Navigācijas ceļš

Noteikumi un norādījumi

IEVADS

Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts (Tulkošanas ĢD) organizē Juvenes Translatores 2015 – tulkošanas konkursu Eiropas Savienības skolām. Konkursa galvenie posmi ir šādi:

 • sagatavošanās,
 • tulkošanas pārbaudes darbs, kā arī
 • apbalvošanas ceremonija.

Sīkāki noteikumi un norādījumi par katru posmu ir sniegti 1.–8. punktā.

SAGATAVOŠANĀS

Sagatavošanās pasākumi ietver konkursa izziņošanu, reģistrēšanos, skolu atlasi, skolēnu pieteikšanu, ko veic skolas, un sagatavošanās pasākumus skolās (sk. 1.–3. punktu).

Tulkošanas ĢD konkursu izziņo tam veltītā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/translatores

Skolām, kuras vēlas piedalīties, elektroniski jāreģistrējas minētajā tīmekļa vietnē no 2015. gada 1. septembra līdz 20. oktobrim (sk. 1. punktu). Reģistrācija sāksies un beigsies minētajos datumos plkst. 12.00 dienā (pēc Briseles laika).

Skolas, kuras piedalīsies konkursā, izlozēs (sk. 2. punktu) no skolām, kuras būs reģistrējušās.

Katra izraudzītā skolas varēs izvēlēties divus līdz piecus skolēnus, kas piedalīsies konkursā; viņu vārdi, uzvārdi un valodu kombinācijas būs jāreģistrē datubāzē ne vēlāk kā līdz 2015. gada 20. novembrim (sk. 3. punktu).

Skolas būs atbildīgas par pasākuma organizēšanu uz vietas. Proti, tās uzņemsies visus praktiskos pienākumus, piemēram, telpu, personāla un vajadzīgās IT infrastruktūras (sk. 1.1. punktu) nodrošināšanu pasākumam, kā arī tādu apstākļu radīšanu, kas garantē taisnīgu un objektīvu pārbaudes darba norisi (sk. 1.3., 4. un 7. punktu).

TULKOŠANAS PĀRBAUDES DARBS

Tas notiks 2015. gada 26. novembrī. Pārbaudes darba dienā Tulkošanas ĢD nosūtīs skolām tulkojamos tekstus. Pārbaudes darbs notiks apstākļos, par kuriem būs parūpējušās skolas. Tulkojumus tajā pašā dienā vajadzēs augšupielādēt Tulkošanas ĢD pārvaldītā datubāzē (sk. 4. punktu).

Tulkošanas ĢD novērtēs tulkojumus un no katras ES dalībvalsts izvēlēsies vienu uzvarētāju (5. punkts).

APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Uzvarētājus aicinās uz apbalvošanas ceremoniju, kas notiks Briselē 2016. gada pavasarī. Tulkošanas ĢD segs ceļa un uzturēšanās izdevumus katras dalībvalsts uzvarētājam, vienam pieaugušajam, kas viņu pavada, un vienam skolotājam (sk. 6. punktu).

Visu svarīgāko informāciju par konkursu regulāri publicēs Juvenes Translatores (JT) tīmekļa vietnē, kur atbildīgajiem skolotājiem ir regulāri jāielūkojas, lai nepalaistu garām svarīgu informāciju.

 

SAGATAVOŠANĀS

1. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA UN REĢISTRĒŠANĀS

Tulkošanas ĢD konkursu izziņo tam veltītā tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/translatores)

2015. gada 1. septembrī plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Ja jūsu skola vēlas piedalīties, jums jāaizpilda reģistrācijas veidlapa internetā (sk. 1.2. punktu).

Iesniedzot reģistrācijas veidlapu, jūsu skola uzņemas noteiktas saistības (sk. 1.3. punktu).

1.1. Kuras skolas var piedalīties?

Skolai:

 • jāatrodas kādā no ES dalībvalstīm,
 • jābūt vienā vai vairākās dalībvalstīs akreditētai izglītības iestādei,
 • jāizraugās divi līdz pieci skolēni, kas dzimuši 1998. gadā,
 • nepieciešams interneta pieslēgums,
 • vajadzīgs dators, kurā var atvērt un izdrukāt PDF datnes (pārbaudes darbus un tulkojuma lapas sūtīs PDF formātā), kā arī
 • jābūt pieejamam skenerim, lai ieskenētu tulkojumus, saglabājot tos kā PDF datnes, ko vēlāk augšupielādēs Tulkošanas ĢD datubāzē. Tas jāizdara konkursa dienā.
1.2. Reģistrācija

Atbildīgais skolotājs drīkst reģistrēt skolu tikai tad, ja skolas direktorspiekrīt skolas dalībai konkursā.

