārpildīta.

Reģistrēties varēs no 2014. gada 1. septembra plkst. 12.00 dienā (pēc Briseles laika) līdz 2014. gada 20. oktobra plkst. 12.00 dienā (pēc Briseles laika). Nepilnīgi aizpildītas vai pārāk vēlu iesniegtas veidlapas atlases procesā netiks ņemtas vērā.

Katrai skolai, kas būs reģistrējusies, un vēlāk arī tās pieteiktajiem skolēniem piešķirs reģistrācijas numuru. Jums jāgādā, lai šie numuri būtu pa rokai konkursa dienā.

1.3. Kādas saistības jūsu skola uzņemas, reģistrējoties konkursam?

Reģistrējoties jūsu skola apņemas ievērot konkursa noteikumus un norādījumus un, ja to uzaicina piedalīties, skolā organizēt tulkošanas pārbaudes darbu.

Tas, piemēram, nozīmē:

 • izraudzīties un reģistrēt 1997. gadā dzimušus skolēnus,
 • sagādāt tulkošanas pārbaudes darbam piemērotas telpas un personālu,
 • izdrukāt un izdalīt pareizos tulkojamos tekstus un tulkojuma lapas,
 • dot iespēju izraudzītajiem skolēniem piedalīties pārbaudes darbā,
 • nodrošināt, lai pārbaudes darbs noritētu godīgi un objektīvi,
 • ja konkursā uzvar jūsu skolas skolēns — atļaut viņam kavēt mācības, lai apmeklētu apbalvošanas ceremoniju Briselē.

Jūsu skola piekrīt arī tam, ka tās nosaukumu drīkst publicēt “Juvenes Translatores” tīmekļa vietnē, ja tā izraudzīta dalībai konkursā.

1.4. Kas notiek, ja jūsu skola neievēro 1.3. punktā minētās saistības?

To var izslēgt no konkursa. Tas nozīmē, ka jūs un jūsu skolēni konkursā nepiedalīsities.

 

2. SKOLU IZRAUDZĪŠANA

Lai atlasītu noteiktu skaitu skolu no tām, kuras būs pienācīgi reģistrējušās, tiks rīkota elektroniska izloze.

Izraudzīto skolu sarakstu publicēs “Juvenes Translatores” tīmekļa vietnē 2014. gada oktobra beigās.

Atlasē skolas ieskaitīs tās dalībvalsts kvotā, kur atrodas skola.

Izraudzīto skolu skaits katrā dalībvalstī būs vienāds ar tās deputātu skaitu Eiropas Parlamentā:

DalībvalstsSkolas
Austrija18
Beļģija21
Bulgārija17
Horvātija11
Kipra6
Čehija21
Dānija13
Igaunija6
Somija13
Francija74
Vācija96
Grieķija21
Ungārija21
Īrija11
Itālija73
Latvija8
Lietuva11
Luksemburga6
Malta6
Nīderlande26
Polija51
Portugāle21
Rumānija32
Slovēnija8
Slovākija13
Spānija54
Zviedrija20
Lielbritānija73
Kopā751
 

3. SKOLĒNU IZRAUDZĪŠANA

Šajos noteikumos un norādījumos termini “skolēns” un “izraudzītais skolēns” attiecas uz visiem skolēniem (no 2 līdz 5), ko izvēlējušās izraudzītās skolas.

Skolēniem jābūt:

 • dzimušiem 1997. gadā un
 • reģistrētiem skolā, kas atbilst 1.1. punkta kritērijiem.

Jūsu skolai jānorāda valodu kombinācija, ko izvēlējies katrs izraudzītais skolēns, t.i., no kuras valodas un kurā valodā skolēns paredzējis tulkot (sk. 3.4. punktu).

3.1. Skolēnu vārds un uzvārds un izvēlētās valodu kombinācijas

Ja jūsu skola ir izraudzīta dalībai konkursā, jums ne vēlāk par 2014. gada 20. novembri jāreģistrē skolēni, kas pārstāvēs jūsu skolu. Katra skola var reģistrēt no 2 līdz 5 skolēniem. Viņu vārdus un uzvārdus un izvēlētās valodu kombinācijas ievada datubāzē, šim nolūkam izmantojot saiti, ko pa e-pastu nosūtīs “Juvenes Translatores” rīkotāji.

