Navigacijski put

Pravila i upute

UVOD

Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije (GU za pismeno prevođenje) organizira Juvenes Translatores 2016., natjecanje u prevođenju za škole u Europskoj uniji. Glavne su faze natjecanja:

 • priprema
 • prevođenje i
 • svečana dodjela nagrada.

Detaljna pravila i upute za svaku fazu navedeni su u točkama 1. – 8.

PRIPREMA

Ovom fazom obuhvaćeni su obavijest o natjecanju, prijava i odabir škola, prijava učenika i pripreme na licu mjesta (vidjeti točke 1. – 3.).

Glavna uprava za pismeno prevođenje objavit će obavijest o natjecanju na posebnoj stranici Juvenes Translatores: // ec.europa.eu/translatores

Škole koje žele sudjelovati trebaju se elektronički prijaviti na internetskoj stranici od 1. rujna do 20. listopada 2016. (točka 1.). Prijave će započeti i završiti u podne (po briselskom vremenu) na navedene datume.

Među prijavljenim će se školama ždrijebom odrediti one koje će sudjelovati u natjecanju (vidjeti točku 2.).

Svaka odabrana škola može odabrati dvoje do petero učenika koji će sudjelovati u natjecanju te mora unijeti njihova imena i jezične parove u bazu podataka najkasnije21. studenoga 2016. (točka 3.).

Za organizaciju natjecanja na licu mjesta odgovorne su škole. Time su obuhvaćeni svi praktični aspekti organizacije, primjerice stavljanje na raspolaganje prostorija, osoblja i odgovarajuće IT infrastrukture (vidjeti točku 1.1.) te jamčenje mjera za provedbu natjecanja u pravednim i nepristranim uvjetima (točke 1.3., 4. i 7.).

PREVOĐENJE

Natjecanje u prevođenju održat će se 24. studenoga 2016. Na dan natjecanja Glavna uprava za pismeno prevođenje poslat će školama tekst koji treba prevesti. Prevođenje će se provoditi u skladu s rasporedom koji odrede škole. Prijevodi se istog dana moraju učitati u bazu podataka kojom upravlja Glavna uprava za pismeno prevođenje (vidjeti točku 4.).

Glavna uprava za pismeno prevođenje ocijenit će prijevode i odabrati jedan pobjednički prijevod iz svake države članice EU-a (točka 5.).

SVEČANA DODJELA NAGRADA

Pobjednici će u proljeće 2017. biti pozvani na svečanu dodjelu nagrada u Bruxelles. Glavna uprava za pismeno prevođenje snosit će troškove puta i smještaja za jednog pobjednika, jednu odraslu osobu u pratnji i jednog nastavnika iz svake države članice (vidjeti točku 6.).

Zaduženi bi učitelji trebali bi redovito provjeravati stranicu JT-a kako im ne bi promakle važne informacije.

 

PRIPREMA

1. OBAVIJEST I PRIJAVA

Glavna uprava za pismeno prevođenje objavit će obavijest o natjecanju na posebnoj stranici (http://ec.europa.eu/translatores)

1. rujna 2016. u podne (12.00) prema briselskom vremenu.

Ako vaša škola želi sudjelovati, trebate popuniti elektronički obrazac za prijavu (vidjeti točku 1.2.).

Podnošenjem obrasca za prijavu vaša škola prihvaća određene obveze (vidjeti točku 1.3.).

1.1. Koje škole mogu sudjelovati?

Škole moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • nalaze se na području države članice
 • imaju potvrdu državnog tijela za školstvo najmanje jedne države članice
 • odabrale su od dvoje do petero učenika rođenih 1999.
 • imaju pristup internetu
 • imaju računalo s pomoću kojeg se mogu otvoriti i ispisati PDF-dokumenti (tekstovi i listovi za prijevod bit će u tom formatu) i
 • imaju pristup skeneru kako bi prijevode mogle skenirati u PDF formatu te kasnije učitati u bazu podataka Glavne uprave za pismeno prevođenje (to se mora učiniti na dan natjecanja).

Škole moraju biti srednje škole. U natjecanju ne mogu sudjelovati večernje škole u kojima se nude tečajevi jezika ili slični neobavezni jezični tečajevi.

