Διαδρομή πλοήγησης

 

 

Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores είναι ο ετήσιος μεταφραστικός διαγωνισμός μας για 17χρονους μαθητές.
Ο διαγωνισμός του 2015, που θα διεξαχθεί στις 26 Nοεμβρίου, απευθύνεται σε μαθητές που γεννήθηκαν το 1998.
Για να λάβουν μέρος, τα σχολεία θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν — από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου (για λεπτομέρειες βλ. τους κανόνες).
Το θέμα γι' αυτή τη χρονιά θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης.