Navigointipolku

Säännöt ja ohjeet

JOHDANTO

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto järjestää käännöskilpailun Euroopan unionissa sijaitseville kouluille. Kilpailun päävaiheet ovat seuraavat:

 • valmisteluvaihe
 • käännöskoe
 • palkintotilaisuus.

Kutakin vaihetta koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja ohjeet esitetään jäljempänä kohdissa 1–8.

VALMISTELUVAIHE

Valmisteluvaiheeseen kuuluvat kilpailusta ilmoittaminen, rekisteröityminen, koulujen valinta, koulujen vastuulla oleva oppilaiden ilmoittaminen kilpailuun sekä paikalliset valmistelut. Näitä aiheita käsitellään sääntöjen kohdissa 1–3.

Käännöstoimen pääosasto julkaisee kilpailuilmoituksen Juvenes Translatores -verkkosivustolla osoitteessa: http://ec.europa.eu/translatores

Koulujen, jotka haluavat osallistua kilpailuun, on rekisteröidyttävä sähköisesti verkkosivustolla 1. syyskuuta ja 20. lokakuuta 2014 välisenä aikana (kohta 1). Rekisteröityminen alkaa ja päättyy kyseisinä päivänä klo 13.00 (Suomen aikaa).

Rekisteröityneiden koulujen joukosta valitaan kilpailuun osallistuvat koulut arpomalla (kohta 2).

Koulut valitsevat kilpailuun 2–5 oppilasta ja ilmoittavat heidän nimensä ja kieliparinsa kilpailun tietokantaan viimeistään 20. marraskuuta 2014 (kohta 3).

Kukin koulu vastaa kilpailun paikallisista järjestelyistä. Niitä ovat kaikki käytännön järjestelyt, kuten tilojen ja henkilöstön järjestäminen kilpailua varten, sekä sen varmistaminen, että koe toteutetaan oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti (kohdat 1.3, 1.4, 4 ja 7).

KÄÄNNÖSKOE

Käännöskoe pidetään 27. marraskuuta 2014. Käännöstoimen pääosasto toimittaa käännettävät tekstit kouluille koepäivänä. Koe pidetään kussakin koulussa sen omien järjestelyjen mukaisesti. Käännökset on samana päivänä ladattava käännöstoimen pääosaston ylläpitämään tietokantaan (katso kohta 4).

Käännöstoimen pääosasto arvioi käännökset ja valitsee yhden voittajakäännöksen jokaisesta EU:n jäsenmaasta (kohta 5).

PALKINTOTILAISUUS

Voittajat kutsutaan Brysselissä keväällä 2015 järjestettävään palkintotilaisuuteen. Käännöstoimen pääosasto korvaa matka- ja majoituskustannukset voittajalle, yhdelle mukana matkustavalle aikuiselle ja yhdelle opettajalle jokaisesta jäsenmaasta (kohta 6).

Kaikki kilpailua koskevat tärkeät tiedot julkaistaan Juvenes Translatores -verkkosivustolla. Vastuuopettajien kannattaa käydä sivustolla säännöllisesti, jotta tärkeitä tietoja ei jää saamatta.

 

VALMISTELUVAIHE

1. KILPAILUILMOITUS JA REKISTERÖITYMINEN

Käännöstoimen pääosasto julkaisee kilpailuilmoituksen Juvenes Translatores -verkkosivustolla http://ec.europa.eu/translatores

1.9.2014 klo 13.00 Suomen aikaa.

Koulujen, jotka haluavat osallistua kilpailuun, on ilmoittauduttava täyttämällä sähköinen rekisteröitymislomake (ks. kohta 1.2).

Rekisteröityessään koulu sitoutuu tiettyihin sääntöihin ja toimiin (ks. kohta 1.3).

1.1. Mitkä koulut voivat osallistua?

Koulun on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • se sijaitsee jossakin EU:n jäsenmaassa
 • se on yhden tai useamman jäsenmaan opetusviranomaisten hyväksymä oppilaitos
 • se valitsee kilpailuun 2–5 oppilasta, jotka ovat syntyneet vuonna 1997
 • koululla on internet-yhteys
 • koululla on tietokone, jolla voi avata ja tulostaa pdf-tiedostoja (käännettävät tekstit ja käännöslomakkeet lähetetään pdf-muodossa)
 • koululla on käytössään skanneri (opettajan on skannattava oppilaiden käännökset ja tallennettava ne pdf-muodossa DGT:n tietokantaan lataamista varten).
1.2. Rekisteröityminen

Vastuuopettajan on ennen rekisteröitymistä varmistettava, että koulun rehtori hyväksyy kilpailuun osallistumisen.

