Navigációs útvonal

Szabályok és útmutatások

BEVEZETÉS

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága fordítási versenyt szervez az Európai Unióban működő iskolák számára. A verseny főbb szakaszai a következők:

 • előkészületek,
 • a fordítások elkészítése és
 • a díjátadó ünnepség.

Az alábbiakban az 1–8. szakasz részletesen ismerteti az egyes versenyszakaszokra vonatkozó szabályokat és útmutatásokat.

ELŐKÉSZÜLETEK

Az előkészületek közé tartozik a verseny meghirdetése, a regisztráció, a részt vevő iskolák kiválasztása, a tanulók benevezése a versenybe, valamint a helyi előkészületek. Ezeket a lépéseket az 1–3. szakasz tekinti át.

A Fordítási Főigazgatóság a versenyt az erre a célra létrehozott Juvenes Translatores honlapon hirdeti meg, mely a következő internetcímen található: http://ec.europa.eu/translatores

Azoknak az iskoláknak, amelyek részt kívánnak venni a megmérettetésben, a honlapon elektronikusan regisztrálniuk kell magukat 2014. szeptember 1-je és október 20-a között (lásd: 1. szakasz). A regisztráció mindkét napon déli 12 óra 00 perckor kezdődik, illetve fejeződik be.

A regisztrált iskolák közül a főigazgatóság sorsolással kiválasztja azokat az intézményeket, amelyek részt vehetnek majd a versenyben (lásd: 2. szakasz).

Ezt követően a kiválasztott iskolák 2–5 tanulót nevezhetnek be a versenybe. Az iskoláknak legkésőbb2014. november 20-ig be kell vezetniük versenyzőik nevét és nyelvpárosítását az adatbázisba (lásd: 3. szakasz).

Az esemény helyi megszervezéséért az iskolák tartoznak felelősséggel. Ez magában foglalja a gyakorlati teendők mindegyikét. Így például az iskoláknak kell gondoskodniuk helyszínről és a lebonyolításhoz szükséges személyi feltételekről, valamint arról, hogy a tanulók fordításaikat tisztességes és egyenlő feltételek között készíthessék el (lásd: 1.3., 1.4., 4. és 7. szakasz).

A FORDÍTÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

A fordítások elkészítésének napja 2014. november 27-e. A versenynapon a Fordítási Főigazgatóság az iskolák rendelkezésére bocsátja a fordítandó szövegeket. Az egyes iskolákban a fordítások elkészítésére az adott intézmény által biztosított feltételeknek megfelelően kerül sor. A kész fordításokat még aznap, vagyis a verseny napján fel kell tölteni a Fordítási Főigazgatóság által működtetett adatbázisa (lásd: 4. szakasz).

A főigazgatóság kiértékeli a fordításokat, és uniós tagállamonként kiválaszt 1 nyertes fordítást (lásd: 5. szakasz).

A DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

A nyertesek meghívást kapnak a 2015 tavaszán Brüsszelben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre. A nyertes diákok és az őket kísérő személyek – tagállamonként egy diák, egy felnőtt kísérő és egy tanár – utazását és szállását a főigazgatóság fizeti (6. szakasz).

A szervezők a versennyel kapcsolatos fontos információkat rendszeresen közzéteszik a Juvenes Translatores honlapon, ezért a felelős tanároknak tanácsos gyakran ellátogatniuk a webhelyre, hogy a lényeges tudnivalók egyike se kerülje el a figyelmüket.

 

ELŐKÉSZÜLETEK

1. A VERSENY MEGHIRDETÉSE ÉS A REGISZTRÁCIÓ

A Fordítási Főigazgatóság a versenyt az erre a célra létrehozott Juvenes Translatores honlapon indítja útnak, mely a következő internetcímen található: http://ec.europa.eu/translatores.

A verseny 2014. szeptember 1-jén, brüsszeli idő szerint déli 12 óra 00 perckor indul.

Azoknak az iskoláknak, amelyek részt kívánnak venni a megmérettetésben, ki kell tölteniük az online regisztrációs űrlapot (lásd: 1.2. szakasz).

