Navigációs útvonal

Szabályok és útmutatások

BEVEZETÉS

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága Juvenes Translatores 2016 címmel fordítási versenyt szervez az Európai Unióban működő iskolák számára. A verseny főbb szakaszai a következők:

 • előkészületek,
 • a fordítások elkészítése és
 • a díjátadó ünnepség.

Az alábbiakban az 1–8. szakasz részletesen ismerteti az egyes versenyszakaszokra vonatkozó szabályokat és útmutatásokat.

ELŐKÉSZÜLETEK

Az előkészületek közé tartozik a verseny meghirdetése, a regisztráció, a részt vevő iskolák kiválasztása, a tanulók benevezése a versenybe, valamint a helyi előkészületek (lásd: 1–3. szakasz).

A Fordítási Főigazgatóság a versenyt az erre a célra létrehozott Juvenes Translatores honlapon hirdeti meg, mely a következő internetcímen található: ec.europa.eu/translatores

Azoknak az iskoláknak, amelyek részt kívánnak venni a megmérettetésben, a honlapon elektronikusan regisztrálniuk kell magukat 2016. szeptember 1-je és október 20-a között (lásd: 1. szakasz). A regisztráció mindkét napon (brüsszeli idő szerint) déli 12 óra 00 perckor kezdődik, illetve fejeződik be.

A regisztrált iskolák közül a főigazgatóság sorsolással kiválasztja azokat az intézményeket, amelyek részt vehetnek majd a versenyben (lásd: 2. szakasz).

A kiválasztott iskolák 2–5 tanulót nevezhetnek be a versenybe. Az iskoláknak legkésőbb 2016. november 21-ig be kell vezetniük versenyzőik nevét és nyelvpárosítását az adatbázisba (lásd: 3. szakasz).

Az esemény helyi megszervezéséért az iskolák tartoznak felelősséggel. Ez magában foglalja a gyakorlati teendők mindegyikét. Így például az iskoláknak kell gondoskodniuk helyszínről, a lebonyolításhoz szükséges személyi feltételekről és informatikai háttérről (lásd: 1.1. szakasz), valamint arról, hogy a tanulók fordításaikat tisztességes és egyenlő feltételek között készíthessék el (lásd: 1.3., 4. és 7. szakasz).

A FORDÍTÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

A fordítások elkészítésének napja 2016. november 24-e. A versenynapon a Fordítási Főigazgatóság az iskolák rendelkezésére bocsátja a fordítandó szövegeket. Az egyes iskolákban a fordítások elkészítésére az adott intézmény által biztosított feltételeknek megfelelően kerül sor. A kész fordításokat még aznap, vagyis a verseny napján fel kell tölteni a Fordítási Főigazgatóság által működtetett adatbázisba (lásd: 4. szakasz).

A főigazgatóság kiértékeli a fordításokat, és uniós tagállamonként kiválaszt 1 nyertes fordítást (lásd: 5. szakasz).

A DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

A nyertesek meghívást kapnak a 2017 tavaszán Brüsszelben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre. A nyertes diákok és az őket kísérő személyek – tagállamonként egy diák, egy felnőtt kísérő és egy tanár – utazását és szállását a főigazgatóság fizeti (lásd: 6. szakasz).

A felelős tanároknak tanácsos rendszeresen ellátogatniuk a Juvenes Translatores honlapra, hogy a lényeges tudnivalók egyike se kerülje el a figyelmüket.

 

ELŐKÉSZÜLETEK

1. A VERSENY MEGHIRDETÉSE ÉS A REGISZTRÁCIÓ

A Fordítási Főigazgatóság a versenyt az erre a célra létrehozott Juvenes Translatores honlapon (ec.europa.eu/translatores) indítja a következő napon:

2016. szeptember 1., brüsszeli idő szerint déli 12 óra 00 perc.

Azoknak az iskoláknak, amelyek részt kívánnak venni a megmérettetésben, ki kell tölteniük az online regisztrációs űrlapot (lásd: 1.2. szakasz).

A regisztrációs űrlap benyújtásával az iskolák bizonyos kötelezettségeket vállalnak (lásd: 1.3. szakasz).