Rekisteröitymisen yhteydessä (kukin koulu saa jättää vain yhden rekisteröitymislomakkeen) on ilmoitettava

 • koulun nimi ja osoite
 • yhden yhteyshenkilön nimi
 • voimassa oleva sähköpostiosoite (vähintään yksi).

Yhteydenottoihin käytetään pääasiassa tätä sähköpostiosoitetta, joten

 • seuraa ilmoitettuun osoitteeseen saapuvia sähköposteja säännöllisesti
 • varmista, että postilaatikkoon mahtuu uusia viestejä.

Rekisteröitymisaika alkaa 1.9.2014 klo 13.00 (Suomen aikaa)ja päättyy 20.10.2014 klo 13.00 (Suomen aikaa) Puutteellisesti täytettyjä tai myöhästyneitä lomakkeita ei oteta mukaan valintamenettelyyn.

Rekisteröityneet koulut ja sittemmin myös kilpailuun ilmoitetut oppilaat saavat rekisteröintinumeron. Nämä numerot on oltava saatavilla kilpailupäivänä.

1.3. Mihin koulu sitoutuu rekisteröitymällä?

Rekisteröityessään kilpailuun koulu sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja ohjeita ja – jos se valitaan mukaan kilpailuun – järjestämään koulussa käännöskokeen.

Sitoumukseen kuuluu esimerkiksi

 • vuonna 1997 syntyneiden oppilaiden valinta ja rekisteröinti
 • sopivien tilojen ja henkilöstön järjestäminen käännöskoetta varten
 • käännettävien tekstien ja käännöslomakkeiden tulostaminen ja jakaminen oikein
 • huolehtiminen siitä, että valitut oppilaat voivat osallistua kokeeseen
 • koeolosuhteiden tasapuolisuuden ja puolueettomuuden varmistaminen
 • vapaan myöntäminen oppilaalle Brysselin palkintotilaisuuteen osallistumista varten, jos oppilas valitaan yhdeksi kilpailun voittajista.

Lisäksi koulu suostuu siihen, että jos se valitaan kilpailuun, sen nimi julkaistaan Juvenes Translatores -verkkosivustolla.

1.4. Mitä tapahtuu, jos koulu ei noudata kohdan 1.3 mukaista sitoumustaan?

Koulu, joka ei noudata kohdan 1.3 mukaista sitoumustaan, voidaan sulkea pois kilpailusta. Poissulkeminen merkitsee sitä, että koulun ja sen oppilaiden osallistuminen kilpailuun päättyy välittömästi.

 

2. KOULUJEN VALINTA

Asianmukaisesti täytetyn rekisteröintilomakkeen ajoissa toimittaneiden koulujen joukosta valitaan tietty määrä kouluja sähköisellä arvonnalla.

Valittujen koulujen luettelo julkaistaan Juvenes Translatores -verkkosivustolla lokakuun 2014 lopussa.

Valinnassa koulu lasketaan sijaintivaltionsa kiintiöön.

Kustakin jäsenvaltiosta valittavien koulujen määrä on sama kuin jäsenvaltion paikkaluku Euroopan parlamentissa.

JäsenvaltioOppilaitokset
Itävalta18
Belgia21
Bulgaria17
Kroatia11
Kypros6
Tšekki21
Tanska13
Viro6
Suomi13
Ranska74
Saksa96
Kreikka21
Unkari21
Irlanti11
Italia73
Latvia8
Liettua11
Luxemburg6
Malta6
Alankomaat26
Puola51
Portugali21
Romania32
Slovenia8
Slovakia13
Espanja54
Ruotsi20
Yhdistynyt kuningaskunta73
Yhteensä751
 

3. OPPILAIDEN VALINTA

Näissä säännöissä ja ohjeissa tarkoitetaan "oppilaalla" ja "valitulla oppilaalla" kaikkia arpomalla valittujen koulujen edustajikseen valitsemia oppilaita (2–5 opiskelijaa).

Valittujen oppilaiden on oltava

 • vuonna 1997 syntyneitä ja
 • virallisesti kirjoilla oppilaitoksessa, joka täyttää kohdassa 1.1 mainitut edellytykset.

Koulun on ilmoitettava jokaisen valitun oppilaan valitsema kieliyhdistelmä eli mistä kielestä mihin kieleen oppilas aikoo kääntää (ks. kohta 3.4).