1.2. Prijava

Zaduženi nastavnik prije prijave mora dobiti odobrenje ravnatelja za sudjelovanje škole u natjecanju.

Prilikom prijave (jedan obrazac po školi) treba dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i adresu škole
 • ime jedne osobe za kontakt i
 • najmanje jednu aktivnu adresu e-pošte.

E-pošta će biti jedino sredstvo komunikacije, stoga vas molimo:

 • redovito provjeravajte poštu i
 • pazite da vam sandučić e-pošte ne bude pun.

Prijava je moguća od 1. rujna u podne (12.00) prema briselskom vremenu do 20. listopada 2016. u podne (12.00) prema briselskom vremenu. Nepotpuni ili prekasno podneseni obrasci neće se uzimati u obzir.

Svaka prijavljena škola, a kasnije i prijavljeni učenici, dobit će broj prijave. Na dan natjecanja te brojeve morate imati pri ruci.

1.3. Kakve obveze škola prihvaća prijavom?

Podnošenjem obrasca za prijavu vaša se škola obvezuje da će poštovati pravila i upute za natjecanje te da će, bude li odabrana, organizirati natjecanje u prevođenju.

To uključuje:

 • odabir i prijavu učenika rođenih 1999.
 • stavljanje na raspolaganje odgovarajućih prostorija i osoblja za provedbu natjecanja
 • ispis i podjelu ispravnih izvornih tekstova i listova za prevođenje
 • omogućivanje učenicima da sudjeluju u natjecanju
 • obavezno upoznavanje odabranih učenika i njihovih roditelja ili skrbnika s ovim pravilima i uputama te njihovo prihvaćanje
 • jamčenje pravednih i nepristranih uvjeta pri provedbi natjecanja i
 • oslobođenje učenika od nastave radi putovanja u Bruxelles i sudjelovanja u svečanoj dodjeli nagrada (u slučaju pobjede).

Prijavom škola pristaje i na to da se njezino ime objavi na stranici Juvenes Translatores ako bude odabrana za sudjelovanje u natjecanju.

Ako škola ne poštuje te obveze, može biti isključena iz natjecanja.

 

2. ODABIR ŠKOLA

Škole će biti odabrane elektroničkim ždrijebom među školama koje su uredno podnijele svoje obrasce za prijavu.

Broj škola odabranih iz svake države članice bit će jednak broju zastupničkih mjesta koje država članica ima u Europskom parlamentu, kako slijedi:

Država članicaŠkole
Austrija18
Belgija21
Bugarska17
Hrvatska11
Cipar6
Češka21
Danska13
Estonija6
Finska13
Francuska74
Njemačka96
Grčka21
Mađarska21
Irska11
Italija73
Latvija8
Litva11
Luksemburg6
Malta6
Nizozemska26
Poljska51
Portugal21
Rumunjska32
Slovenija8
Slovačka13
Španjolska54
Švedska20
Ujedinjena Kraljevina73
Ukupno751

Broj škola koje mogu sudjelovati u natjecanju izračunava se u skladu s kvotom koja vrijedi za državu članicu u kojoj se škola nalazi. Na primjer, španjolska škola IES Liceo español „Luis Buñuel” u Francuskoj ulazi u kvotu za Francusku.

Popis odabranih škola bit će objavljen na internetskim stranicama Juvenes Translatores do kraja listopada 2016.

 

3. ODABIR UČENIKA

U ovim pravilima i uputama nazivi „učenik“ i „odabrani učenik“ odnose se na sve učenike koje su predložile odabrane škole. Svaka odabrana škola može prijaviti dvoje do petero učenika koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • rođeni su 1999. i
 • redoviti su polaznici škole koja ispunjuje uvjete iz točke 1.1.

Svrha je pravila godine rođenja stvoriti jednake uvjete za obrazovne sustave u svim zemljama EU-a. Ako se utvrdi da učenik nije rođen 1999., taj će učenik biti isključen.
Vaša škola mora navesti jezični par svakog odabranog učenika, odnosno jezik s kojega učenik namjerava prevoditi i jezik na koji namjerava prevoditi (vidjeti točku 3.4.).

