Navigācijas ceļš

Kā sagatavoties

Tulkošana — vingrinājums prātam

Tulkošana ir Eiropas valoda.
Umberto Eko

Atšķirībā no tulkiem, kuri citā valodā atveido runātos vārdus, tulkotāji strādā ar rakstītu tekstu. ES iestādēs tulkotāji tulko no svešvalodas savā dzimtajā valodā, lai viņu radītie teksti skanētu pēc iespējas dabiskāk un gludāk. Taču ko īsti nozīmē šis darbs?

 

Nodot vēstījumu

Tulkošana būtībā ir saziņa, un ikviens tulkotājs uzdod sev jautājumu: “Kā lai es nododu šo vēstījumu?” Labs tulkojums uz lasītāju atstāj tādu pašu iespaidu kā oriģināls.

Ja, lasot oriģinālu, jums gribējās pasmaidīt vai modās ziņkāre, arī tulkojumam vajadzētu panākt to pašu. Tāpēc tulkotājam vispirms patiešām jāsaprot, kas ir uzrakstīts: ne tikai vārdi, bet teksta nozīme, jēga, ko autors tam piešķīris.

Lai tulkotu pareizi, jāņem vērā ne tikvien teksta uzbūve un gramatika, bet arī konteksts un oriģināla stils, kā arī dažādas nozīmes nianses, kas paustas ar sinonīmiem un vārdu spēlēm.

 

Dažādas zināšanas

 

Atkarībā no teksta veida tulkošanā var būt vajadzīgas tehniskas zināšanas, piemēram, elektronikā, finansēs, medicīnā, ķīmijā vai botānikā, lai pārtulkotu, teiksim, iekārtas detaļu vai ķīmisko vielu nosaukumus, vai arī jāpārzina kultūras konteksts un stila līdzekļi, lai spētu atveidot atskaņas vai vārdu spēles.

 

Pielāgošanās kultūrai

Ikviena valoda dziļi sakņojas konkrētā kultūrā, sociālajā un ģeogrāfiskajā vidē. Nereti gadās tā, ka vienā valodā izmantotiem jēdzieniem nav ekvivalenta citā valodā. Tādos gadījumos tulkotājiem dažkārt jāizdomā jauni izteicieni, lai aprakstītu šos jēdzienus.

Ir teksti, kuru saturs tik ļoti ir saistīts ar konkrēto kultūru, ka tie jātulko atšķirīgi katrai lasītāju mērķgrupai, lai tos saprastu cilvēki no attiecīgā reģiona vai kultūras. Piemēram, jautājumu spēlē, kur pārbauda vispārīgās zināšanas, Spānijai domātā versija ievērojami atšķirsies no Ekvadorai paredzētās versijas, lai gan valoda būs tā pati. To sauc par lokalizāciju.

 

Valoda ir dzīva

Vēl viens sarežģījumu avots ir straujās izmaiņas vārdu krājumā. Cilvēks, pēc dabas būdams radošs, nepārtraukti uztur jaunu ideju un domu plūsmu, un jau pastāvošiem terminiem dzimst jaunas nozīmes. Tas ir viens no grūtākajiem, taču vienlaikus arī saistošākajiem tulkotāja darba aspektiem — tulkotājam ir jābūt radošam, lai rastu jaunus risinājumus šo jēdzienu izteikšanai savā valodā.

Atcerieties, ka vārda nozīmes sameklēšana vārdnīcā ir tikai pirmais solis. Atkarībā no konteksta, kādā vārdu izmanto, tulkotājs var izvēlēties pavisam citu jēdzienu.

 

Kārojas pamēģināt?

Mēs vēlamies dot jums iespēju izmēģināt, ko nozīmē būt profesionālam tulkotājam. Darbus vērtēsim pēc šādiem kritērijiem:

  • tulkojuma precizitāte,
  • spēja pareizi lietot terminus,
  • spēja tekoši izteikties izvēlētajā valodā, t.i., vai tulkojums ir viegli lasāms,
  • atrasto risinājumu radošums.
 

Tulkojumu piemēri

Lai palīdzētu jums sagatavoties, atlasījām dažus piemērus no iepriekšējiem konkursiem.

 

Teksti ar atskaņām

2007. gada konkursa vācu tekstāpdf(59 kB) beigās bija pantiņš ar atskaņām.