A regisztrációs űrlap benyújtásával az iskolák bizonyos kötelezettségeket vállalnak (lásd: 1.3. szakasz).

1.1. Mely iskolák vehetnek részt a versenyben?

A versenyben azok az iskolák vehetnek részt, amelyek:

 • az Európai Unió valamelyik tagállamában működnek,
 • egy vagy több tagállam oktatási hatóságai által elismert intézmények,
 • kiválasztanak 2–5 olyan tanulót, akik 1997-ben születtek,
 • rendelkeznek internet-hozzáféréssel,
 • rendelkeznek olyan számítógéppel, mely alkalmas PDF-fájlok megnyitására és nyomtatására (a főigazgatóság ugyanis ebben a formátumban küldi meg az iskoláknak a fordítandó szövegeket és a fordítások elkészítésére szolgáló lapokat), és
 • meg tudják oldani, hogy a versenynapon a rendelkezésükre álljon egy szkenner (erre azért van szükség, mert a tanároknak a tanulók fordításait be kell szkennelniük, majd PDF formátumban elmenteniük, és a Fordítási Főigazgatóság adatbázisába feltölteniük).
1.2. Regisztráció

Regisztráció előtt a felelős tanárnak ki kell kérnie az intézmény igazgatójának jóváhagyását ahhoz, hogy az iskola részt vegyen a versenyben.

A regisztráció során a következő adatokat kell megadni (a regisztrációs űrlapon, melyből iskolánként csak egyet lehet benyújtani):

 • az iskola neve és címe,
 • a kapcsolattartó személy neve,
 • legalább 1 érvényes e-mail cím.

Mivel a főigazgatóság elsősorban az erre az e-mail címre küldött üzenetekben tartja majd a kapcsolatot az iskolával, kérjük, hogy:

 • rendszeresen ellenőrizzék a beérkező üzeneteket, és
 • gondoskodjanak arról, hogy postafiókjuk ne teljen be.

A regisztrációs időszak (brüsszeli idő szerint)2014. szeptember 1-jén déli 12 óra 00 perctől2014. október 20-án déli 12 óra 00 percig tart. A hiányosan kitöltött, illetve a későn benyújtott űrlapokat a főigazgatóság nem veszi figyelembe a kiválasztási eljárás során.

A regisztrált iskolák – és a későbbiek folyamán a versenyre benevezett tanulók is – regisztrációs számot kapnak. A versenynapon a felelős tanároknak meg kell tudniuk adni ezeket a regisztrációs számokat.

1.3. Milyen kötelezettséget vállalnak az iskolák azzal, hogy regisztrálják magukat?

A regisztrációs űrlap benyújtásával az iskolák kötelezettséget vállalnak arra, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak és útmutatásoknak megfelelően járnak el, és – amennyiben kiválasztják őket – megszervezik helyben a versenyt.

Ez magában foglalja többek között a következőket:

 • kiválasztják és regisztrálják a versenyben részt vevő – 1997-ben született – tanulókat,
 • megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítanak a fordítások elkészítéséhez,
 • kinyomtatják és kiosztják a fordítandó szövegeket és a fordítások elkészítésére szolgáló lapokat,
 • lehetővé teszik, hogy a kiválasztott tanulók elkészítsék fordításukat,
 • tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak,
 • továbbá – ha egyik diákjuk a nyertesek közé kerül – engedélyezik, hogy tanulójuk a brüsszeli díjátadó ünnepségen való részvétel idejére távol maradjon a tanórákról.

A fentieken túlmenően az iskolák beleegyeznek abba, hogy – amennyiben kiválasztják őket a versenyben való részvételre – nevük megjelenjen a Juvenes Translatores honlapon.

1.4. Mi történik akkor, ha az iskolák valamelyike nem tesz eleget az 1.3. szakaszban előírt kötelezettségeknek?

Ebben az esetben a kérdéses iskolát ki lehet zárni a versenyből. A kizárás azonnali hatállyal véget vet az iskola és az iskola által benevezett tanulók versenyben való részvételének.

 

2. AZ ISKOLÁK KIVÁLASZTÁSA

Azok közül az iskolák közül, amelyek az előírásoknak megfelelően benyújtották a regisztrációs űrlapot, a főigazgatóság elektronikus sorsolással kiválaszt bizonyos számú iskolát.