Reģistrējoties (skola var aizpildīt reģistrācijas veidlapu tikai vienreiz) jums būs jānorāda:

 • skolas nosaukums un adrese,
 • vienas kontaktpersonas vārds un uzvārds, kā arī
 • vismaz viena derīga e-pasta adrese.

Tā kā norādītais e-pasts būs mūsu galvenais saziņas līdzeklis ar jums, lūdzam:

 • regulāri pārbaudīt elektronisko pastkastīti un
 • gādāt, lai tā nebūtu pārpildīta.

Varat reģistrēties no 2015. gada 1. septembra plkst. 12.00 dienā(pēc Briseles laika) līdz 20. oktobrim plkst. 12.00 dienā(arī pēc Briseles laika). Nepilnīgi vai pārāk vēlu iesniegti reģistrācijas dati netiks pieņemti.

Katrai skolai, kas būs reģistrējusies, un vēlāk arī tās pieteiktajiem skolēniem piešķirs reģistrācijas numuru. Jums jāgādā, lai šie numuri būtu pa rokai konkursa dienā.

1.3. Kādas saistības jūsu skola uzņemas, reģistrējoties konkursam?

Reģistrējoties jūsu skola apņemas ievērot konkursa noteikumus un norādījumus un, ja to uzaicina piedalīties, skolā organizēt tulkošanas pārbaudes darbu.

Tas nozīmē:

 • izraudzīties un reģistrēt 1998. gadā dzimušus skolēnus,
 • sagādāt tulkošanas pārbaudes darbam piemērotas telpas un personālu,
 • izdrukāt un izdalīt pareizos tulkojamos tekstus un tulkojumam paredzētās lapas,
 • dot iespēju izraudzītajiem skolēniem piedalīties pārbaudes darbā,
 • nodrošināt, ka izraudzītie skolēni un viņu vecāki vai aizbildņi ir iepazinušies ar šiem noteikumiem un norādījumiem un tiem piekrīt,
 • nodrošināt, lai pārbaudes darbs noritētu godīgi un objektīvi, kā arī
 • ja konkursā uzvar jūsu skolas skolēns – atļaut viņam kavēt mācības, lai apmeklētu apbalvošanas ceremoniju Briselē.

Jūsu skola piekrīt arī tam, ka tās nosaukumu drīkst publicēt Juvenes Translatores tīmekļa vietnē, ja tā izraudzīta dalībai konkursā.

Ja jūsu skola neievēro 1.3. punktā minētās saistības, to var izslēgt no konkursa.

 

2. SKOLU IZRAUDZĪŠANA

Lai no tām skolām, kuras būs pienācīgi reģistrējušās, atlasītu paredzēto skolu skaitu, tiks rīkota elektroniska izloze.

Izraudzīto skolu skaits katrā dalībvalstī būs vienāds ar tās deputātu skaitu Eiropas Parlamentā:

DalībvalstsSkolas
Austrija18
Beļģija21
Bulgārija17
Horvātija11
Kipra6
Čehija21
Dānija13
Igaunija6
Somija13
Francija74
Vācija96
Grieķija21
Ungārija21
Īrija11
Itālija73
Latvija8
Lietuva11
Luksemburga6
Malta6
Nīderlande26
Polija51
Portugāle21
Rumānija32
Slovēnija8
Slovākija13
Spānija54
Zviedrija20
Lielbritānija73
Kopā751

Atlasē skolas ieskaitīs tās dalībvalsts kvotā, kur atrodas skola. Piemēram, skolu IES Liceo español “Luis Buñuel”, kas atrodas Francijā, bet kur mācības notiek spāņu valodā, ieskaitīs Francijas kvotā.

Atlasīto skolu sarakstu publicēs JT tīmekļa vietnē 2015. gada oktobra beigās.

 

3. SKOLĒNU ATLASE

Šajos noteikumos un norādījumos termini “skolēns” un “izraudzītais skolēns” attiecas uz visiem skolēniem, ko pieteikušas izraudzītās skolas. Katra izraudzītā skola var pieteikt no diviem līdz pieciem skolēniem, kuri ir:

 • dzimuši 1998. gadā un
 • reģistrēti skolā, kas atbilst 1.1. punkta kritērijiem.

Noteikums par dzimšanas gadu ir izvirzīts tādēļ, lai radītu visiem vienādus apstākļus neatkarīgi no konkrētās ES valsts izglītības sistēmas. Ja izrādīsies, ka skolēns nav dzimis 1998. gadā, viņu izslēgs no konkursa.

