Navigatsioonitee

Juvenes Translatores – Kuidas valmistuda?

Tõlkimine – loov väljakutse

Euroopa keel on tõlkimine
Umberto Eco

Erinevalt tõlkidest töötavad tõlkijad kirjalike tekstidega. Kõige loomulikuma ja ladusama tulemuse saavutavad need, kes tõlgivad võõrkeelest sellesse keelde, mida nad kõige paremini valdavad (tavaliselt emakeelde, kuid mitte alati). Kuid mida tõlkimine endast täpselt kujutab?

 

Sõnumi edastamine

Küsimus, mille kõik tõlkijad peavad endale esitama, on järgmine: „Kuidas ma saan konkreetse sõnumi edasi anda?” Hea tõlge peaks avaldama lugejale samasugust mõju nagu algupärane tekst.

Kui algupärand ajas teid naerma või tekitas teis uudishimu, peaks ka tõlge seda tegema. See tähendab, et tõlkija peab mõistma rohkem, kui konkreetseid sõnu, grammatikat ja struktuuri. Ta peab täielikult tabama ära autori sõnumi. Head tõlkijad tunnetavad konteksti, stiili ja tähenduse nüansse.

 

Eri liiki teadmised

Näiteks elektroonika- või meditsiinialase teksti tõlkimine nõuab tehnilisi teadmisi. Riimi või sõnamängu tõlkimisel on aga vaja aru saada mõlemast kultuurist ja järgida stiili.

 

Teksti kohandamine vastavalt uuele kontekstile

Iga keele juured paiknevad konkreetses kultuurilises, sotsiaalses ja geograafilises keskkonnas. Seega peavad tõlkijad mõnikord looma uusi sõnu väljendite jaoks, millele nende oma keeles täpne vaste puudub. Lisaks sellele tuleb mõne konkreetse kultuuriga väga tihedalt seotud tekste kohandada selliselt, et neid mõistaksid teisest kultuuriruumist või geograafilisest piirkonnast pärit inimesed. Seda nimetatakse lokaliseerimiseks.

 

Elav keel

Sõnad ja väljendid muutuvad kiiresti. Uued ideed ja leiutised ning olemasolevate mõistete uudne kasutamine sunnivad tõlkijaid looma oma keeles uusi mooduseid asjade olemuse väljendamiseks. See on tõlkimise üks kõige raskem, aga ka kõige paeluvam külg.

Tuleb meeles pidada, et sõna leidmine sõnaraamatust on vaid esimene samm. Sõna kasutamise kontekst võib suunata teid valima hoopis teistsuguse väljendi.

 

Kas sooviksite proovida kätt tõlkijana?

Tahame anda teile ettekujutuse elukutselise tõlkija tööst. Hindame teie tõlgetes:

  • teksti täpsust;
  • oskust sõnavara õigesti kasutada;
  • oskust kirjutada ladusalt teie valitud keeles, st teie tõlke üldist loetavust;
  • tõlkeprobleemide lahenduste leidlikkust.
 

Mõned näited varasematelt võistlustelt

Altpoolt leiate mõned näited eelmistelt võistlustelt, mis võivad teile valmistumisel abiks olla:

 

Riimid

2011. aastal sisaldas prantsuskeelne tekstpdf(10 kB) tõsist väljakutset – tuli tõlkida riim. Siin on mõned head lahendused eri keeltes:

 

2008. aasta ingliskeelses tekstispdf(9 kB) nimetati kahte inglise keele murret: Cockney ja Geordie. Kuidas need tõlkida teistesse keeltesse? Kas meie lugejad, kes inglise keelt ei valda, võiksid teada, mis need on?

Meil on kolm võimalust:

  • Kui arvame, et „Cockney” ja „Geordie” on meie lugejatele tuttavad, siis võime nad jätta nii, nagu nad on.
  • Võime lisada ka lühikese selgituse: „Cockney ja Geordie on Londonis ja Kirde-Inglismaal räägitavad murded”.
  • Ühe võimalusena võiksime vahetada kõnealuste murrete nimed kahe murde vastu meie oma emakeeles (nt Mulgi murre ja Võru murre).

Samalaadne näide leidub 2013. aasta hispaaniakeelses tekstispdf(79 kB), kus kasutatakse sõna „manchegos”. Kui tõlkija emakeeles puudub sellele vaste, siis tuleb sõna asendada selgitusega, antud juhul – „inimesed La Manchast”.

Tõlkimisel on alati oht olukorrast mitte aru saada. Riimi loomine või väljendverbide edastamine võib osutuda keeruliseks, kuid peate ka kaaluma, mis antud kontekstis kõige paremini toimib. Näiteks, milline oleks õige laad? Kas on asjakohane kasutada slängi, arhailisi keelevorme või žargooni? Täpselt õige tasakaalu leidmine on väga keeruline.

Tõlked, mis on ühtlaselt soravad kogu teksti ulatuses, on aastate jooksul sageli välja valitud võidutöödena – seega on oluline pidada silmas stiililist tasakaalu. Tuleb võimalikult täpselt edasi anda algupärane tekst, kuid samas kirjutada sihtkeeles soravalt ja idiomaatiliselt.

 

Õpilaste eelvalimine

 

Kuna ainult 5 õpilast kooli kohta saab konkursil osaleda, võivad koolid korraldada oma koolisiseseid eelvalikuteste. Mõned koolid võivad näiteks valida ühe õpilase iga koolis õpetatava võõrkeele kohta.

Mõned kasulikud näpunäited

Õpilastel, kes tõlgivad oma emakeelde või keelde, mida nad kõige paremini valdavad, on alati suur eelis võrreldes nendega, kes proovivad tõlkida võõrkeelde. Sihtkeeles tõeliselt hästi kirjutamiseks peavad teil olema sellised oskused, mis on seda keelt emakeelena rääkival haritud inimesel.

Hea teksti kirjutamine on äärmiselt oluline – seega oleks emakeele õpetajatel kasulik teha õpilaste võistluseks ettevalmistamisel koostööd võõrkeeleõpetajatega.

Arvestage, et ladina ja vanakreeka keele õppijad võivad olla suutelised kasutama oma tõlkijaoskusi ka kaasaegsete keelte puhul!