3.1. Oppilaiden nimet ja kieliparit

Valittujen koulujen on rekisteröitävä kilpailuun edustajikseen valitsemansa oppilaat viimeistään 20.11.2014. Kukin koulu voi rekisteröidä 2–5 oppilasta. Rekisteröinti tapahtuu ilmoittamalla kunkin oppilaan nimi ja hänen valitsemansa kielipari kilpailun tietokantaan. Juvenes Translatores -tiimi lähettää sähköpostitse linkin, jonka kautta rekisteröinti tehdään.

Koulut voivat rekisteröidä myös kuudennen oppilaan varaoppilaaksi sitä varalta, että joku viidestä rekisteröidystä oppilaasta ei voi osallistua kilpailuun esimerkiksi sairauden vuoksi.

Koulujen tekemä oppilasvalinta ja oppilaiden tekemä kielivalinta ovat lopullisia 20.11.2014, eikä niitä voi sen jälkeen enää muuttaa.

Koulun on ilmoitettava valittujen oppilaiden vanhemmille tai huoltajille oppilaan osallistumisesta kilpailuun.

3.2. Miten oppilaat valitaan?

Koulut voivat määritellä omat valintaperusteensa, joiden on oltava selkeät, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät. Jos käännöstoimen pääosasto katsoo, että koulu on käyttänyt epäoikeudenmukaisia tai syrjiviä valintaperusteita, koulu voidaan sulkea pois kilpailusta.

3.3. Miten henkilötiedot suojataan?

Käännöstoimen pääosasto huolehtii siitä, että kaikki toimitetut henkilötiedot suojataan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Koulujen nimet sekä kansallisten voittajien nimet ja heidän käännöksensä julkaistaan (ks. kohta 5). Lisäksi tiedotusvälineissä voidaan julkaista reportaaseja voittajien matkasta Brysseliin palkintotilaisuuteen.

Lisätietoa siitä, miten käännöstoimen pääosasto huolehtii henkilötietojen suojasta, on Juvenes Translatores -kilpailun henkilötietoja koskevassa käyttöoikeuden luovutuslomakkeessa ja sen liitteenä olevissa tietosuojaperiaatteissa. Nämä asiakirjat lähetetään sähköpostitse ainoastaan kilpailun 28 voittajalle heidän opettajiensa kautta.

3.4. Kieliparit

Jokainen oppilas voi kääntää mistä tahansa Euroopan unionin virallisesta kielestä mihin tahansa toiseen Euroopan unionin viralliseen kieleen.

Euroopan unionin viralliset kielet ovat:

bulgaria (BG), englanti (EN), espanja (ES), hollanti (NL), iiri (GA), italia (IT), kreikka (EL), kroaatti (HR), latvia (LV), liettua (LT), malta (MT), portugali (PT), puola (PL), ranska (FR), romania (RO), ruotsi (SV), saksa (DE), slovakki (SK), sloveeni (SL), suomi (FI), tanska (DA), tšekki (CS), unkari (HU) ja viro (ET).

Kunkin oppilaan kielivalinta on ilmoitettava, kun oppilas rekisteröidään (ks. kohta 3.1), eikä sitä voi muuttaa 20.11.2014 jälkeen.

On erittäin suositeltavaa, että oppilaat kääntävät äidinkieleensä tai vahvimpaan kieleensä.

 

KÄÄNNÖSKOE

4. KOEPÄIVÄ

Käännettävät tekstit toimitetaan kouluille koepäivänä yksinomaan sähköisessä muodossa (ne joko lähetetään sähköpostitse tai ladataan verkkosivustolta). Käännettävien tekstien ylälaitaan on merkitty vuosiluku 2014 sekä käännettävän lähdekielen tunnus.

Käännöskoe on pidettävä samanaikaisesti kaikissa osallistuvissa kouluissa 27.marraskuuta 2014 klo 11.00–13.00 Suomen aikaa. Koe on järjestettävä koulun tiloissa.

Kustakin koulusta saa virallisesti osallistua kilpailuun 2–5 oppilasta. Koulut voivat kuitenkin sallia useampien oppilaiden epävirallisen osallistumisen kokeeseen (ja esimerkiksi järjestää rinnakkaisen, koulun sisäisen kilpailun tai käyttää koetta oppilasarviointiin), mutta näitä oppilaiden käännöksiä ei lähetetä käännöstoimen pääosastoon.

Koulujen on parhaansa mukaan pyrittävä varmistamaan, että kokeen olosuhteet ovat tasapuoliset ja puolueettomat. Kunkin oppilaan on työskenneltävä itsenäisesti eikä pareittain tai ryhmittäin, eivätkä opettajat saa auttaa osallistujia.