1.1. Mely iskolák vehetnek részt a versenyben?

A versenyben azok az iskolák vehetnek részt, amelyek:

 • az Európai Unió valamelyik tagállamában működnek,
 • egy vagy több tagállam oktatási hatóságai által elismert intézmények,
 • kiválasztanak 2–5 olyan tanulót, akik 1999-ben születtek,
 • rendelkeznek internet-hozzáféréssel,
 • rendelkeznek olyan számítógéppel, mely alkalmas PDF-fájlok megnyitására és nyomtatására (a főigazgatóság ugyanis ebben a formátumban küldi meg az iskoláknak a fordítandó szövegeket és a fordítások elkészítésére szolgáló lapokat), és
 • meg tudják oldani, hogy a versenynapon a rendelkezésükre álljon egy szkenner (erre azért van szükség, mert a tanároknak a tanulók fordításait be kell szkennelniük, majd PDF formátumban elmenteniük, és a Fordítási Főigazgatóság adatbázisába feltölteniük).

A versenyben kizárólag középiskolák vehetnek részt, nyelvtanítással foglalkozó esti iskolák vagy fakultatív nyelvoktatással foglalkozó egyéb intézmények részvételére nincs lehetőség.

1.2. Regisztráció

Regisztráció előtt a felelős tanárnak ki kell kérnie az intézmény igazgatójának jóváhagyását ahhoz, hogy az iskola részt vegyen a versenyben.

A regisztráció során a következő adatokat kell megadni (a regisztrációs űrlapon, melyből iskolánként csak egyet lehet benyújtani):

 • az iskola neve és címe,
 • a kapcsolattartó személy neve,
 • legalább 1 érvényes e-mail cím.

Mivel a főigazgatóság kizárólag az erre az e-mail címre küldött üzenetekben tartja majd a kapcsolatot az iskolával, kérjük, hogy:

 • rendszeresen ellenőrizzék a beérkező üzeneteket, és
 • gondoskodjanak arról, hogy postafiókjuk ne teljen be.

A regisztrációs időszak (brüsszeli idő szerint) 2016. szeptember 1-jén déli 12 óra 00 perctől 2016. október 20-án déli 12 óra 00 percig tart. A hiányosan kitöltött, illetve a későn benyújtott űrlapokat a főigazgatóság nem veszi figyelembe a kiválasztási eljárás során.

A regisztrált iskolák mindegyike – és a későbbiek folyamán a versenyre benevezett mindegyik tanuló is – regisztrációs számot kap. A versenynapon a felelős tanároknak meg kell tudniuk adni ezeket a regisztrációs számokat.

1.3. Milyen kötelezettséget vállalnak az iskolák azzal, hogy regisztrálják magukat?

A regisztrációs űrlap benyújtásával az iskolák kötelezettséget vállalnak arra, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak és útmutatásoknak megfelelően járnak el, és – amennyiben kiválasztják őket – megszervezik helyben a versenyt.

Ez magában foglalja többek között a következőket:

 • kiválasztják és regisztrálják a versenyben részt vevő – 1999-ben született – tanulókat,
 • megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítanak a fordítások elkészítéséhez,
 • kinyomtatják és kiosztják a fordítandó szövegeket és a fordítások elkészítésére szolgáló lapokat,
 • lehetővé teszik, hogy a kiválasztott tanulók elkészítsék fordításukat,
 • gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott tanulók és szüleik, ill. gondviselőik áttanulmányozzák és elfogadják ezeket a szabályokat és útmutatásokat,
 • tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak, és
 • ha egyik diákjuk a nyertesek közé kerül, engedélyezik, hogy tanulójuk a brüsszeli díjátadó ünnepségen való részvétel idejére távol maradjon a tanórákról.

A fentieken túlmenően az iskolák beleegyeznek abba, hogy – amennyiben kiválasztják őket a versenyben való részvételre – nevük megjelenjen a Juvenes Translatores honlapon.

A versenyből mindazok az iskolák kizárhatók, amelyek nem tesznek eleget ezeknek a kötelezettségeknek.

 

2. AZ ISKOLÁK KIVÁLASZTÁSA

Azok közül az iskolák közül, amelyek az előírásoknak megfelelően benyújtották a regisztrációs űrlapot, a főigazgatóság elektronikus sorsolással választja ki a részt vevő iskolákat.