Varat reģistrēt arī 6. skolēnu, kurš būs rezervists un varēs piedalīties tad, ja kāds no sākotnēji reģistrētajiem skolēniem nevarēs piedalīties, piemēram, slimības dēļ.

Pēc 2014. gada 20. novembra nevarēsit mainīt ne skolēnu vārdus, ne viņu valodu kombinācijas.

Skolai jāinformē izraudzīto skolēnu vecāki(-s) vai aizbildnis(-ņi) par viņu bērnu dalību konkursā.

3.2. Pēc kādiem principiem izraudzīties skolēnus?

Skolas var izstrādāt pašas savus atlases kritērijus, taču tiem jābūt skaidriem, taisnīgiem un nediskriminējošiem. Ja Tulkošanas ĢD uzskata, ka skolas izmantotie kritēriji ir netaisnīgi vai diskriminējoši, tas var attiecīgo skolu no konkursa izslēgt.

3.3. Vai tiek aizsargāti personas dati?

Tulkošanas ĢD nodrošina visu saņemto personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Skolu nosaukumus, valstu uzvarētāju vārdu un uzvārdu un viņu tulkojumus publiskos (sk. 5. punktu), un viņu apmeklējums Briselē, lai piedalītos apbalvošanas ceremonijā, iespējams, tiks atspoguļots medijos.

Sīkākas ziņas par to, kā Tulkošanas ĢD nodrošina datu aizsardzību, ir minētas “Juvenes Translatores” atļaujas veidlapā un tai pievienotajā paziņojumā par personas datu aizsardzību. Šos dokumentus pa e-pastu nosūtīs 28 uzvarētājiem (ar viņu skolotāju starpniecību).

3.4. Valodu kombinācijas

Katrs skolēns var izvēlēties tulkot no ikvienas oficiālās ES valodas jebkurā citā ES oficiālajā valodā.

Šīs valodas ir:

angļu (EN), bulgāru (BG), čehu (CS), dāņu (DA), franču (FR), grieķu (EL), horvātu (HR), igauņu (ET), itāļu (IT), īru (GA), latviešu (LV), lietuviešu (LT), maltiešu (MT), nīderlandiešu (NL), poļu (PL), portugāļu (PT), rumāņu (RO), slovāku (SK), slovēņu (SL), somu (FI), spāņu (ES), ungāru (HU), vācu (DE) un zviedru (SV) valoda.

Reģistrējot skolēnu, jānorāda viņa izvēlētā valodu kombinācija (sk. 3.1. punktu), un pēc 2014. gada 20. novembra to vairs nevarēs mainīt.

Mēs no sirds iesakām, lai skolēni tulkotu savā dzimtajā valodā vai tajā valodā, kuru viņi pārvalda vislabāk.

 

TULKOŠANAS PĀRBAUDES DARBS

4. PĀRBAUDES DARBA DIENA

Dienā, kad notiks pārbaudes darbs, tulkojamos tekstus skolas saņems tikai elektroniski (pa e-pastu vai lejupielādējot no tīmekļa vietnes). Virs teksta būs norāde “2014” un oriģinālvalodas kods.

Tulkošanas pārbaudes darbam jānotiek vienlaicīgi visās skolās 2014. gada 27. novembrīno plkst. 10.00 līdz 12.00 pēc Briseles laika. Tam jānotiek skolas telpās.

No katras skolas oficiāli drīkst piedalīties 2 līdz 5 reģistrētie skolēni. Tomēr skolas var atļaut pārbaudes darbā neoficiāli piedalīties arī citiem skolēniem (piemēram, paralēli rīkot skolas iekšējo konkursu vai to izmantot, lai novērtētu skolēnus), tomēr šādus tulkojumus nevajag sūtīt uz Tulkošanas ĢD.

Skolām jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu pārbaudes darba norisi taisnīgos un objektīvos apstākļos. Skolēniem jāstrādā patstāvīgi, nevis pa pāriem vai grupās, un skolotāji nedrīkst viņiem palīdzēt.

Pārbaudes darba veikšanai nav atļauts izmantot datoru vai citas elektroniskas ierīces.

Tulkojumiem jābūt rakstītiem ar roku un salasāmiem. Nesalasāmus tekstus atzīs par nederīgiem.