 

Fast möchte man sich dem Reisemuffel Eugen Roth anschließen, dessen Reim „Die besten Reisen, das steht fest, sind die oft, die man unterlässt“ zum geflügelten Wort wurde.

Šo rindu burtisks tulkojums skanētu apmēram šādi:

“Gandrīz vai jāpiekrīt Eiženam Rotam, kurš bija īsts mājās sēdētājs. Viņa dzejas rindas “Vislabākie ceļojumi bieži vien ir tie, kuros nedodaties” ir kļuvušas par parunu.”

Kā redzat, tulkojums ir bez atskaņām. Šo problēmu var risināt divējādi: vai nu tulkot ar atskaņām, vai arī nesaukt tās par dzejas rindām un iztikt bez atskaņām.

“Gandrīz vai jāpiekrīt Eiženam Rotam, kurš bija īsts mājās sēdētājs un ir teicis šos vārdus, kas kļuvuši par parunu: “Vislabākie ceļojumi bieži vien ir tie, kuros nedodaties.””

Ja tomēr izdodas tulkojumu uzrakstīt atskaņās un tajā pašā laikā saglabāt sākotnējo nozīmi, jūs, protams, iegūstat papildu punktus.

Arī 2011. gada konkursa franču valodas tekstā bija dažas atskaņas, un dalībnieki bija atraduši veiksmīgus atveidojumus vairākās valodās:

 

2008. gada konkursa angļu tekstāpdf(9 kB) bija minēti divi angļu valodas dialekti:

“Multilingual forms of communication include regional languages and dialects (such as Cockney and Geordie), and sign languages.”

Kā tulkot “Cockney and Geordie” citās valodās? Vai no lasītājiem, kas nav briti, var prasīt, lai viņi zinātu, par ko ir runa?

Ir trīs iespējas:

  • ja uzskatām, ka jēdzieni “koknejs” un “džordi” latviešu valodā runājošajiem ir pietiekami labi pazīstami, varam tos paturēt,
  • varam arī pievienot īsu paskaidrojumu — “koknejs un džordi (dialekti, kuros runā Londonā un Anglijas ziemeļaustrumos)”,

ja to pieļauj pārējais teksts (kā tas ir šajā gadījumā), varam pat mainīt dialektu nosaukumus un minēt piemērus, atsaucoties uz savu valodu (bavāriešu un sakšu dialekts Vācijā vai latgaliešu un ventiņu dialekts Latvijā).

 

Skolēnu priekšatlase

 

Skolas var rīkot priekšatlasi, lai noskaidrotu, kuri skolēni ir vispiemērotākie kandidāti dalībai konkursā. Iepriekšējo konkursu laikā tāda notika vairākās valstīs. Dažas skolas patur tikai vienu skolēnu katrai svešvalodai, ko māca skolā.

Skolas var rīkot priekšatlasi pēc saviem ieskatiem, iepriekš sniedzām tikai dažus labākos piemērus.

Kā jau minējām, skolēni, kuri tulko savā DZIMTAJĀ vai vislabāk pārvaldītajā valodā, būs labākā starta pozīcijā nekā tie, kuri riskēs tulkot svešvalodā.

Profesionāli tulkotāji gandrīz vienmēr tulko savā dzimtajā valodā, lai iztulkotais teksts izdotos autentisks un viegli lasāms. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad konkursā uzvarējuši skolēni, kas tulkojuši citā, nevis savas valsts valodā.

Lai skolēni varētu uzrakstīt kvalitatīvu tulkojumu savā dzimtajā valodā, ir ieteicams viņu sagatavošanu konkursam uzticēt latviešu valodas un svešvalodas skolotājiem, kuri savstarpēji sadarbojas.

Mērķis ir ne tikai precīzi pārtulkot visus oriģinālteksta vārdus un jēdzienus, bet arī panākt, lai tulkojums skanētu dabiski.

Skolēniem, kas mācās latīņu un sengrieķu valodu, ir zināma pieredze tulkošanā, jo mācību stundās viņi bieži tulko tekstus no šīm valodām savā dzimtajā valodā.

Ja vēlaties salīdzināt ES tulkotāju vai neatkarīgu tulkotāju tulkoto tekstu versijas dažādās valodās vai ja jūs interesē iespējamais tekstu saturs un temati, varat iepazīties ar Eiropas Komisijas paziņojumiem presei (uzklikšķināt uz paziņojumiem presei).