Navigacijski put

Pravila i upute

UVOD

Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije organizira natjecanje u prevođenju za škole u Europskoj uniji. Glavne su faze natjecanja:

 • priprema
 • prevođenje i
 • svečana dodjela nagrada.

Detaljna pravila i upute za svaku fazu navedeni su u točkama 1. – 8.

PRIPREMA

Ovom fazom obuhvaćeni su obavijest o natjecanju, prijava i odabir škola, prijava učenika i pripreme na licu mjesta, kao što je navedeno u točkama 1. – 3.

Glavna uprava za pismeno prevođenje objavit će obavijest o natjecanju na svojem web-mjestu: http://ec.europa.eu/translatores

Svaka škola koja želi sudjelovati treba se elektronički prijaviti na web-mjestu od 1. rujna do 20. listopada 2014. (točka 1.). Prijave će započeti i završiti u podne (12.00) navedenih datuma.

Škole koje će sudjelovati u natjecanju bit će odabrane ždrijebom među prijavljenim školama (vidi točku 2.).

Nakon toga odabrane škole mogu odabrati dvoje do petero učenika koji će sudjelovati u natjecanju te moraju unijeti njihova imena i jezične parove u bazu podataka najkasnije do 20. studenoga 2014. (točka 3.).

Za organizaciju natjecanja na licu mjesta odgovorne su škole. Time su obuhvaćeni svi praktični aspekti organizacije, primjerice stavljanje na raspolaganje prostorija i osoblja te jamčenje mjera za provedbu natjecanja u pravednim i nepristranim uvjetima (točke 1.3., 1.4., 4. i 7.).

PREVOĐENJE

Natjecanje u prevođenju održat će se 27. studenoga 2014. Na dan natjecanja Glavna uprava za pismeno prevođenje poslat će školama tekst koji treba prevesti. Natjecanje će biti provedeno u skladu s uvjetima koje je odredila škola. Prijevodi se istog dana moraju učitati u bazu podataka kojom upravlja Glavna uprava za pismeno prevođenje (vidi točku 4.).

Glavna uprava za pismeno prevođenje ocijenit će prijevode i odabrati jedan pobjednički prijevod iz svake države članice EU-a (točka 5.).

SVEČANA DODJELA NAGRADA

Pobjednici će u proljeće 2015. biti pozvani na svečanu dodjelu nagrada u Bruxelles. Glavna uprava za pismeno prevođenje snosit će troškove puta i smještaja za jednog pobjednika, jednu odraslu osobu u pratnji i jednog nastavnika iz svake države članice (točka 6.).

Budući da će sve važne informacije o natjecanju biti objavljene na web-mjestu Juvenes Translatoresa (JT), potrebno je da zaduženi nastavnici redovito posjećuju navedeno mjesto kako ne bi propustili važne informacije.

 

PRIPREMA

1. OBAVIJEST I PRIJAVA

Glavna uprava za pismeno prevođenje objavit će obavijest o natjecanju na posebnom web-mjestu – http://ec.europa.eu/translatores

1. rujna 2014. u podne (12.00) prema briselskom vremenu.

Ako vaša škola želi sudjelovati, treba popuniti elektronički obrazac za prijavu (vidi točku 1.2.).

Podnošenjem obrasca za prijavu vaša škola prihvaća određene obveze (vidi točku 1.3.).

1.1. Koje škole mogu sudjelovati?

Škole moraju:

 • biti na području države članice
 • imati potvrdu državnog tijela za školstvo najmanje jedne države članice
 • odabrati između dvoje i petero učenika rođenih 1997.
 • imati pristup internetu
 • imati računalo s pomoću kojeg se mogu otvoriti i ispisati dokumenti u PDF formatu (tekstovi i listovi za prijevod bit će u tom formatu) te
 • imati pristup skeneru (nastavnici učeničke prijevode moraju skenirati i pohraniti u PDF formatu kako bi ih mogli učitati u bazu podataka Glavne uprave za pismeno prevođenje).
1.2. Prijava

Zaduženi nastavnik prije prijave mora dobiti odobrenje ravnatelja za sudjelovanje škole u natjecanju.