A főigazgatóság – az alábbi táblázatban feltüntetett adatoknak megfelelően – tagállamonként annyi iskolát választ ki, ahány képviselői helye van az adott országnak az Európai Parlamentben:

TagállamIskolák száma
Ausztria18
Belgium21
Bulgária17
Horvátország11
Ciprus6
Cseh Köztársaság21
Dánia13
Észtország6
Finnország13
Franciaország74
Németország96
Görögország21
Magyarország21
Írország11
Olaszország73
Lettország8
Litvánia11
Luxemburg6
Málta6
Hollandia26
Lengyelország51
Portugália21
Románia32
Szlovénia8
Szlovákia13
Spanyolország54
Svédország20
Egyesült Királyság73
Összesen751

A kiválasztás során az egyes iskolákat annak a tagállamnak a kvótájába számítják bele, amelynek a területén a kérdéses intézmény működik. A Franciaországban működő Luis Buñuel IES Liceo español spanyol iskolát például Franciaország kvótájánál veszik figyelembe.

A kiválasztott iskolák listáját a főigazgatóság 2016. október végéig közzéteszi a Juvenes Translatores honlapon.

 

3. A TANULÓK KIVÁLASZTÁSA

A jelen szabályokban és útmutatásokban a „tanuló(k)” és a „kiválasztott tanuló(k)” kifejezés azokra a diákokra vonatkozik, akiket a kiválasztott iskolák a versenyre beneveznek. A versenyen az egyes kiválasztott iskolák 2–5 tanulót indíthatnak, akik:

 • 1999-ben születtek, és
 • szabályszerűen beiratkoztak a tanévre, iskolájuk pedig megfelel az 1.1. szakaszban megfogalmazott követelményeknek.

A születési év kikötésére azért került sor, hogy a tagállami iskolarendszerek különbségei ellenére mindenki egyenlő feltételekkel indulhasson. A verseny szabályai szerint ki kell zárni azt az indulót, aki nem 1999-ben született.
Az iskoláknak minden kiválasztott diák nyelvpárosítását meg kell adniuk, azaz meg kell nevezniük, hogy tanulóik a verseny során melyik nyelvről melyik nyelvre kívánnak fordítani (lásd: 3.4. szakasz).

3.1. A tanulók neve és nyelvpárosítása

A kiválasztott iskoláknak legkésőbb 2016. november 21-én déli 12 óra 00 percig regisztrálniuk kell azokat a tanulókat, akik képviselni fogják az intézményt a versenyen. A versenyre mindegyik iskola 2–5 diákot nevezhet be úgy, hogy a tanulók nevét és az általuk választott nyelvpárosítást bevezeti az adatbázisba. Az adatbázishoz vezető linket a Juvenes Translatores szervezőbizottsága e-mailben küldi meg az iskoláknak. (Mindegyik iskola regisztrálhat 1 tartalék versenyzőt is arra az esetre, ha az eredetileg regisztrált 2–5 diák valamelyike – pl. betegség miatt – nem tud részt venni a versenyen.)

2016. november 21-ét követően sem azt nem lehet módosítani, mely diákokat indítja az iskola a versenyen, sem azt, milyen nyelvpárosítással indulnak a regisztrált diákok.

Az iskoláknak a tanulók részvételéről tájékoztatniuk kell a kiválasztott diákok szüleit, illetve gondviselőit.

3.2. Hogyan kell a tanulókat kiválasztani?

Az iskolák maguk dönthetik el, milyen kritériumok alapján választják ki, hogy tanulóik közül ki vegyen részt a versenyben, de feltételt jelent, hogy a kritériumok egyértelműek, tisztességesek és megkülönböztetésmentesek legyenek. A Fordítási Főigazgatóság kizárhatja a versenyből azt az iskolát, mely megítélése szerint tisztességtelen vagy hátrányos megkülönböztetést eredményező kritériumokat alkalmazott a tanulók kiválasztása során.

3.3. A személyes adatok védelme

A Fordítási Főigazgatóság biztosítja, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatok az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.
A főigazgatóság közzéteszi az iskolák és a tagállami győztesek nevét és a nyertes fordításokat (lásd: 5. szakasz). Előfordulhat, hogy a média tudósít majd a díjátadó ünnepségre meghívott győztesek brüsszeli látogatásáról.
A Juvenes Translatores engedélyezési formanyomtatvány és az adatvédelmi nyilatkozat részletesen ismerteti, hogyan tesz a Fordítási Főigazgatóság eleget az adatvédelmi kötelezettségeknek. Az említett dokumentumokat a főigazgatóság kizárólag a 28 győztes diáknak küldi meg e-mailben, tanáraikon keresztül.