3.1. Imena učenika i jezični parovi

Ako vaša škola bude odabrana, učenike koje ste odabrali da predstavljaju školu morate prijaviti najkasnije 21. studenoga 2016. u podne. Svaka škola može prijaviti između dvoje i petero učenika unošenjem njihovih imena i jezičnih parova u bazu podataka putem poveznice koju će vam organizacijski odbor Juvenes Translatoresa dostaviti e-poštom. (Možete prijaviti i šestog učenika kao zamjenu u slučaju da netko od prethodno prijavljenih ne bude mogao sudjelovati u natjecanju, primjerice zbog bolesti.)

Nakon 21. studenoga ne možete promijeniti ni popis prijavljenih učenika ni njihove odabrane jezične parove.

O sudjelovanju učenika u natjecanju škola mora obavijestiti učenikove roditelje ili skrbnike.

3.2. Odabir učenika za natjecanje

Škole mogu odrediti svoje uvjete za odabir učenika koji će sudjelovati u natjecanju, ali ti uvjeti moraju biti jasni, pravedni i nediskriminirajući. Bude li Glavna uprava za pismeno prevođenje smatrala da je škola primijenila nepravedne ili diskriminirajuće uvjete, može donijeti odluku o njezinu isključivanju iz natjecanja.

3.3. Zaštita osobnih podataka

Glavna uprava za pismeno prevođenje osigurat će da svi zaprimljeni osobni podaci budu zaštićeni u skladu s vrijedećim propisima.
Objavit će se imena škola i pobjednika iz svake države te njihovi prijevodi (vidjeti točku 5.), a moguće je i da će mediji popratiti posjet pobjednika Bruxellesu i njihovo sudjelovanje u svečanoj dodjeli nagrada.
Detaljnije informacije o načinu na koji Glavna uprava za pismeno prevođenje ispunjuje svoje obveze u vezi sa zaštitom podataka navedene su u privoli za korištenje osobnih podataka Juvenes Translatores i izjavi o zaštiti privatnosti. Ti dokumenti bit će dostavljeni e-poštom pobjednicima preko njihovih nastavnika.

3.4. Jezični parovi

Svaki učenik može prevoditi s bilo kojeg službenog jezika EU-a i na bilo koji službeni jezik. Službeni su jezici EU-a:
bugarski (BG), češki (CS), danski (DA), engleski (EN), estonski (ET), finski (FI), francuski (FR), grčki (EL), hrvatski (HR), irski (GA), latvijski (LV), litavski (LT), mađarski (HU), malteški (MT), nizozemski (NL), njemački (DE), poljski (PL), portugalski (PT), rumunjski (RO), slovački (SK), slovenski (SL), španjolski (ES), švedski (SV) i talijanski (IT).
Učenikov odabir jezičnog para morate navesti prilikom njegove prijave (vidjeti točku 3.1.) i ne možete ga promijeniti nakon 21. studenoga.
Preporučujemo da učenici prevode na svoj materinji jezik ili na jezik kojim najbolje vladaju. Međutim, taj jezik mora biti jedan od prethodno navedenih službenih jezika EU-a.

 

PREVOĐENJE

4. PROVOĐENJE NATJECANJA

Na dan natjecanja (24. studenoga) GU za pismeno prevođenje dostavit će izvorne tekstove školama samo u elektroničkom obliku (poslat će se e-poštom, a moći će se i preuzeti s internetske stranice JT-a). Tekstovi će imati oznaku „2016” na vrhu stranice i oznaku izvornog jezika.

Prevođenje mora biti organizirano istovremeno u svim uključenim školama između 10 i 12 sati prema briselskom vremenu. Natjecanje se mora održati u prostorijama škole.

Škole moraju poduzeti sve mjere kako bi osigurale provedbu natjecanja u pravednim i nepristranim uvjetima. Učenici moraju prevoditi samostalno, ne u parovima ili skupinama, a nastavnici im ne smiju pomagati.

Škola može dopustiti i drugim učenicima da neslužbeno sudjeluju u natjecanju, primjerice organiziranjem paralelnog internog školskog natjecanja ili radi ocjenjivanja učenika, ali prijevodi tih učenika ne šalju se Glavnoj upravi za pismeno prevođenje.

Tijekom prevođenja nije dopuštena upotreba računala ili drugih elektroničkih uređaja.

Prijevodi se pišu crnom kemijskom olovkom na listovima za prijevod koje je dostavila GU za pismeno prevođenje i moraju biti čitki. Nečitki prijevodi i prijevodi koji nisu pisani na listovima za prijevod bit će isključeni. Studenti NE BI TREBALI pisati samo VELIKIM SLOVIMA jer ocjenjivači moraju procijeniti jesu li velika slova ispravno upotrijebljena.

Isti dan nakon prevođenja trebate:

 • skenirati prijevode i pohraniti ih u PDF formatu dobre čitljivosti (jedna datoteka za svaki prijevod maksimalne veličine 3 MB, ako je datoteka veća, skenirajte je crno-bijelo umjesto u boji) i
 • učitati ih u bazu podataka JT-a putem poveznice koju je na dan natjecanja dobila osoba za kontakt u školi.

U slučaju tehničkih problema prijevodi se mogu poslati porukom e-pošte ili preporučenom poštom na sljedeću adresu Glavne uprave za pismeno prevođenje u Bruxellesu:

Juvenes Translatores
Europska komisija
Glavna uprava za pismeno prevođenje
na ruke: Anna Holmén
G-6 06/16
B-1049 Bruxelles
Belgija

Ako niste u mogućnosti poslati prijevode kako je propisano, obratite se organizacijskom odboru Juvenes Translatoresa za upute.

Koliko bude moguće, Glavna uprava za pismeno prevođenje odgovarat će na pitanja i pružati savjete e-poštom.

4.1. Učenici s posebnim potrebama

Škole ne smiju diskriminirati učenike s posebnim potrebama. Organizacijski odbor JT-a svjestan je da dodatne mjere mogu biti potrebne kako bi se učenicima s posebnim potrebama omogućilo pravedno i ravnopravno sudjelovanje u natjecanju. Ako škola smatra da bi poduzimanje potrebnih dodatnih mjera bilo u suprotnosti s pravilima, primjerice u slučaju da učenik s posebnim potrebama treba više vremena za prijevod ili njegovo sudjelovanje ne bi bilo moguće bez upotrebe računala, treba obavijestiti organizacijski odbor Juvenes Translatoresa, opisati posebne potrebe učenika i tražiti odobrenje za predložena rješenja.

4.2. Tko je zadužen za praktičnu organizaciju natjecanja?

Dužnost je škole organizirati natjecanje u svojim prostorijama. Time su obuhvaćene sve praktične organizacijske mjere na dan natjecanja, i to:

 • pažljivo postupanje s tekstovima koje pošalje Glavna uprava za pismeno prevođenje, primjerice bez kašnjenja ili ugrožavanja povjerljivosti
 • okupljanje učenika u učionici
 • podjela ispravnih izvornih tekstova i listova za prevođenje
 • obraćanje pozornosti na to da učenici na prvu stranicu listova za prevođenje upišu potrebne informacije: registracijski broj škole, zemlju, svoj referentni broj, odabrani jezični par, svoje inicijale (sigurnosti radi ako se prijevodi zamijene pri učitavanju) i godinu rođenja
 • nadzor učenika tijekom natjecanja i
 • skeniranje i učitavanje prijevoda u bazu podataka Juvenes Translatoresa putem poveznice poslane porukom e-pošte (jedna datoteka u PDF formatu za svaki prijevod).

Škole moraju čuvati izvorni primjerak prijevoda šest mjeseci.

4.3. Smiju li se učenici tijekom natjecanja koristiti rječnicima ili drugim pomoćnim sredstvima?

Rječnici su profesionalna pomoćna sredstva i učenici se smiju njima koristiti tijekom natjecanja, ali samo onima u papirnatom obliku. Smiju se koristiti jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima.

Ne smiju se upotrebljavati nikakva elektronička sredstva (računala, mobilni telefoni, elektronički rječnici ili glosari, drugi elektronički uređaji za prevođenje i sl.)

 

5. OCJENA PRIJEVODA I OBJAVA

5.1. Ocjena

Prijevode će ocjenjivati komisija koju čine prevoditelji i lektori Glavne uprave za pismeno prevođenje.