Prilikom prijave (jedan obrazac po školi) treba dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i adresu škole
 • ime jedne osobe za kontakt
 • najmanje jednu aktivnu adresu e-pošte.

E-pošta će biti osnovno sredstvo komunikacije, stoga vas molimo:

 • da redovito provjeravate poštu te
 • da vam sandučić e-pošte ne bude pun.

Prijave će biti moguće od 1. rujna u podne (12.00) (prema briselskom vremenu) do 20. listopada 2014. u podne (12.00) (prema briselskom vremenu). Nepotpuni ili prekasno podneseni obrasci neće se uzimati u obzir.

Svaka prijavljena škola, a kasnije i prijavljeni učenici, dobit će broj prijave. Te brojeve na dan natjecanja morate imati pri ruci.

1.3. Koje obveze škola preuzima prijavom?

Podnošenjem obrasca za prijavu vaša se škola obvezuje da će poštovati pravila i upute za natjecanje te da će, bude li odabrana, organizirati natjecanje u prevođenju.

Time je, primjerice, obuhvaćeno sljedeće:

 • odabir i prijava učenika rođenih 1997.
 • stavljanje na raspolaganje odgovarajućih prostorija i osoblja za provedbu natjecanja
 • ispis i podjela ispravnih izvornih tekstova i listova za prevođenje
 • omogućivanje učenicima da sudjeluju u natjecanju
 • jamčenje pravednih i nepristranih uvjeta pri provedbi natjecanja
 • oslobođenje učenika od nastave radi putovanja u Bruxelles i sudjelovanja u svečanoj dodjeli nagrada (u slučaju pobjede).

Prijavom škola pristaje i na to da se njezino ime objavi na web-mjestu Juvenes Translatoresa ako bude odabrana za sudjelovanje u natjecanju.

1.4. Što ako škola ne ispuni obveze iz točke 1.3.?

Mogla bi biti isključena iz natjecanja, čime se automatski iz natjecanja isključuju i njezini učenici.

 

2. ODABIR ŠKOLA

Određeni broj škola bit će odabran elektroničkim ždrijebom među školama koje su uredno podnijele svoje obrasce za prijavu.

Popis odabranih škola bit će objavljen na web-mjestu Juvenes Translatoresa do kraja listopada 2014.

Broj škola koje mogu sudjelovati u natjecanju izračunava se u skladu s kvotom koja vrijedi za državu članicu u kojoj škola djeluje.

Broj škola odabranih iz svake države članice bit će jednak broju zastupničkih mjesta koje država članica ima u Europskom parlamentu:

Država članicaŠkole
Austrija18
Belgija21
Bugarska17
Hrvatska11
Cipar6
Češka 21
Danska13
Estonija6
Finska13
Francuska74
Njemačka96
Grčka21
Mađarska21
Irska11
Italija73
Latvija8
Litva11
Luksemburg6
Malta6
Nizozemska26
Poljska51
Portugal21
Rumunjska32
Slovenija8
Slovačka13
Španjolska54
Švedska20
Ujedinjena Kraljevina73
Ukupno751
 

3. ODABIR UČENIKA

U ovim pravilima i uputama nazivi „učenik“ i „odabrani učenik“ odnose se na sve učenike (od dvoje do petero) koje su predložile odabrane škole.

Ti učenici moraju:

 • biti rođeni 1997. i
 • biti redovito upisani u školu koja ispunjuje uvjete iz točke 1.1.

Vaša škola mora navesti jezični par svakog odabranog učenika, odnosno jezik s kojega i jezik na koji učenik namjerava prevoditi (vidi točku 3.4.).

