Navigācijas ceļš

Juvenes Translatores — Kā sagatavoties

Tulkošana — vingrinājums prātam

Tulkošana ir Eiropas valoda.
Umberto Eko

Tulkotāji atšķirībā no tulkiem strādā ar rakstītu tekstu. Visraitāk un dabiskāk tulkojums izdodas tiem, kas no svešvalodas tulko vislabāk pārvaldītajā valodā (parasti dzimtajā valodā, lai gan ne vienmēr). Taču ko īsti nozīmē tulkošana?

 

Nodot vēstījumu

Visiem tulkotājiem sev jāpavaicā: “Kā lai es nododu šo vēstījumu?”. Labs tulkojums uz lasītāju atstāj tādu pašu iespaidu kā oriģināls.

Ja, lasot oriģinālu, jūs pasmaidījāt vai jutāties ieintriģēts, arī tulkojumam vajadzētu panākt to pašu. Tas nozīmē, ka tulkotājam jāsaprot ne tikai atsevišķie vārdi, gramatika un teikuma uzbūve. Viņam pilnībā jāizprot arī autora zemteksts. Labi tulkotāji izjūt gan kontekstu un stilu, gan smalkas nozīmes nianses.

 

Dažādas zināšanas

Tulkojot tekstu, piemēram, par elektroniku vai medicīnu, būs vajadzīgas tehniskās zināšanas. Atveidojot atskaņas vai vārdu spēles, toties būs jāpārzina abas kultūras un jāpārvalda stilistikas līdzekļi.

 

Teksta pielāgošana jauniem apstākļiem

Ikviena valoda dziļi sakņojas konkrētā kultūrā, sociālajā un ģeogrāfiskajā vidē. Tāpēc tulkotājiem dažkārt jādarina jauni vārdi, lai pārtulkotu terminus, kuriem viņu valodā nav ekvivalenta. Turklāt teksti, kas ir ļoti raksturīgi kādai noteiktai kultūrai, ir jāpielāgo, lai tos saprastu cilvēki no citas kultūras vai ģeogrāfiskās teritorijas. To sauc par lokalizāciju.

 

Valoda ir dzīva

Vārdi un izteicieni ātri mainās. Jaunas idejas un izgudrojumi, kā arī jau pastāvošu terminu lietošana jaunā nozīmē liek tulkotājiem meklēt jaunus paņēmienus, kā šīs parādības izteikt savā valodā. Tas ir viens no sarežģītākajiem, bet vienlaikus arī aizraujošākajiem tulkošanas aspektiem.

Atcerieties, ka vārda sameklēšana vārdnīcā ir tikai pirmais solis. Atkarībā no konteksta, kādā vārdu izmanto, tulkotājs var izvēlēties pavisam citu jēdzienu.

 

Gribas pamēģināt?

Mēs gribam jums dot iespēju izmēģināt roku profesionāla tulkotāja darbā. Tulkojumus vērtēsim pēc šādiem kritērijiem:

  • tulkojuma precizitāte,
  • spēja pareizi lietot terminus,
  • spēja gludi izteikties izvēlētajā valodā, t.i., vai tulkojums ir viegli lasāms,
  • risinājumu radošums.
 

Daži piemēri no agrākajiem konkursiem

Lai palīdzētu sagatavoties, dodam dažus piemērus no agrākajiem konkursiem.

 

Atskaņas

2011. gada konkursa franču tekstāpdf(10 kB) slēpās lamatas — vajadzēja iztulkot atskaņas. Lūk, daži veiksmīgi risinājumi dažādās valodās:

 

2008. gada angļu tekstāpdf(9 kB) bija atsauce uz diviem angļu valodas dialektiem — “cockney and Geordie”. Kā šos nosaukumus iztulkot citās valodās? Vai no lasītājiem, kas nav briti, var prasīt, lai viņi zinātu, par ko ir runa?

Ir trīs iespējas:

  • ja uzskatām, ka latviskotie jēdzieni “koknejs” un “džordi” latviešu lasītājiem ir pietiekami labi pazīstami, varam paturēt tos,
  • varam arī pievienot īsu paskaidrojumu — “koknejs un džordi (dialekti, kuros runā Londonā un Anglijas ziemeļaustrumos)”,
  • vēl viena iespēja būtu aizstāt kokneju un džordi ar diviem latviešu valodas dialektiem (ventiņu un latgaliešu).

Līdzīgs piemērs ir 2013. gada spāņu tekstāpdf(79 kB), kur bija lietots vārds “manchegos”. Ja tulkotāja dzimtajā valodā tam nav ekvivalenta (atšķirībā no latviešu valodas, kurā varam teikt “lamančieši”), varam to tulkot ar paskaidrojošu vārdkopu — Lamančas iedzīvotāji.

Tomēr tulkošanā vienmēr pastāv risks apmaldīties trīs priedēs. Jūs varat ieguldīt milzum daudz laika, lai atveidotu pantiņu vai sakāmvārdu, bet jāizvērtē, kas vislabāk derēs konkrētajā kontekstā. Piemēram, kāds ir valodas reģistrs? Vai labāk lietot sarunvalodu, senatnīgu valodu vai žargonu? Panākt īsto līdzsvaru var būt visai sarežģīti.

Pēdējos gados bieži ir uzvarējuši skolēni, kuru tulkojums no sākuma līdz beigām izcēlās ar raitu plūdumu. Tāpēc ir svarīgi tulkojot padomāt par stilistisko līdzsvaru. Mūžīgā problēma ir šāda: kā palikt uzticīgam oriģinālam un tajā pašā laikā pārtulkot to gludi un idiomātiski.

 

Skolēnu priekšatlase

 

Tā kā konkursā piedalīties drīkst ne vairāk kā 5 skolēni, dažas skolas nolemj organizēt priekšatlasi. Savukārt citas skolas izvēlas pa vienam skolēnam katrai skolā mācītajai svešvalodai.

Daži noderīgi padomi

Kā jau minējām, skolēni, kuri tulko savā dzimtajā vai vislabāk pārvaldītajā valodā, vienmēr būs daudz labākā starta pozīcijā nekā tie, kuri riskēs tulkot svešvalodā. Lai spētu patiešām labi rakstīt mērķvalodā, jums šī valoda jāpārvalda dzimtās valodas līmenī un jābūt vispusīgi izglītotam.

Vissvarīgākā ir laba rakstītprasme — tāpēc, gatavojot skolēnus konkursam, dzimtās valodas un oriģinālvalodas skolotājiem būtu lietderīgi sadarboties.

Atcerieties, ka arī skolēni, kas mācās latīņu vai sengrieķu valodu, ir raduši no tām tulkot un varētu šo prasmi apliecināt arī mūsdienu valodās!

Lai gūtu priekšstatu par iespējamo tematiku un varētu salīdzināt viena un tā paša teksta versijas dažādās valodās, iesakām ieskatīties vietnē “Eiropas gads attīstībai”.