3.4. Nyelvpárosítás

Minden tanuló szabadon választhatja meg, hogy a verseny során az Európai Unió hivatalos nyelvei közül melyikről melyikre fordít. Az Európai Unió hivatalos nyelvei a következők:
angol (EN), bolgár (BG), cseh (CS), dán (DA), észt (ET), finn (FI), francia (FR), görög (EL), holland (NL), horvát (HR), ír (GA), lengyel (PL), lett (LV), litván (LT), magyar (HU), máltai (MT), német (DE), olasz (IT), portugál (PT), román (RO), spanyol (ES), svéd (SV), szlovák (SK) és szlovén (SL).
A regisztráció során meg kell adni a diákok által választott nyelvpárosítást (lásd: 3.1. szakasz), és ezt a határidő lejártát követően, azaz 2016. november 21-e után már nem lehet módosítani.
Azt tanácsoljuk a tanulóknak, hogy mindenképpen anyanyelvükre, illetve az általuk legjobban ismert nyelvre fordítsanak. A célnyelv azonban minden esetben az Európai Unió fent felsorolt hivatalos nyelveinek egyike kell, hogy legyen.

 

A FORDÍTÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

4. A VERSENYNAP

A versenynapon (azaz 2016. november 24-én) a Fordítási Főigazgatóság a forrásszövegeket kizárólag elektronikus úton bocsátja az iskolák rendelkezésére (e-mailben és a honlapról letölthető dokumentumok formájában). A forrásszövegek tetején fel lesz tüntetve a „2016”-os évszám és a forrásnyelv kódja.

A fordításokat a részt vevő iskolák mindegyikében egyszerre, brüsszeli idő szerint 10.00 és 12.00 óra között kell elkészíteni. A versenyt az iskola területén kell lebonyolítani.

Az iskoláknak mindent meg kell tenniük azért, hogy a versenyre tisztességes és egyenlő feltételek mellett kerüljön sor. A diákoknak fordításukat egyénileg kell elkészíteniük: sem párban, sem csoportban nem dolgozhatnak együtt más tanulókkal, és tanári segítséget sem kaphatnak.

Ugyanakkor azonban az iskolák engedélyezhetik, hogy a forrásszövegeket – nem hivatalosan – más diákok is lefordítsák (és például a Juvenes Translatores versennyel párhuzamosan belső versenyt rendezhetnek, illetve a versenyszövegeket felhasználhatják a tanulók értékelésére). Kérjük azonban az iskolákat, hogy ezeket a versenyen kívüli fordításokat ne küldjék be a Fordítási Főigazgatóságnak.

A fordítás során sem számítógép, sem más elektronikus segédeszköz nem használható.

A fordításokat fekete színű tollat használva, olvasható kézírással kell elkészíteni, mégpedig a Fordítási Főigazgatóság által erre a célra biztosított lapokon. Az olvashatatlan vagy más lapokra írt fordításokat a főigazgatóság kizárja a versenyből. A diákoknak NEM SZABAD fordításukat kizárólag NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL elkészíteniük, mert így a fordítások értékelését végző munkatársaink nem tudják elbírálni a versenyzők kis- és nagybetűk használatával kapcsolatos helyesírási ismereteit.

A fordítások elkészítésére kijelölt idő leteltét követően, még a verseny napján, a tanárok feladata a következő:

 • Be kell szkennelniük a kész fordításokat, és azokat jól olvasható minőségben el kell menteniük PDF formátumban. (Fordításonként egy darab, legfeljebb 3 MB méretű PDF-fájlt kell létrehozni. Ha ennél nagyobb a fájl mérete, érdemes a színes helyett a fekete-fehér beállítást választani a szkenneléshez.)
 • Ezt követően a PDF-fájlokat fel kell tölteni a Juvenes Translatores adatbázisba, mely az iskolai kapcsolattartónak a versenynapon megküldött link segítségével nyitható meg.

Ha a folyamat során olyan technikai problémák merülnek fel, melyeket nem lehet elhárítani, a fordításokat be lehet küldeni e-mail üzenetben vagy pedig ajánlott küldeményként a Fordítási Főigazgatóság alábbi brüsszeli postacímére:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

Ha a fordítások beküldését az iskolától független okból valamilyen külső körülmény megakadályozza, az érintett iskolának a Juvenes Translatores szervezőbizottságához kell fordulnia útmutatásért.