3.1. Imena učenika i jezični parovi

Ako vaša škola bude odabrana, učenike koje ste odabrali da predstavljaju školu morate prijaviti najkasnije do 20. studenoga 2014. Svaka škola može prijaviti između dvoje i petero učenika unošenjem njihovih imena i jezičnih parova u bazu podataka putem poveznice koju će vam organizacijski odbor Juvenes Translatoresa dostaviti e-poštom.

Možete prijaviti i šestog učenika kao zamjenu u slučaju da netko od prethodno prijavljenih ne bude mogao sudjelovati u natjecanju, primjerice zbog bolesti.

Nakon 20. studenoga 2014. ne možete promijeniti ni imena učenika ni njihove odabrane jezične parove.

O sudjelovanju učenika u natjecanju škola mora obavijestiti učenikove roditelje ili skrbnike.

3.2. Odabir učenika za natjecanje

Škole mogu odrediti svoje uvjete za odabir učenika koji će sudjelovati u natjecanju, ali ti uvjeti moraju biti jasno definirani, pravedni i nediskriminirajući. Bude li Glavna uprava za pismeno prevođenje smatrala da je škola primijenila nepravedne ili diskriminirajuće uvjete, može donijeti odluku o njezinu isključivanju iz natjecanja.

3.3. Zaštita osobnih podataka

Glavna uprava za pismeno prevođenje osigurat će da svi zaprimljeni osobni podaci budu zaštićeni u skladu s valjanim propisima.

Objavit će se imena škola i pobjednika te njihovi prijevodi (vidi točku 5.), a moguće je i da će mediji popratiti posjet pobjednika Bruxellesu i njihovo sudjelovanje u svečanoj dodjeli nagrada.

Detaljnije informacije o načinu na koji Glavna uprava za pismeno prevođenje ispunjuje svoje obveze u vezi sa zaštitom podataka navedene su u privoli za korištenje osobnih podataka i priloženoj izjavi o zaštiti privatnosti. Ti dokumenti bit će dostavljeni e-poštom pobjednicima preko njihovih nastavnika.

3.4. Jezični parovi

Svaki učenik može odabrati s kojeg će službenog jezika EU-a i na koji prevoditi.

Ti su jezici:

bugarski (BG), češki (CS), danski (DA), engleski (EN), estonski (ET), finski (FI), francuski (FR), grčki (EL), hrvatski (HR), irski (GA), latvijski (LV), litavski (LT), mađarski (HU), malteški (MT), nizozemski (NL), njemački (DE), poljski (PL), portugalski (PT), rumunjski (RO), slovački (SK), slovenski (SL), španjolski (ES), švedski (SV) i talijanski (IT).

Učenikov odabir morate navesti prilikom njegove prijave (vidi točku 3.1.) i ne možete ga promijeniti nakon 20. studenoga 2014.

Preporučujemo da učenici prevode na svoj materinji jezik ili na jezik kojim najbolje vladaju.

 

PREVOĐENJE

4. DAN NATJECANJA

Na dan natjecanja izvorni tekstovi bit će dostavljeni školama samo u elektroničkom obliku (e-poštom ili preuzimanjem s web-mjesta). Tekstovi će imati oznaku „2014” na vrhu stranice i oznaku izvornog jezika.

Prevođenje mora biti organizirano istovremeno u svim uključenim školama dana 27. studenoga 2014. od 10.00 do 12.00 sati prema briselskom vremenu. Natjecanje se mora održati u prostorijama škole.

U natjecanju u svakoj školi službeno može sudjelovati između dvoje i petero prijavljenih učenika. Škola, međutim, može dopustiti i drugim učenicima da neslužbeno sudjeluju u natjecanju, primjerice organiziranjem paralelnog internog školskog natjecanja ili radi evaluacije učenika, ali prijevode tih učenika ne treba slati Glavnoj upravi za pismeno prevođenje.

