Navigacijski put

Juvenes Translatores — kako se pripremiti

Vježbanje mozga – izazov prevođenja

Prevođenje je jezik Europe
Umberto ECO

Prevoditelji, za razliku od usmenih prevoditelja, rade s pisanim tekstom. Prevoditelji prevode sa stranog jezika na jezik kojim se najbolje služe (najčešće, ali ne uvijek, na svoj materinji jezik), kako bi tekst koji proizvedu bio što prirodniji i što tečniji. Ali što točno prevođenje podrazumijeva?

 

Prenošenje poruke

Pitanje koje si svaki prevoditelj mora postaviti jest: „Kako mogu prenijeti poruku?” Dobar bi prijevod na čitatelja trebao imati isti učinak kao i izvorni tekst.

Ako vas je izvorni tekst nasmijao ili u vama pobudio znatiželju, prijevod bi trebao učiniti isto. To znači da prevoditelj mora zaista razumjeti značenje teksta, ne samo pojedine riječi, gramatiku i strukturu. On ili ona mora potpuno razumjeti poruku koju autor želi prenijeti. Dobar prevoditelj mora uzeti u obzir kontekst, stil i fine nijanse značenja.

 

Različite vrste znanja

Za prevođenje tekstova iz područja elektronike ili medicine na primjer, potrebno je tehničko znanje. S druge strane, za prenošenje rime ili igre riječi potrebno je znanje o dvjema kulturama i stilskim čimbenicima.

 

Prilagodba teksta novom okruženju

Svaki je jezik ukorijenjen u posebno kulturno, društveno i zemljopisno okruženje. Prevoditelji stoga ponekad moraju osmisliti nove riječi za termine čije istovrijednice u njihovu jeziku ne postoje. Osim toga, oni moraju tekstove specifične za određenu kulturu prilagoditi publici druge kulture ili zemljopisnog područja. Taj se postupak naziva lokalizacija.

 

Živi jezik

Riječi i izrazi brzo se mijenjaju. Zbog novih ideja i izuma te novih načina uporabe postojećih pojmova, prevoditelji moraju osmisliti nove načine izražavanja tih pojmova na vlastitom jeziku. To je jedan od najtežih, ali i najzanimljivijih, vidova prevođenja.

Zapamtite da je traženje riječi u rječniku samo prvi korak. Možda ćete zbog konteksta u kojem se riječ koristi odabrati potpuno drugačiji termin.

 

Želite li pokušati?

Želimo da iskusite kako je to biti profesionalni prevoditelj. Ocjenjivat ćemo sljedeće:

  • preciznost vašeg teksta
  • vašu sposobnost točne uporabe termina
  • vašu sposobnost tečnog pismenog izražavanja na odabranom jeziku, odnosno općenitu čitljivost vašeg prijevoda
  • kreativnost vaših rješenja.
 

Primjeri iz prethodnih natječaja

Kao pomoć u pripremi, prikupili smo nekoliko primjera iz prethodnih natječaja:

 

Rime

Francuski tekst iz 2011.pdf(10 kB) predstavljao je pravi izazov zbog rime. Ponuđeno je nekoliko uspješnih rješenja na različitim jezicima:

 

U engleskom tekstu iz 2008.pdf(9 kB) spomenuta su dva engleska dijalekta, Cockney i Geordie. Kako bismo njihove nazive preveli na druge jezike? Može li se očekivati od čitatelja koji nisu engleskog podrijetla da znaju što je to?

Imamo tri mogućnosti:

  • Ako mislimo da su pojmovi „Cockney i Geordie” dovoljno dobro poznati među našim čitateljima, možemo ih zadržati u izvornom obliku.
  • Mogli bismo također dodati kratko objašnjenje: „Cockney i Geordie – dijalekti koji se govore u Londonu i sjeveroistočnoj Engleskoj”.
  • Mogli bismo čak zamijeniti „Cockney i Geordie” dijalektima na vlastitom jeziku (npr. „zagorski i dalmatinski” na hrvatskom).

Sličan primjer možemo naći u španjolskom tekstu iz 2013.pdf(79 kB) u kojem se koristi riječ „manchegos”. Ako ne postoji istovrijedna imenica u jeziku prevoditelja, izraz je potrebno zamijeniti objašnjenjem – u ovom slučaju „ljudi iz La Mancha”.

Ipak, u prevođenju uvijek postoji opasnost da se ne vidi šuma od drveća. Možda ulažete veliki napor u stvaranje rime ili prenošenja idiomatskog izraza, ali morate uzeti u obzir i najbolja rješenja s obzirom na kontekst. Na primjer, koji je pravi registar? Je li prikladno koristiti šatrovački jezik, zastarjeli jezik ili žargon? Vrlo je škakljivo naći pravu ravnotežu.

Godinama su najtečniji prijevodi bili izabirani kao najbolji, stoga je važno imati na umu stilsku ravnotežu. Vječito pitanje je kako ostati vjeran originalu te istovremeno pisati tečno i rabiti idiomatske izraze u ciljnom jeziku.

 

Predodabir učenika

 

Budući da samo 5 učenika po školi može sudjelovati u natjecanju, škola može sama organizirati testove predodabira. Drugi pak odluče izabrati jednog učenika po svakom stranom jeziku koji se uči u školi.

Praktični savjeti

Učenici koji prevode na svoj materinji ili najjači jezik uvijek će biti u velikoj prednosti u odnosu na one koji se odvaže prevoditi na strani jezik. Za lijepo pismeno izražavanje na ciljnom jeziku potrebne su vještine koje posjeduje obrazovani izvorni govornik tog jezika.

Kvalitetno pisanje od izuzetne je važnosti, stoga bi možda bila dobra ideja da u pripremi učenika za natjecanje nastavnici materinjeg jezika surađuju s nastavnicima stranog jezika.

Zapamtite isto tako da studenti latinskog i/ili grčkog mogu svoje prevoditeljske vještine primijeniti i na moderne jezike!

Radi boljeg uvida u moguće teme i usporedbe verzija istog teksta na različitim jezicima možete pogledati web-mjesto Europske godine za razvoj.