A főigazgatóság ezenfelül – a lehetőségek határain belül – az esetlegesen beérkező kérdéseket is megválaszolja, és tanácsot is ad e-mailben.

4.1. Fogyatékossággal élő tanulók

Az iskolák nem különböztethetik meg hátrányosan a fogyatékossággal élő diákokat. A verseny szervezői tudják, hogy különleges intézkedésekre lehet szükség ahhoz, hogy a fogyatékos tanulók tisztességes és egyenlő feltételekkel vehessenek részt a versenyben. Ha az iskola úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő tanulók részvételének biztosításához szükséges különleges intézkedések ellentmondásban lennének a szabályokkal (pl. ha a diákot fogyatékossága oly mértékben gátolja az írásban, hogy több időt kellene számára biztosítani, illetve ha részvétele csak akkor oldható meg, ha engedélyezik, hogy fordítását számítógépen készítse el), előzetes jóváhagyás céljából tájékoztatnia kell a tervezett intézkedésekről a Juvenes Translatores szervezőbizottságát, ismertetve a kérdéses fogyatékosság jellegét.

4.2. Ki gondoskodik a fordítások elkészítésének gyakorlati feltételeiről?

Az iskolák felelősek azért, hogy helyileg megszervezzék a verseny lebonyolítását. Ez a versenynap megszervezésével kapcsolatos gyakorlati teendők mindegyikét magában foglalja. Ennek megfelelően az iskolák:

 • biztosítják, hogy a Fordítási Főigazgatóság által küldött szövegekkel kapcsolatos teendők elintézése megfelelően menjen végbe, így például anélkül, hogy késéseket okozna, vagy veszélyeztetné az adatok titkosságát,
 • gondoskodnak arról, hogy a diákok egybegyűljenek a verseny helyszínén,
 • kiosztják a szövegeket, és ügyelnek arra, hogy a diákok az aktuális verseny forrásszövegei közül a megfelelő nyelvi változatot kapják kézhez,
 • gondoskodnak arról, hogy a tanulók a fedőlapon feltüntessék a kért információkat, azaz az iskolájuk regisztrációs számát, országuk nevét, saját adatbázisbeli számukat, nyelvpárosításukat, nevük kezdőbetűit (arra az esetre, ha feltöltéskor a munka véletlenül elkeveredne), valamint születési évüket,
 • felügyelik a diákokat a fordítások elkészítése során, és
 • beszedik a fordításokat, és azokat PDF formátumban, fordításonként egy PDF-fájl formájában feltöltik a kapcsolattartónak elküldött linken keresztül a Juvenes Translatores adatbázisba.

Az iskoláknak 6 hónapig meg kell őrizniük az eredeti fordításokat.

4.3. Használhatnak-e a tanulók szótárakat vagy más segédeszközöket?

Mivel a szótárak részét képezik a fordítók szakmai eszköztárának, használatuk megengedett a fordítások elkészítéséhez, ám ez kizárólag a nyomtatott szótárakra vonatkozik. A tanulók egynyelvű és kétnyelvű szótárakat egyaránt használhatnak.

A verseny során a diákok nem vehetnek igénybe elektronikus segédeszközöket, így például számítógépet, mobiltelefont, elektronikus szótárakat és szószedeteket, illetve számítógépes fordítóeszközöket.

 

5. A FORDÍTÁSOK KIÉRTÉKELÉSE ÉS AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

5.1. Értékelés

A fordítások mindegyikét a Fordítási Főigazgatóság hivatásos fordítóiból és lektoraiból álló bizottság bírálja el.

A kiértékelést követően a zsűri, melynek elnöki tisztét a Fordítási Főigazgatóság főigazgatója tölti be, kiválasztja a legjobb fordításokat – mindegyik tagállamból egyet.

A bírálóbizottság és a zsűri tagjainak munkája és megbeszélései titkosak. A főigazgatóság a fordításokra adott pontszámokat nem teszi közzé.

Elismerő oklevélen külön is feltüntetjük a kiemelkedően jó fordítások készítőinek (a résztvevők kb. 10%-ának) nevét. Minden induló diákot részvételi oklevéllel jutalmazunk.

A bírálóbizottság és a zsűri döntése végleges. A fordításokat és az értékelőlapokat az EU intézményei házon belül sokszorosíthatják és felhasználhatják fordítások értékelésével kapcsolatos jövőbeli képzések céljára.