A kiválasztott iskolák listáját a főigazgatóság 2014. október végéig közzéteszi a Juvenes Translatores honlapon.

A kiválasztás során az egyes iskolákat annak a tagállamnak a kvótájába számítják bele, amelynek területén a kérdéses intézmény működik.

A főigazgatóság tagállamonként annyi iskolát választ ki, ahány képviselői helye van az adott országnak az Európai Parlamentben:

TagállamIskolák száma
Ausztria18
Belgium21
Bulgária17
Horvátország11
Ciprus6
Cseh Köztársaság21
Dánia13
Észtország6
Finnország13
Franciaország74
Németország96
Görögország21
Magyarország21
Írország11
Olaszország73
Lettország8
Litvánia11
Luxemburg6
Málta6
Hollandia26
Lengyelország51
Portugália21
Románia32
Szlovénia8
Szlovákia13
Spanyolország54
Svédország20
Egyesült Királyság73
Összesen751
 

3. A TANULÓK KIVÁLASZTÁSA

A jelen szabályokban és útmutatásokban a „tanuló(k)” és a „kiválasztott tanuló(k)” kifejezés azokra a diákokra (2–5 tanulóra) vonatkozik, akiket a kiválasztott iskolák a versenyre beneveznek.

A versenyen csak olyan diákok indulhatnak, akik:

 • 1997-ben születtek, és
 • szabályszerűen beiratkoztak a tanévre, iskolájuk pedig megfelel az 1.1. szakaszban megfogalmazott követelményeknek.

Az iskoláknak minden kiválasztott diák nyelvpárosítását meg kell adniuk, azaz meg kell nevezniük, hogy tanulóik a verseny során melyik nyelvről melyik nyelvre kívánnak fordítani (lásd: 3.4. szakasz).

3.1. A tanulók neve és nyelvpárosítása

A kiválasztott iskoláknak legkésőbb 2014. november 20-ig regisztrálniuk kell azokat a tanulókat, akik képviselni fogják az intézményt a versenyen. A versenyre mindegyik iskola 2–5 diákot nevezhet be úgy, hogy a tanulók nevét és az általuk választott nyelvpárosítást bevezeti az adatbázisba. Az adatbázishoz vezető linket a Juvenes Translatores szervezőbizottsága e-mailben küldi meg az iskoláknak.

Mindegyik iskola regisztrálhat 1 tartalék versenyzőt is arra az esetre, ha az eredetileg regisztrált 2–5 diák valamelyike – pl. betegség miatt – nem tud részt venni a versenyen.

2014. november 20-át követően sem azt nem lehet módosítani, mely diákokat indítja az iskola a versenyen, sem azt, milyen nyelvpárosítással indulnak a regisztrált diákok.

Az iskoláknak a tanulók részvételéről tájékoztatniuk kell a kiválasztott diákok szüleit, illetve gondviselőit.

3.2. Hogyan kell a tanulókat kiválasztani?

Az iskolák maguk dönthetik el, milyen kritériumok alapján választják ki, hogy tanulóik közül ki vegyen részt a versenyben, de feltételt jelent, hogy a kritériumok azonosíthatók, tisztességesek és megkülönböztetésmentesek legyenek. A Fordítási Főigazgatóság kizárhatja a versenyből azt az iskolát, mely megítélése szerint tisztességtelen vagy hátrányos megkülönböztetést eredményező kritériumokat alkalmazott a tanulók kiválasztása során.

3.3. A személyes adatok védelme

A Fordítási Főigazgatóság biztosítja, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatok az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

A főigazgatóság közzéteszi az iskolák és a tagállami győztesek nevét és a nyertes fordításokat (lásd: 5. szakasz). Előfordulhat, hogy a média tudósít majd a díjátadó ünnepségre meghívott győztesek brüsszeli látogatásáról.

A Juvenes Translatores engedélyezési formanyomtatvány és az ehhez csatolt adatvédelmi nyilatkozat részletesen ismerteti, hogyan tesz a Fordítási Főigazgatóság eleget az adatvédelmi kötelezettségeknek. Az említett dokumentumokat a főigazgatóság kizárólag a 28 győztes diáknak küldi meg e-mailben, tanáraikon keresztül.