Kokeessa ei saa käyttää tietokoneita eikä muita elektronisia laitteita.

Käännökset on kirjoitettava käsin selkeällä käsialalla. Lukukelvottomat tekstit hylätään.

Kokeen jälkeen käännökset on skannattava ja tallennettava pdf-muodossa. Tallennetun tiedoston on oltava hyvälaatuinen ja lukukelpoinen. Kukin käännös tallennetaan omana tiedostonaan, joka on kooltaan enintään 500 kB. Tiedostot ladataan Juvenes Translatores -tietokantaan, johon pääsee koulun yhteyshenkilölle lähetettävästä linkistä Jos ilmenee ylitsepääsemättömiä teknisiä ongelmia, käännökset voi lähettää kirjattuna kirjeenä käännöstoimen pääosastoon Brysseliin osoitteeseen:

"Juvenes Translatores"
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels
Belgia

Koulujen on säilytettävä alkuperäiset käännökset kuuden kuukauden ajan.

Jos koulu ei kykene lähettämään kilpailukäännöksiä ylivoimaisen esteen vuoksi, koulun on pyydettävä ohjeita Juvenes Translatores -tiimiltä.

4.1. Vammaiset oppilaat

Koulut eivät saa syrjiä vammaisia oppilaita. Juvenes Translatores -tiimi on tietoinen siitä, että erityisjärjestelyt voivat olla tarpeen, jotta vammaisilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kilpailuun. Jos koulu katsoo, että oppilaan vamman vaatimat erityisjärjestelyt ovat kilpailun sääntöjen vastaisia (esimerkiksi vamma hidastaa kirjoittamista niin paljon, että oppilas tarvitsee lisäaikaa, tai oppilas tarvitsee tietokonetta voidakseen osallistua kilpailuun), koulun on ilmoitettava asiasta Juvenes Translatores -tiimille, selostettava vamman laatu ja ehdotetut järjestelyt, jotta järjestelyille voidaan antaa lupa etukäteen.

4.2. Kuka huolehtii kokeen käytännön järjestelyistä?

Koulut vastaavat kilpailun järjestelyistä omissa tiloissaan. Niihin kuuluvat kaikki käytännön järjestelyt koepäivänä. Koulut

 • varmistavat, että käännöstoimen pääosaston lähettämiä tekstejä käsitellään asianmukaisesti, ts. aiheuttamatta viivästyksiä ja vaarantamatta luottamuksellisuutta
 • huolehtivat oppilaiden kutsumisesta koolle koepaikalle
 • jakavat tekstit ja varmistavat, että jokainen oppilas saa oikean kieliversion ja oikean vuoden tekstin
 • varmistavat, että jokainen oppilas merkitsee käännöksen kansilehdelle vaaditut tiedot: oman nimensä, syntymäaikansa, koulun ja maan nimen sekä koulun rekisteröintinumeron ja oman rekisteröintinumeronsa
 • valvovat oppilaita kokeen aikana
 • keräävät käännökset ja lataavat kunkin niistä omana pdf-tiedostonaan Juvenes Translatores -tietokantaan.

Koulujen on säilytettävä alkuperäiset käännökset kuuden kuukauden ajan. Käännöstoimen pääosasto toimittaa käännettävät tekstit käännöskoepäivänä ja julkaisee ne samaan aikaan myös Juvenes Translatores -verkkosivustolla. Käännöstoimen pääosasto myös mahdollisuuksiensa mukaan vastaa kysymyksiin ja antaa neuvoja sähköpostitse.

4.3. Voivatko oppilaat käyttää kokeessa sanakirjoja tai muita apuvälineitä?

Sanakirjat ovat kääntäjän ammattiin kuuluvia työkaluja, joten oppilaat saavat käyttää niitä kokeessa. Kuitenkin vain painetut sanakirjat ovat sallittuja.

Mitään sähköisiä apuvälineitä, kuten tietokoneita, matkapuhelimia, elektronisia sanakirjoja ja termikokoelmia tai muita sähköisiä käännöstyökaluja, ei saa käyttää.

 

5. KÄÄNNÖSTEN ARVIOINTI JA JULKAISEMINEN

Jokaisen käännöksen arvioi käännöstoimen pääosaston kääntäjistä ja käännösten tarkastajista muodostuva paneeli.

Arvioinnin perusteella tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii käännöstoimen pääosaston pääjohtaja, valitsee jokaisen jäsenmaan parhaan käännöksen.