Jūsu skolai jānorāda valodu kombinācija, ko izvēlējies katrs izraudzītais skolēns, t.i., no kuras valodas un kurā valodā viņš paredzējis tulkot (sk. 3.4. punktu).

3.1. Skolēnu vārds un uzvārds un valodu kombinācijas

Ja jūsu skola ir izraudzīta dalībai konkursā, jums ne vēlāk par 2015. gada 20. novembri jāreģistrē skolēni, kas pārstāvēs jūsu skolu. Katra skola var reģistrēt no diviem līdz pieciem skolēniem. Viņu vārdus un uzvārdus un izvēlētās valodu kombinācijas ievada datubāzē, šim nolūkam izmantojot saiti, ko pa e-pastu nosūtīs JT rīkotāji. (Varat reģistrēt arī sesto skolēnu, kurš būs rezervē un varēs piedalīties tad, ja kāds no sākotnēji reģistrētajiem skolēniem nevarēs piedalīties, piemēram, slimības dēļ.)

Pēc 2015. gada 20. novembra nevarēsit mainīt ne skolēnu vārdus, ne viņu valodu kombinācijas.

Skolai jāinformē katra studenta vecāki(-s) vai aizbildnis(-ņi) par viņu dalību konkursā.

3.2. Pēc kādiem principiem izraudzīties skolēnus?

Skolas var izstrādāt pašas savus atlases kritērijus, taču tiem jābūt skaidriem, taisnīgiem un nediskriminējošiem. Ja Tulkošanas ĢD uzskata, ka skolas izmantotie kritēriji ir netaisnīgi vai diskriminējoši, tas var attiecīgo skolu izslēgt no konkursa.

3.3. Vai tiek aizsargāti personas dati?

Tulkošanas ĢD nodrošina visu saņemto personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Skolu nosaukumus, valstu uzvarētāju vārdu un uzvārdu un viņu tulkojumus publiskos (sk. 5. punktu), un viņu apmeklējums Briselē, lai piedalītos apbalvošanas ceremonijā, iespējams, tiks atspoguļots medijos.

Sīkākas ziņas par to, kā Tulkošanas ĢD nodrošina datu aizsardzību, ir minētas Juvenes Translatores atļaujas veidlapā un tai pievienotajā paziņojumā par personas datu aizsardzību. Šos dokumentus pa e-pastu nosūtīs 28 uzvarētājiem (ar viņu skolotāju starpniecību).

3.4. Valodu kombinācijas

Katrs skolēns var izvēlēties tulkot no ikvienas oficiālās ES valodas jebkurā citā ES oficiālajā valodā. Eiropas Savienības oficiālās valodas ir šādas:

angļu (EN), bulgāru (BG), čehu (CS), dāņu (DA), franču (FR), grieķu (EL), horvātu (HR), igauņu (ET), itāļu (IT), īru (GA), latviešu (LV), lietuviešu (LT), maltiešu (MT), nīderlandiešu (NL), poļu (PL), portugāļu (PT), rumāņu (RO), slovāku (SK), slovēņu (SL), somu (FI), spāņu (ES), ungāru (HU), vācu (DE) un zviedru (SV) valoda.

Reģistrējot skolēnu, jānorāda viņa izvēlētā valodu kombinācija (sk. 3.1. punktu), un pēc 2015. gada 20. novembra to vairs nevarēs mainīt.

Iesakām skolēniem tulkot savā dzimtajā valodā vai tajā valodā, kuru viņi pārvalda vislabāk.

 

TULKOŠANAS PĀRBAUDES DARBS

4. PĀRBAUDES NORISE

Pārbaudes dienā, 2015. gada 26. novembrī, Tulkošanas ĢD nosūtīs skolām tulkojamos tekstus tikai elektroniski (pa e-pastu, bet tos varēs arī lejupielādēt JT tīmekļa vietnē). Virs teksta būs norāde “2015” un oriģinālvalodas kods.

Tulkošanas pārbaudes darbam jānotiek vienlaicīgi visās skolās no plkst. 10.00 līdz 12.00 pēc Briseles laika. Tam jānorisinās skolas telpās.

Skolām jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu pārbaudes darba norisi taisnīgos un objektīvos apstākļos. Skolēniem jāstrādā patstāvīgi, nevis pa pāriem vai grupās, un skolotāji nedrīkst viņiem palīdzēt.

Tomēr skolas var atļaut neoficiāli piedalīties arī citiem skolēniem (piemēram, paralēli rīkot skolas iekšējo konkursu vai to izmantot, lai novērtētu skolēnus), taču pārējo skolēnu tulkojumus nevajag sūtīt uz Tulkošanas ĢD.