Nakon ocjenjivanja žiri kojim predsjedava glavni direktor Glavne uprave za pismeno prevođenje odabrat će najbolji prijevod iz svake države članice.

Rad i rasprave ocjenjivačke komisije i žirija povjerljivi su. Pojedinačne ocjene neće se objavljivati.

Ako se njihovi prijevodi pokažu izvrsnima, približno 10 % učenika dobit će posebne pohvale. Svi će učenici dobiti potvrdu o sudjelovanju.

Odluke ocjenjivačke komisije i žirija konačne su. Prijevodi i ocjene prijevoda mogu se umnožiti i koristiti unutar institucija EU-a za buduća osposobljavanja u vezi s ocjenjivanjem prijevoda.

5.2. Koji su kriteriji ocjenjivanja?

Ocjenjivačka komisija primjenjuje kriterije slične onima koji se primjenjuju pri ocjeni prijevoda unutar Glavne uprave za pismeno prevođenje, i to:

 • točnost
 • pravilno pisanje (izražavanje i gramatika)
 • tečno pisanje i
 • kreativnost rješenja u prijevodu.

Ocjenjivačka komisija može diskvalificirati prijevod za koji smatra da nije napisan u pravednim i nepristranim uvjetima.

5.3. Objava pobjednika i privola za korištenje osobnih podataka

Popis 28 pobjednika bit će objavljen početkom veljače 2017.

Školi svakog pobjednika dostavit ćemo e-poštom privolu za korištenje osobnih podataka koju škola mora ispisati, potpisati i pravovremeno poslati Glavnoj upravi za pismeno prevođenje u Bruxellesu. Privoli treba priložiti preslik učenikove vrijedeće osobne iskaznice.

Privolu moraju potpisati:

 • učenik i
 • učenikovi roditelji/skrbnici (ako učenik u vrijeme svečane dodjele nagrada ima manje od 18 godina).

Potpisivanjem privole učenik i njegovi roditelji/skrbnici slažu se u vezi sljedećeg:

 • učenik smije prisustvovati svečanoj dodjeli nagrada u Bruxellesu
 • fotografije i videosnimke svečane dodjele nagrada i posjeta Bruxellesu mogu biti objavljene na stranicama Juvenes Translatores i na Facebooku i
 • roditelj ili skrbnik (ili osoba koju je roditelj/skrbnik odobrio) putuje u pratnji s učenikom na svečanu dodjelu nagrada u Bruxelles (nije obvezno ako učenik u vrijeme putovanja ima 18 godina).

U izjavi o zaštiti privatnostipdf(58 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  priloženoj privoli za korištenje osobnih podataka navedeno je kako se podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu s vrijedećim propisima.

 

SVEČANA DODJELA NAGRADA

6. SVEČANA DODJELA NAGRADA

Svaki pobjednik, zajedno s jednom odraslom osobom u pratnji i jednim nastavnikom, bit će pozvan na svečanu dodjelu nagrada u Bruxellesu.

Pobjednici koji u vrijeme puta imaju manje od 18 godina, moraju biti u pratnji roditelja/skrbnika ili osobe koju je roditelj/skrbnik odobrio. Osoba u pratnji bit će odgovorna za sebe i za učenika tijekom puta i boravka u Bruxellesu.

Učenik, nastavnik i osoba u pratnji moraju imati valjane putne isprave.

 

7. TROŠKOVI

Škola pokriva troškove organizacije natjecanja, primjerice troškove ispisa tekstova i pripremu prostorija za natjecanje.

Komisija pokriva troškove svečane dodjele nagrada, pripreme tekstova za prijevod i ocjenjivanja.

Komisija će organizirati i platiti put (od zemlje porijekla do hotela u Bruxellesu; ne odnosi se na kratke transfere, primjerice taksijem od ili do zračne luke ili željezničke stanice u zemlji porijekla) i smještaj za jednog pobjednika, jednog nastavnika i jednu odraslu osobu u pratnji iz svake države članice.

 

8. TUMAČENJE PRAVILA I UPUTA

Za konačno tumačenje ovih pravila i uputa nadležna je Glavna uprava za pismeno prevođenje.

Trebate više informacija?