Διαδρομή πλοήγησης

2014

 

 

Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores είναι ο ετήσιος μεταφραστικός διαγωνισμός μας για 17χρονους μαθητές.
Οι διαγωνισμός του 2014 πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου.
Οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους σε τελετή που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 16 Απριλίου 2015.