Škole moraju poduzeti sve mjere kako bi osigurale provedbu natjecanja u pravednim i nepristranim uvjetima. Učenici moraju prevoditi samostalno, ne u parovima ili skupinama, a nastavnici im ne smiju pomagati.

Tijekom prevođenja nije dopuštena upotreba računala ili drugih elektroničkih uređaja.

Prijevodi moraju biti pisani čitljivim rukopisom. Nečitljivi tekstovi bit će diskvalificirani.

Nakon testa prevođenja izvornici se moraju skenirati i pohraniti u PDF formatu dobre čitljivosti (jedna datoteka za svaki prijevod maksimalne veličine 500 KB) te učitati u bazu podataka Juvenes Translatoresa putem poveznice koju je dobila osoba za kontakt u školi. U slučaju tehničkih problema, prijevodi se preporučenom poštom mogu poslati i na sljedeću adresu Glavne uprave za pismeno prevođenje u Bruxellesu:

„Juvenes Translatores”
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Bruxelles
Belgija

Škole moraju čuvati izvornike šest mjeseci.

U slučaju događaja na koje škola ne može utjecati i koji bi onemogućili slanje prijevoda, treba kontaktirati s organizacijskim odborom JT-a.

4.1. Učenici s posebnim potrebama

Škole ne smiju diskriminirati učenike s posebnim potrebama. Organizacijski odbor JT-a svjestan je da dodatne mjere mogu biti potrebne kako bi se učenicima s posebnim potrebama omogućilo pravedno i ravnopravno sudjelovanje u natjecanju. Ako škola smatra da bi poduzimanje potrebnih dodatnih mjera bilo u suprotnosti s pravilima, primjerice u slučaju da učenik s posebnim potrebama treba više vremena za prijevod ili njegovo sudjelovanje ne bi bilo moguće bez upotrebe računala, treba obavijestiti organizacijski odbor Juvenes Translatoresa, opisati posebne potrebe učenika i tražiti odobrenje za predložena rješenja.

4.2. Tko je zadužen za praktičnu organizaciju natjecanja?

Dužnost je škole organizirati natjecanje u svojim prostorijama. Time su obuhvaćene sve praktične organizacijske mjere na dan natjecanja, i to:

 • pažljivo postupanje s tekstovima koje pošalje Glavna uprava za pismeno prevođenje, primjerice bez kašnjenja ili ugrožavanja povjerljivosti
 • okupljanje učenika u učionici
 • podjela tekstova uz obraćanje pozornosti na to da svaki učenik dobije odgovarajuću jezičnu verziju s odgovarajućom godinom
 • provjera jesu li učenici na prvu stranicu listova za prevođenje naveli sve potrebne podatke: ime i prezime, datum rođenja, školu i državu te broj prijave škole i učenika
 • nadzor učenika tijekom natjecanja
 • prikupljanje i učitavanje prijevoda u bazu podataka Juvenes Translatoresa u obliku jedne datoteke za svaki prijevod.

Škole moraju čuvati izvorni primjerak prijevoda šest mjeseci. Glavna uprava za pismeno prevođenje poslat će tekstove za prevođenje ujutro na dan natjecanja i istovremeno ih objaviti na web-mjestu Juvenes Translatoresa. Koliko bude moguće, Glavna uprava za pismeno prevođenje odgovarat će na pitanja i pružati savjete e-poštom.

4.3. Smiju li se učenici tijekom natjecanja koristiti rječnicima ili drugim pomoćnim sredstvima?

Rječnici su profesionalna pomoćna sredstva i učenici se smiju njima koristiti tijekom natjecanja, ali samo onima u papirnatom obliku.

Ne smiju se upotrebljavati nikakva elektronička sredstva: računala, mobilni telefoni, elektronički rječnici ili glosari, drugi elektronički uređaji za prevođenje i sl.

 

5. OCJENA PRIJEVODA I OBJAVA

Prijevode će ocjenjivati komisija koju čine prevoditelji i lektori Glavne uprave za pismeno prevođenje.