3.4. Nyelvpárosítás

Minden tanuló szabadon választhatja meg, hogy a verseny során az Európai Unió hivatalos nyelvei közül melyikről melyikre fordít.

Az Európai Unió hivatalos nyelvei a következők:

angol (EN), bolgár (BG), cseh (CS), dán (DA), észt (ET), finn (FI), francia (FR), görög (EL), holland (NL), horvát (HR), ír (GA), lengyel (PL), lett (LV), litván (LT), magyar (HU), máltai (MT), német (DE), olasz (IT), portugál (PT), román (RO), spanyol (ES), svéd (SV), szlovák (SK) és szlovén (SL).

A regisztráció során meg kell adni a diákok által választott nyelvpárosítást (lásd: 3.1. szakasz), és ezt a határidő lejártát követően, azaz 2014. november 20-a után már nem lehet módosítani.

Azt tanácsoljuk a tanulóknak, hogy mindenképpen anyanyelvükre, illetve az általuk legjobban ismert nyelvre fordítsanak.

 

A FORDÍTÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

4. A VERSENYNAP

A versenynapon a főigazgatóság a forrásszövegeket kizárólag elektronikus úton bocsátja az iskolák rendelkezésére (vagy e-mailben, vagy a honlapról letölthető dokumentum formájában). A forrásszövegek tetején fel lesz tüntetve a „2014”-es évszám és a forrásnyelv kódja.

A fordításokat a részt vevő iskolák mindegyikében egyszerre, 2014. november 27-én, brüsszeli idő szerint 10.00 és 12.00 óra között kell elkészíteni. A versenyt az iskola területén kell lebonyolítani.

Iskolánként hivatalosan 2–5 regisztrált tanuló vehet részt a versenyben. Ugyanakkor azonban az iskolák engedélyezhetik, hogy a forrásszövegeket – nem hivatalosan – más diákok is lefordítsák (és például a Juvenes Translatores versennyel párhuzamosan belső versenyt rendezhetnek, illetve a versenyszövegeket felhasználhatják a tanulók értékelésére). Kérjük azonban az iskolákat, hogy ezeket a versenyen kívüli fordításokat ne küldjék be a Fordítási Főigazgatóságnak.

Az iskoláknak mindent meg kell tenniük azért, hogy a versenyre tisztességes és egyenlő feltételek között kerüljön sor. A diákoknak fordításukat egyénileg kell elkészíteniük: sem párban, sem csoportban nem dolgozhatnak együtt más tanulókkal, és tanári segítséget sem kaphatnak.

A fordítás során sem számítógép, sem más elektronikus segédeszköz nem használható.

A fordításokat olvasható kézírással kell elkészíteni. Az olvashatatlan fordításokat a főigazgatóság kizárja a versenyből.

A fordítások elkészítésére kijelölt idő leteltét követően a tanároknak be kell szkennelniük a kész fordításokat, és azokat jól olvasható minőségben el kell menteniük PDF formátumban. (Fordításonként egy darab, legfeljebb 500 kB méretű PDF-fájlt kell létrehozni.) A PDF-fájlokat ezt követően fel kell tölteni a Juvenes Translatores adatbázisba, mely az iskolai kapcsolattartónak megküldött link segítségével nyitható meg. Ha a folyamat során olyan technikai problémák merülnek fel, melyeket nem lehet elhárítani, a fordításokat be lehet küldeni ajánlott küldeményben a Fordítási Főigazgatóságnak az alábbi brüsszeli postacímre:

"Juvenes Translatores"
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Bruxelles,
Belgium

Az iskoláknak 6 hónapig meg kell őrizniük az eredeti, kézzel írt fordításokat.

Ha a fordítások beküldését az iskolától független okból valamilyen külső körülmény megakadályozza, az érintett iskolának a Juvenes Translatores szervezőbizottságához kell fordulnia útmutatásért.