Pārbaudes darba veikšanai nav atļauts izmantot datoru vai citas elektroniskas ierīces.

Tulkojumiem jābūt rakstītiem ar roku ar melnu pildspalvu uz Tulkošanas ĢD nodrošinātajām tulkojumam paredzētajām lapām, un tiem jābūt salasāmiem. Tekstus, kas nebūs salasāmi vai nebūs rakstīti uz tulkojumam paredzētajām lapām, izslēgs no konkursa.

Pēc pārbaudes darba jums tajā pašā konkursa dienā:

 • jāieskenē tulkojumi un tie jāsaglabā salasāmā, kvalitatīvā PDF datnē (katram tulkojumam atsevišķa datne, ne lielāka par 3 MB – ja tā izrādās lielāka, pamēģiniet skenēšanu veikt melnbaltā, nevis krāsu režīmā), kā arī
 • jāparūpējas par to augšupielādi JT datubāzē, atverot saiti, kas iepriekš nosūtīta skolas kontaktpersonai.

Ja neizdodas pārvarēt tehniskas problēmas, tulkojumus var pa e-pastu vai ierakstītā vēstulē nosūtīt uz Tulkošanas ĢD Briselē:

Juvenes Translatores
Eiropas Komisija
Tulkošanas ģenerāldirektorāts
attn: Anna Holmén
G-6 06/16
1049 Bruxelles/Brussel
Beļģija

Ja no jums neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams nosūtīt tulkojumus iepriekš aprakstītajā veidā, sazinieties ar JT komandu, kas ieteiks, kā rīkoties.

Ciktāl iespējams, Tulkošanas ĢD arī atbildēs uz jautājumiem un sniegs padomus pa e-pastu.

4.1. Skolēni ar invaliditāti

Skolas nedrīkst diskriminēt skolēnus, kuriem ir invaliditāte. JT komanda atzīst, ka var būt vajadzīgi īpaši risinājumi, lai skolēniem ar invaliditāti nodrošinātu taisnīgu un līdzvērtīgu iespēju piedalīties konkursā. Ja uzskatāt, ka šie īpašie risinājumi ir pretrunā konkursa noteikumiem (piemēram, ja invaliditātes dēļ skolēns raksta tik lēni, ka viņam jādod vairāk laika tulkojuma veikšanai, vai arī skolēns tulkojumu spēj uzrakstīt tikai ar datora palīdzību), jums pirms pārbaudes darba ir jāsazinās ar JT komandu, jāapraksta invaliditāte un ierosinātie risinājumi un jāsaņem atļauja tos īstenot.

4.2. Kas atbild par pārbaudes darba praktisko organizēšanu?

Skolas ir atbildīgas par pārbaudes darba faktisko organizēšanu savās telpās. Tas nozīmē visus praktiskos pasākumus pārbaudes darba norises dienā, t.i.:

 • nodrošināt, ka ar Tulkošanas ĢD atsūtītajiem tekstiem rīkojas pienācīgi, piemēram, nepieļaujot kavēšanos un ievērojot konfidencialitāti,
 • sapulcināt skolēnus pārbaudes darbam paredzētajā vietā,
 • izsniegt skolēniem atbilstošos tulkojamos tekstus un tulkojumam paredzētās lapas,
 • gādāt, lai skolēni uz tulkojumam paredzētajām lapām uzrakstītu obligātās ziņas: skolas reģistrācijas numuru konkursā, valsti, skolēna numuru konkursa datubāzē, valodu kombināciju, skolēna iniciāļus (lai būtu iespējams atpazīt darbu, ja augšupielādes laikā tulkojumi ir sajaukti) un dzimšanas gadu,
 • uzraudzīt skolēnus pārbaudes darba laikā, kā arī
 • ieskenēt un augšupielādēt tulkojumus JT datubāzē, atverot pa e-pastu atsūtīto saiti (katram tulkojumam viena PDF datne).

Skolām tulkojumu oriģināli jāsaglabā sešus mēnešus.

4.3. Vai skolēni drīkst pārbaudes darbā izmantot vārdnīcas un citus rīkus?

Vārdnīcas ir tulkotāja profesijas darbarīks, tāpēc skolēni drīkst tās izmantot pārbaudes darbā – bet tikai drukātā veidā.

Nedrīkst izmantot elektroniskus palīglīdzekļus – datorus, mobilos tālruņus, elektroniskās vārdnīcas un terminu krājumus vai citus elektroniskos tulkošanas rīkus.

 

5. TULKOJUMU NOVĒRTĒŠANA UN PUBLICĒŠANA

5.1. Novērtēšana

Visus tulkojumus vērtēs komisija, kuras sastāvā būs profesionāli tulkotāji un redaktori no Tulkošanas ĢD.

Pēc vērtēšanas Tulkošanas ĢD ģenerāldirektora vadīta žūrija izvēlēsies labāko tulkojumu no katras dalībvalsts.

Vērtēšanas komisijas un žūrijas darbs un diskusijas ir konfidenciāli. Atsevišķās atzīmes netiks izpaustas

Apmēram 10 % skolēnu, kuru tulkojums būs izcils, iespējams, tiks nosūtīti atzinības raksti. Visi skolēni saņems sertifikātu par piedalīšanos.

Vērtēšanas komisijas un žūrijas lēmumi ir galīgi.

5.2. Kādi ir vērtēšanas kritēriji?

Vērtēšanas komisija piemēros kritērijus, kas ir līdzīgi tiem, kādus izmanto Tulkošanas ĢD tulkojumu vērtēšanā, proti:

 • tulkojuma precizitāte,
 • pareizība (izteiksmes līdzekļu izvēle un gramatika),
 • valodas raitums, kā arī
 • risinājumu radošums.

Komisija var noraidīt tulkojumu, ja tā uzskata, ka tulkojums radīts apstākļos, kas nav taisnīgi un objektīvi.

5.3. Uzvarētāju pasludināšana un atļaujas veidlapa

28 uzvarētāju sarakstu publicēs 2016. gada februāra sākumā.

Tulkošanas ĢD uz uzvarētāja skolu nosūtīs atļaujas veidlapu, kura skolai jāizdrukā, jāparaksta un paredzētajā termiņā jānosūta atpakaļ Tulkošanas ĢD Briselē, pievienojot skolēna (derīga) personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Veidlapa jāparaksta:

 • skolēnam,
 • skolas direktoram, kā arī
 • vienam vai abiem skolēna vecākiem vai aizbildņiem (ja apbalvošanas ceļojuma laikā skolēnam vēl nebūs 18 gadi).

Šajā veidlapā skolēns un viens vai abi viņa vecāki vai aizbildņi piekrīt, ka:

 • skolēnam būs atļauts doties uz Briseli, lai piedalītos apbalvošanas ceremonijā,
 • apbalvošanas ceremonijas un Briseles apmeklējuma fotogrāfijas un videomateriālus drīkst publicēt JT tīmekļa vietnē un Facebook lapā, kā arī
 • viens pieaugušais – vecāks vai aizbildnis (vai viņu pilnvarota persona) – pavadīs skolēnu uz apbalvošanas ceremoniju Briselē (tas nav obligāti, ja skolēnam ceļojuma laikā jau ir apritējuši 18 gadi).

Atļaujas veidlapai pievienotajā paziņojumā par personas datu aizsardzībupdf(58 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  precizēts, kā, stingri ievērojot piemērojamos tiesību aktus, vāks, apstrādās un izmantos personas datus.

 

APBALVOŠANAS CEREMONIJA

6. APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Uzvarētāji, no kuriem katru pavada viens pieaugušais un viens skolotājs, tiks uzaicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā Briselē, kur balvas pasniegs Komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristalīna Georgijeva.

Uzvarētājus, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, uz ceremoniju jāpavada vienam no vecākiem, aizbildnim vai citai vecāka vai aizbildņa pilnvarotai personai, kura būs pilnībā atbildīga gan par sevi, gan par skolēnu ceļojuma un uzturēšanās laikā Briselē.

Skolēnam, viņu pavadošajam pieaugušajam un skolotājam pašiem jāsagādā ceļošanai vajadzīgie dokumenti.

 

7. IZMAKSAS

Skolas sedz izmaksas, kas rodas saistībā ar pārbaudes darba organizēšanu tās telpās, piemēram, tulkojamo tekstu izdrukāšanu un pārbaudes darbam paredzēto telpu nodrošināšanu.

Komisija sedz izdevumus, kas saistīti ar apbalvošanas ceremoniju, tulkojamo tekstu sagādāšanu un skolēnu tulkojumu vērtēšanu.

Komisija noorganizēs un apmaksās ceļojumu (no izcelsmes valsts uz Briseli, izņemot tādus īsus braucienus kā pārvietošanos taksometrā uz lidostu un no tās) un naktsmītni katras dalībvalsts uzvarētājam, vienam skolotājam un vienam pieaugušajam, kas skolēnu pavada.

 

8. ŠO NOTEIKUMU UN NORĀDĪJUMU INTERPRETĒŠANA

Tulkošanas ĢD sniegtā šo noteikumu un norādījumu interpretācija ir galīga.

Vai jums ir vajadzīga papildu informācija?