Nakon ocjenjivanja žiri kojim predsjedava glavni direktor Glavne uprave za pismeno prevođenje odabrat će najbolji prijevod iz svake države članice.

Rad i rasprave ocjenjivačke komisije i žirija povjerljivi su. Pojedinačne ocjene neće se objavljivati.

Odluke ocjenjivačke komisije i žirija konačne su.

5.1. Objava pobjednika i privola za korištenje osobnih podataka

Popis 28 pobjednika bit će objavljen početkom veljače 2015.

Svakom pobjedniku dostavit ćemo e-poštom obrazac za privolu za korištenje osobnih podataka koju njegova škola mora ispisati, potpisati i pravovremeno poslati Glavnoj upravi za pismeno prevođenje u Bruxellesu. Privoli treba priložiti fotokopiju učenikove valjane osobne iskaznice.

Privolu moraju potpisati:

 • učenik
 • ravnatelj škole
 • učenikovi roditelji/skrbnici (ako učenik u vrijeme nagradnog putovanja ima manje od 18 godina).

Tom se privolom učenik i njegovi roditelji/skrbnici slažu:

 • da učenik smije otputovati u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrada
 • da fotografije i videosnimke svečane dodjele nagrada i posjeta Bruxellesu mogu biti objavljene na web-mjestu Juvenes Translatoresa i na Facebooku te
 • da roditelj ili skrbnik (ili osoba koju je roditelj/skrbnik odobrio) putuje u pratnji s učenikom na svečanu dodjelu nagrada u Bruxelles (nije obvezno ako učenik u vrijeme putovanja ima 18 godina).

U izjavi o zaštiti privatnostipdf(58 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  priloženoj privoli za korištenje osobnih podataka navedeno je kako se podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu s valjanim propisima.

5.2. Koji su kriteriji ocjenjivanja?

Ocjenjivačka komisija primjenjuje kriterije slične onima koji se primjenjuju pri ocjeni prijevoda unutar Glavne uprave za pismeno prevođenje, i to:

 • točnost prijevoda
 • pravilno pisanje (izražavanje i gramatika)
 • tečno pisanje
 • kreativnost primijenjenih rješenja.

Ocjenjivačka komisija može diskvalificirati prijevod za koji smatra da nije napisan u pravednim i nepristranim uvjetima.

 

SVEČANA DODJELA NAGRADA

6. SVEČANA DODJELA NAGRADA

Pobjednici, jedna odrasla osoba u pratnji pobjednika i jedan nastavnik bit će pozvani u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrada koje će uručiti povjerenik za višejezičnost.

Ako pobjednik u vrijeme puta ima manje od 18 godina, mora biti u pratnji roditelja/skrbnika ili osobe koju je roditelj/skrbnik odobrio. Osoba u pratnji bit će odgovorna za obje osobe tijekom puta i boravka u Bruxellesu.

Učenik, nastavnik i osoba u pratnji moraju imati valjane putne isprave. Europska komisija organizirat će i platiti put (ne odnosi se na kratke transfere, primjerice taksijem od ili do zračne luke) i smještaj za pobjednika, jednog nastavnika i jednu odraslu osobu u pratnji iz svake države članice.

 

7. TROŠKOVI

Škola pokriva troškove organizacije natjecanja, primjerice troškove ispisa tekstova i pripremu prostorija za natjecanje.

Europska komisija pokriva troškove svečane dodjele nagrada, pripreme tekstova za prijevod i ocjenjivanja.

Europska komisija pokriva putne troškove svakog pobjednika, njegova nastavnika i roditelja/skrbnika u pratnji od njihove matične zemlje do Bruxellesa.

 

8. TUMAČENJE PRAVILA I UPUTA

Za konačno tumačenje ovih pravila i uputa nadležna je Glavna uprava za pismeno prevođenje.

Trebate više informacija?

Pitajte osobu za kontakt u predstavništvu Komisije u svojoj zemlji (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).