Paneelin ja tuomariston työskentely ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Käännösten arviointeja ei julkaista.

Paneelin ja tuomariston päätökset ovat lopullisia.

5.1. Voittajien julistaminen ja henkilötietoja koskeva käyttöoikeuden luovutuslomake

Luettelo 28 voittajasta julkistetaan helmikuun 2015 alkuun mennessä.

Käännöstoimen pääosasto lähettää voittajille henkilötietoja koskevan käyttöoikeuden luovutuslomakkeen. Koulujen on huolehdittava lomakkeen tulostamisesta, allekirjoittamisesta ja toimittamisesta takaisin käännöstoimen pääosastoon Brysseliin määräaikaan mennessä. Samalla on toimitettava kopio oppilaan voimassa olevasta henkilötodistuksesta.

Lomakkeessa on oltava

 • oppilaan allekirjoitus
 • koulun rehtorin allekirjoitus
 • oppilaan vanhemman/vanhempien tai huoltajan/huoltajien allekirjoitus (jos oppilas on alle 18-vuotias palkintomatkan aikaan).

Lomakkeella oppilas ja hänen vanhempansa tai huoltajansa antavat suostumuksensa siihen, että

 • oppilas saa matkustaa Brysseliin palkintotilaisuuteen
 • valokuvia ja videonauhoitteita palkintotilaisuudesta ja Brysselin vierailusta voidaan julkaista Juvenes Translatores -kilpailun sivustolla ja Facebook-sivulla
 • vanhempi tai huoltaja tai joku muu näiden valtuuttama täysi-ikäinen henkilö matkustaa oppilaan kanssa Brysselin palkintotilaisuuteen (ei tarvita, jos oppilas on 18-vuotias palkintomatkan aikana).

Henkilötietojen luovutuslomakkeen liitteenä olevissa tietosuojaperiaatteissapdf(57 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiaa koskevaa lainsäädäntöä täsmällisesti noudattaen.

5.2. Mitkä ovat arviointiperusteet?

Paneeli käyttää samanlaisia arviointiperusteita kuin arvioitaessa käännöstoimen pääosastossa tehtyjä käännöksiä, kuten

 • käännöksen oikeellisuus ja tarkkuus
 • oikeakielisyys (ilmausten valinta ja kieliopin hallinta)
 • tekstin sujuvuus
 • ratkaisujen luovuus.

Paneeli voi hylätä käännöksen, jos se uskoo, että sitä ei ole tuotettu oikeudenmukaisissa ja puolueettomissa olosuhteissa.

 

PALKINTOTILAISUUS

6. PALKINTOTILAISUUS

Voittajat sekä opettaja ja toinen aikuinen henkilö kutakin voittajaa kohti kutsutaan Brysselissä järjestettävään palkintotilaisuuteen. Palkinnot jakaa monikielisyydestä vastaava EU-komissaari.

Jos voittaja on alle 18-vuotias palkintomatkan aikana, hänen mukanaan Brysselissä on oltava vanhempi tai huoltaja tai näiden valtuuttama täysi-ikäinen henkilö, joka kantaa täyden vastuun molemmista henkilöistä Brysseliin matkustamisen ja siellä oleskelun aikana.

Oppilaan, opettajan ja mukana matkustavan henkilön on hankittava matkaa varten tarvitsemansa matkustusasiakirjat. Euroopan komissio järjestää ja maksaa matkat (lukuun ottamatta lyhyitä siirtymisiä, kuten taksi lentokentälle) ja majoituksen yhdelle oppilaalle, yhdelle opettajalle ja yhdelle mukana matkustavalle aikuiselle jokaisesta jäsenmaasta.

 

7. KUSTANNUKSET

Koulut vastaavat kustannuksista, jotka aiheutuvat kilpailujärjestelyistä niiden tiloissa (esim. käännettävien tekstien tulostus ja koetilojen järjestäminen).

Euroopan komissio kustantaa palkintotilaisuuden sekä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat käännettävien tekstien toimittamisesta ja käännösten arvioinnista.

Euroopan komissio maksaa kunkin voittajan ja hänen mukanaan matkustavan aikuisen sekä opettajan matkakulut heidän kotimaastaan Brysseliin.

 

8. NÄIDEN SÄÄNTÖJEN JA OHJEIDEN TULKITSEMINEN

Käännöstoimen pääosaston tulkinta näistä säännöistä ja ohjeista on lopullinen.

Lisätietoja

tai niitä voi esittää komission edustustossa omassa jäsenmaassa työskentelevälle kilpailun yhteyshenkilölle (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).