5.2. Mik lesznek a fordítások elbírálásának szempontjai?

A bírálóbizottság hasonló szempontrendszert fog alkalmazni, mint amelynek alapján a fordítások kiértékelése a Fordítási Főigazgatóságon belül folyik. Ennek elemei a következők:

 • a fordítás pontossága,
 • helyes megfogalmazás (kifejezések megválasztása, nyelvtan),
 • gördülékeny stílus,
 • kreatív megoldások.

A bírálóbizottság kizárhatja a versenyből azokat a fordításokat, melyeknek elkészítésére megítélése szerint nem tisztességes és egyenlő versenyfeltételek között került sor.

5.3. A nyertesek kihirdetése és az engedélyezési formanyomtatvány

A 28 győztes diák névsorát a főigazgatóság 2017. február elején fogja közzétenni.

A főigazgatóság mindegyik nyertes diák iskolájának megküldi e-mailben az engedélyezési formanyomtatványt, amelyet az iskolának ki kell nyomtatnia, alá kell íratnia, majd a diák érvényes személyi igazolványának másolatával együtt a megadott határidőn belül vissza kell küldenie a Fordítási Főigazgatóságnak Brüsszelbe.

Az engedélyezési formanyomtatványt a következő személyeknek kell aláírniuk:

 • a tanulónak és
 • a tanuló szülőjének/szüleinek, illetve gondviselőjének/gondviselőinek (ha a diák a díjátadó időpontjában még nem tölti be 18. életévét).

A formanyomtatvány kitöltése révén a tanuló és szülője/szülei, illetve gondviselője/gondviselői hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • a tanuló részt vegyen a brüsszeli díjátadó ünnepségen,
 • a díjátadó ünnepség és a brüsszeli utazás során készített fényképek és videofelvételek felkerüljenek a Juvenes Translatores honlapra és a versenynek szentelt Facebook-oldalra, és
 • a tanulót szülő, törvényes gondviselő vagy az általuk meghatalmazott felnőtt kísérje el a brüsszeli díjátadó ünnepségre (ez nem kötelező abban az esetben, ha az az esemény időpontjában a diák már betölti a 18. életévét).

Az engedélyezési formanyomtatványhoz csatolt adatvédelmi nyilatkozatpdf(58 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  pontosan meghatározza, hogy a főigazgatóság az alkalmazandó jogszabályokat teljes mértékben betartva hogyan gyűjti be, dolgozza fel és használja a személyes adatokat.

 

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

6. DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Mindegyik győztes tanuló, valamint tanulónként 1 felnőtt kísérő és 1 tanár meghívást kap a Brüsszelben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre.

Ha a nyertes diák a díjátadó idején még nem tölti be a 18. életévét, a tanulót szülőnek, törvényes gondviselőnek vagy egy másik, általuk meghatalmazott felnőttnek kell elkísérnie Brüsszelbe. Az utazás és a brüsszeli tartózkodás során a felnőtt kísérő tartozik teljes felelősséggel a tanulóért és saját magáért.

A diáknak, a tanárnak és a felnőtt kísérőnek gondoskodnia kell a szükséges úti okmányokról.

 

7. KÖLTSÉGEK

A verseny helyi lebonyolításával – pl. a fordítandó szövegek kinyomtatásával és a fordítások elkészítéséhez szükséges feltételek biztosításával – járó költségeket az iskolák viselik.

A Bizottság fizeti a díjátadó ünnepség megrendezésének, a fordítandó szövegek létrehozásának és a fordítások elbírálásának költségeit.

A Brüsszelbe meghívott tanulók, felnőtt kísérők és tanárok – tagállamonként egy nyertes tanuló, egy tanár és egy felnőtt kísérő – utazását (a származási országból a brüsszeli hotelbe) és szállását a Bizottság rendezi és fizeti. (A Bizottság ugyanakkor nem fedezi a származási országon belüli rövidebb, a repülőtérre/vasútállomásra, illetve a repülőtérről/vasútállomásról történő taxizás költségeit.)

 

8. A SZABÁLYOK ÉS ÚTMUTATÁSOK ÉRTELMEZÉSE

A Fordítási Főigazgatóság fenti szabályokra és útmutatásokra vonatkozó értelmezése végleges.

Többet szeretne tudni a versenyről?