4.1. Fogyatékossággal élő tanulók

Az iskolák nem különböztethetik meg hátrányosan a fogyatékossággal élő diákokat. A verseny szervezői tudják, hogy különleges intézkedésekre lehet szükség ahhoz, hogy a fogyatékos tanulók tisztességes feltételekkel, egyenlő eséllyel vehessenek részt a versenyben. Ha az iskola úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő tanulók részvételének biztosításához szükséges különleges intézkedések ellentmondásban lennének a szabályokkal (pl. ha a diákot fogyatékossága oly mértékben gátolja az írásban, hogy több időt kellene számára biztosítani, illetve ha részvétele csak akkor oldható meg, ha engedélyezik, hogy fordítását számítógépen készítse el), előzetes jóváhagyás céljából tájékoztatnia kell a tervezett intézkedésekről a Juvenes Translatores szervezőbizottságát, ismertetve a kérdéses fogyatékosság jellegét.

4.2. Ki gondoskodik a fordítások elkészítésének gyakorlati feltételeiről?

Az iskolák felelősek azért, hogy a gyakorlatban megszervezzék a fordítások helyi elkészítését. Ez a versenynap megszervezésével kapcsolatos gyakorlati teendők mindegyikét magában foglalja. Ennek megfelelően az iskolák:

 • biztosítják, hogy a Fordítási Főigazgatóság által küldött szövegekkel kapcsolatos teendők elintézése megfelelően menjen végbe, így például anélkül, hogy késéseket okozna, vagy veszélyeztetné az adatok titkosságát;
 • gondoskodnak arról, hogy a diákok egybegyűljenek a verseny helyszínén;
 • kiosztják a szövegeket, és ügyelnek arra, hogy a diákok az aktuális verseny forrásszövegei közül a megfelelő nyelvi változatot kapják kézhez;
 • gondoskodnak arról, hogy a tanulók a fedőlapon feltüntessék a kért információkat, azaz nevüket, születésük idejét, iskolájuk és országuk nevét, saját regisztrációs számukat, valamint iskolájuk regisztrációs számát;
 • felügyelik a diákokat a fordítások elkészítése során;
 • beszedik a fordításokat, és azokat PDF formátumban, fordításonként egy PDF-fájl formájában feltöltik a Juvenes Translatores adatbázisba.

Az iskoláknak 6 hónapig meg kell őrizniük az eredeti fordításokat. A Fordítási Főigazgatóság a versenynap reggelén megküldi a fordítandó szövegeket az iskoláknak, és ezzel egyidejűleg feltölti őket a Juvenes Translatores honlapra. A főigazgatóság ezenfelül – lehetőség szerint – e-mailben tanácsot ad, és megválaszolja a hozzá intézett kérdéseket.

4.3. Használhatnak-e a tanulók szótárakat vagy más segédeszközöket?

Mivel a szótárak részét képezik a fordítók szakmai eszköztárának, használatuk megengedett a fordítások elkészítéséhez, ám ez kizárólag a nyomtatott szótárakra vonatkozik.

A verseny során a diákok elektronikus segédeszközöket, így például számítógépet, mobiltelefont, elektronikus szótárakat és kifejezésgyűjteményeket, illetve fordítóeszközöket nem vehetnek igénybe.

 

5. A FORDÍTÁSOK KIÉRTÉKELÉSE ÉS AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A fordítások mindegyikét a Fordítási Főigazgatóság hivatásos fordítóiból és lektoraiból álló bizottság bírálja el.

A kiértékelést követően a zsűri, melynek elnöki tisztét a Fordítási Főigazgatóság főigazgatója tölti be, kiválasztja a legjobb fordításokat – mindegyik tagállamból egyet.

A bírálóbizottság és a zsűri tagjainak munkája és megbeszélései titkosak. A főigazgatóság a fordításokra adott pontszámokat nem teszi közzé.

A bírálóbizottság és a zsűri döntése végleges.

5.1. A nyertesek kihirdetése és az engedélyezési formanyomtatvány

A 28 győztes diák névsorát a főigazgatóság 2015. február elején teszi közzé.

