Διαδρομή πλοήγησης

 

 

Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores είναι ο ετήσιος μεταφραστικός μας διαγωνισμός για 17χρονους μαθητές.
Ο διαγωνισμός του 2014 θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου και θα απευθύνεται σε μαθητές που γεννήθηκαν το 1997.
Τα σχολεία, για να συμμετάσχουν, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν — από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου (βλ. κανόνες για περισσότερες λεπτομέρειες).
Το θέμα γι' αυτή τη χρονιά θα είναι η «ευρωπαϊκή ταυτότητα».