Pēc pārbaudes darba tulkojumi jāieskenē un jāsaglabā PDF formātā labi salasāmā kvalitātē (katrs tulkojums vienā datnē ar maksimālo izmēru 500 KB), un tos nepieciešams augšupielādēt “Juvenes Translatores” datubāzē, izmantojot skolas kontaktpersonai nosūtīto saiti. Ja neizdodas pārvarēt tehniskas problēmas, tulkojumus var ierakstītā vēstulē nosūtīt uz Tulkošanas ĢD Briselē:

“Juvenes Translatores”
European Commission
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels
Beļģija

Skolām tulkojumu oriģināli jāglabā sešus mēnešus.

Ja rodas grūtības, kuru dēļ jūs tulkojumus nevarat nosūtīt un kuras pārvarēt nav skolas spēkos, sazinieties ar “Juvenes Translatores” rīkotājiem, lai saņemtu norādījumus, ko darīt.

4.1. Skolēni ar invaliditāti

Skolas nedrīkst diskriminēt skolēnus, kuriem ir invaliditāte. “Juvenes Translatores” kolektīvs apzinās, ka var būt vajadzīgi īpaši pasākumi, lai skolēniem ar invaliditāti nodrošinātu iespēju uz godīgas konkurences pamatiem piedalīties konkursā. Ja skola uzskata, ka šie īpašie pasākumi ir pretrunā konkursa noteikumiem (piemēram, ja invaliditātes dēļ skolēns raksta tik lēni, ka viņam jādod vairāk laika tulkojuma veikšanai, vai arī skolēns tulkojumu spēj uzrakstīt tikai ar datora palīdzību), skolai jau pirms pārbaudes darba ir jāsazinās ar “Juvenes Translatores” rīkotājiem un jāapraksta invaliditāte, ierosinātie risinājumi, un jāsaņem atļauja tos īstenot.

4.2. Kas atbild par pārbaudes darba praktisko organizēšanu?

Skolas ir atbildīgas par pārbaudes darba faktisko organizēšanu savās telpās. Tas nozīmē visus praktiskos pasākumus dienā, kad notiek pārbaudes darbs. Proti, skolas:

 • nodrošina pienācīgu rīcību attiecībā uz Tulkošanas ĢD atsūtītajiem tekstiem, piemēram, nepieļauj kavēšanos un nepārkāpj konfidencialitāti,
 • sapulcina skolēnus pārbaudes darbam paredzētajā vietā,
 • izdala tekstus un gādā par to, lai katrs skolēns saņemtu attiecīgā gada tekstu tajā valodā, ko viņš izvēlējies,
 • gādā, lai skolēni tulkojumam paredzētajā pirmajā lapā ierakstītu prasīto informāciju: vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu, skolu un valsti, kā arī skolas un savu personisko reģistrācijas numuru konkursa datubāzē,
 • uzrauga skolēnus pārbaudes darba laikā,
 • savāc un augšupielādē tulkojumus “Juvenes Translatores” datubāzē, katram tulkojumam izveidojot vienu PDF datni.

Skolām oriģināli jāsaglabā sešus mēnešus. Tulkošanas ĢD nosūtīs tulkojamos tekstus tās dienas rītā, kad notiks tulkošanas pārbaudes darbs, un vienlaicīgi tos publicēs “Juvenes Translatores” tīmekļa vietnē. Tulkošanas ĢD iespēju robežās arī atbildēs uz jautājumiem un sniegs padomus pa e-pastu.

4.3. Vai skolēni drīkst pārbaudes darbā izmantot vārdnīcas un citus palīgmateriālus?

Vārdnīcas ir tulkotāja profesijas darbarīks, tāpēc skolēni drīkst tās izmantot pārbaudes darbā, bet tikai drukātā veidā.

Nedrīkst izmantot elektroniskus palīglīdzekļus, kā datorus, mobilos tālruņus, elektroniskas vārdnīcas, elektroniskus terminu krājumus vai citus elektroniskos tulkošanas rīkus.

 

5. TULKOJUMU NOVĒRTĒŠANA UN PUBLICĒŠANA

Visus tulkojumus vērtēs komisija, kuras sastāvā būs profesionāli tulkotāji un redaktori no Tulkošanas ĢD.

Pēc vērtēšanas Tulkošanas ĢD ģenerāldirektora vadīta žūrija izvēlēsies labāko tulkojumu no katras dalībvalsts.

Vērtēšanas komisijas un žūrijas darbs un diskusijas ir konfidenciāli. Netiks izpausts, kādu vērtējumu saņēmis katrs tulkojums.

Vērtēšanas komisijas un žūrijas lēmumi ir galīgi.

5.1. Uzvarētāju pasludināšana un atļaujas veidlapa

28 uzvarētāju sarakstu publicēs 2015. gada februāra sākumā.

Tulkošanas ĢD katram no viņiem nosūtīs atļaujas veidlapu, kura skolām jāizdrukā, jāparaksta un paredzētajā termiņā jānosūta atpakaļ Tulkošanas ĢD Briselē,pievienojot skolēna (derīga) personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Veidlapa jāparaksta:

 • skolēnam,
 • skolas direktoram,
 • vienam vai abiem skolēna vecākiem vai aizbildnim(-ņiem) (ja ceļojuma laikā skolēnam vēl nebūs 18 gadu).

Šajā veidlapā skolēns un viens vai abi viņa vecāki vai aizbildnis(-ņi) piekrīt, ka:

 • skolēnam būs atļauts doties uz Briseli, lai piedalītos apbalvošanas ceremonijā,
 • apbalvošanas ceremonijas un Briseles apmeklējuma fotogrāfijas un videomateriālus drīkst publicēt “Juvenes Translatores” vietnē un Facebook lapā un
 • viens no vecākiem vai aizbildnis (vai viņu pilnvarots pieaugušais) pavadīs skolēnu uz apbalvošanas ceremoniju Briselē (tas nav obligāti, ja skolēnam ceļojuma laikā jau ir apritējuši 18 gadi).

Atļaujas veidlapai pievienotajā paziņojumā par personas datu aizsardzībupdf(58 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  precizēts, kā, stingri ievērojot piemērojamos tiesību aktus, vāks, apstrādās un izmantos personas datus.

5.2. Kādi būs vērtēšanas kritēriji?

Vērtēšanas komisija piemēros kritērijus, kas ir līdzīgi tiem, kādus izmanto Tulkošanas ĢD tulkojumu vērtēšanā, proti:

 • tulkojuma precizitāte,
 • pareizība (izteiksmes līdzekļu izvēle un gramatika),
 • valodas raitums,
 • izmantoto risinājumu radošums.

Komisija var noraidīt tulkojumu, ja tā uzskata, ka tulkojums radīts apstākļos, kas nav taisnīgi un objektīvi.

 

APBALVOŠANAS CEREMONIJA

6. APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Uzvarētāji, viens pieaugušais pavadonis un viens skolotājs uz katru uzvarētāju tiks uzaicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā Briselē, kur balvas pasniegs daudzvalodības komisārs.

Ja uzvarētājam brauciena laikā uz Briseli vēl nav apritējuši 18 gadi, viņš obligāti jāpavada vienam pieaugušajam — vienam no vecākiem vai aizbildnim, vai viņu pilnvarotam pieaugušajam —, kas ceļojuma un uzturēšanās laikā Briselē būs pilnībā atbildīgs par skolēnu un sevi.

Skolēnam, skolotājam un pavadošajai personai pašiem jāsagādā ceļošanai vajadzīgie dokumenti. Eiropas Komisija noorganizēs un apmaksās ceļojumu (izņemot tādus īsus braucienus kā pārvietošanos taksometrā uz lidostu un no tās) un naktsmītni katras dalībvalsts uzvarētājam, vienam skolotājam un vienam pieaugušajam, kas skolēnu pavada.

 

7. IZMAKSAS

Skola sedz izmaksas, kas rodas saistībā ar pārbaudes darba organizēšanu tās telpās, piemēram, tulkojamo tekstu izdrukāšanu un pārbaudes darbam paredzēto telpu nodrošināšanu.

Eiropas Komisija sedz izdevumus, kas saistīti ar apbalvošanas ceremoniju, tulkojamo tekstu nodrošināšanu un skolēnu tulkojumu vērtēšanu.

Eiropas Komisija katram uzvarētājam, viņa skolotājam un vienam no uzvarētāja vecākiem vai aizbildnim apmaksā braucienu no izcelsmes valsts uz Briseli.

 

8. ŠO NOTEIKUMU UN NORĀDĪJUMU INTERPRETĒŠANA

Tulkošanas ĢD sniegtā šo noteikumu un norādījumu interpretācija ir galīga.

Vai jums vajadzīga papildu informācija?

Pavaicājiet kontaktpersonai Komisijas pārstāvniecības birojā jūsu valstī (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).