A főigazgatóság mindegyik nyertesnek megküldi e-mailben az engedélyezési formanyomtatványt, melyet a tanulók iskoláinak ki kell nyomtatniuk és alá kell írniuk, majd a diák érvényes személyi igazolványának másolatával együtt a megadott határidőn belül be kell küldeniük a Fordítási Főigazgatóságnak Brüsszelbe.

A formanyomtatványt a következő személyek mindegyikének alá kell írnia:

 • tanuló,
 • az iskolaigazgató,
 • a tanuló szülei/gondviselői (ha a diák az utazás idején még nem tölti be 18. életévét).

A formanyomtatványon a tanuló és szülei/gondviselői hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • a tanuló Brüsszelbe utazzon a díjátadó ünnepségre;
 • a díjátadó ünnepség és a brüsszeli utazás során készített fényképek és videofelvételek felkerüljenek a Juvenes Translatores honlapra és a versenynek szentelt Facebook-oldalra;
 • a tanulót szülő, törvényes gondviselő vagy az általuk meghatalmazott felnőtt kísérje a brüsszeli díjátadó ünnepségre (ez nem kötelező abban az esetben, ha az utazás idején a diák már betöltötte 18. életévét).

Az engedélyezési formanyomtatványhoz csatolt adatvédelmi nyilatkozat pdf(58 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  pontosan meghatározza, hogy a főigazgatóság az alkalmazandó jogszabályokat teljes mértékben betartva hogyan gyűjti be, dolgozza fel és használja a személyes adatokat.

5.2. Mik lesznek a fordítások elbírálásának szempontjai?

A bírálóbizottság hasonló szempontrendszert fog alkalmazni, mint amelynek alapján a fordítások kiértékelése a Fordítási Főigazgatóságon belül folyik. Ennek elemei a következők:

 • a fordítás pontossága,
 • helyes írásmód (kifejezések megválasztása, nyelvtan),
 • gördülékeny stílus,
 • kreatív megoldások.

A bírálóbizottság kizárhatja a versenyből azokat a fordításokat, melyeknek elkészítésére megítélése szerint nem tisztességes és egyenlő versenyfeltételek között került sor.

 

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

6. A DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Mindegyik győztes tanuló, valamint tanulónként 1 felnőtt kísérő és 1 tanár meghívást kap a Brüsszelben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre, melyen a díjakat a többnyelvűségért felelős biztos adja át.

Ha a nyertes diák az utazás idején még nem tölti be a 18. életévét, a tanulót szülőnek, törvényes gondviselőnek vagy az általuk meghatalmazott felnőttnek kell elkísérnie Brüsszelbe. Az utazás és a brüsszeli tartózkodás során a felnőtt kísérő tartozik teljes felelősséggel a tanulóért és saját magáért.

A diáknak, a tanárnak és a felnőtt kísérőnek gondoskodnia kell a szükséges úti okmányokról. A Brüsszelbe meghívott tanulók, felnőtt kísérők és tanárok – tagállamonként egy nyertes tanuló, egy tanár és egy felnőtt kísérő – utazását és szállását (a Brüsszelen belüli rövidebb utazások, pl. a repülőtér és a szállás közötti taxizás kivételével) az Európai Bizottság rendezi és fizeti.

 

7. KÖLTSÉGEK

A verseny helyi lebonyolításával – pl. a fordítandó szövegek kinyomtatásával és a fordítások elkészítéséhez szükséges feltételek biztosításával – járó költségeket az iskolák viselik.

Az Európai Bizottság fizeti a díjátadó ünnepség megrendezésének, a fordítandó szövegek létrehozásának és a fordítások elbírálásának költségeit.

Ugyancsak az Európai Bizottság fedezi a nyertes tanulók, valamint tanulónként 1 tanár és 1 szülő/törvényes gondviselő esetében a származási ország és Brüsszel közötti utazással járó költségeket.

 

8. A SZABÁLYOK ÉS ÚTMUTATÁSOK ÉRTELMEZÉSE

A Fordítási Főigazgatóság fenti szabályokra és útmutatásokra vonatkozó értelmezése végleges.

Többet szeretne tudni a versenyről?

Ha kérdése van, tájékoztatásért fordulhat saját országában az Európai Bizottság helyi képviseletének kapcsolattartásért felelős munkatársához is (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).