Navigatsioonitee

Kuidas valmistuda?

Tõlkimine – loov väljakutse

Euroopa keel on tõlkimine
Umberto Eco

Erinevalt tõlkidest töötavad tõlkijad kirjalike tekstidega. Kõige loomulikuma ja ladusam tulemuse saavutavad need, kes tõlgivad võõrkeelest sellesse keelde, mida nad kõige paremini valdavad (enamasti emakeel, kuid siiski mitte alati). Kuid mida tõlkimine endast täpselt kujutab?

 

Sõnumi edastamine

Küsimus, mille kõik tõlkijad peavad endale esitama, on järgmine: kuidas ma saan konkreetse sõnumi edasi anda? Hea tõlge peaks avaldama lugejale samasugust mõju nagu algupärane tekst.

Kui algupärand ajas teid naerma või tekitas teis uudishimu, peaks ka tõlge seda tegema. See tähendab, et tõlkija peab mõistma rohkem, kui konkreetseid sõnu, grammatikat ja struktuuri. Ta peab täielikult tabama ära autori sõnumi. Head tõlkijad tunnetavad konteksti, stiili ja tähenduse nüansse.

 

Eri liiki teadmised

Näiteks elektroonika- või meditsiinialase teksti tõlkimine nõuab tehnilisi teadmisi. Riimi või sõnamängu tõlkimisel on aga vaja kultuurialaseid teadmisi ja stiili järgimist.

 

Teksti kohandamine vastavalt uuele kontekstile

Iga keele juured paiknevad konkreetses kultuurilises, sotsiaalses ja geograafilises keskkonnas. Seega peavad tõlkijad mõnikord looma uusi sõnu väljendite jaoks, millele nende oma keeles täpne vaste puudub. Lisaks sellele tuleb mõne konkreetse kultuuriga väga tihedalt seotud tekste, kohandada selliselt, et neid mõistaksid teisest kultuuriruumist või geograafilisest piirkonnast pärit inimesed. Seda nimetatakse lokaliseerimiseks.

 

Elav keel

Sõnad ja väljendid muutuvad kiiresti. Uued ideed ja leiutised ning olemasolevate mõistete uudne kasutamine sunnivad tõlkijaid looma oma keeles uusi mooduseid asjade olemuse väljendamiseks. See on tõlkimise üks kõige raskem, aga ka kõige paeluvam külg.

Tuleb meeles pidada, et sõna leidmine sõnaraamatust on vaid esimene samm. Sõna kasutamise kontekst võib suunata teid valima hoopis teistsuguse väljendi.

 

Kas sooviksite proovida kätt tõlkijana?

Tahame anda teile ettekujutuse elukutselise tõlkija tööst. Hindame teie tõlgetes:

  • teie teksti täpsust;
  • teie oskust sõnavara õigesti kasutada;
  • teie oskust kirjutada ladusalt teie valitud keeles, st teie tõlke üldist loetavust;
  • tõlkeprobleemide lahenduste leidlikkust.
 

Mõned näited varasematelt võistlustelt

Altpoolt leiate mõned näited eelmistelt võistlustelt, mis võivad teile valmistumisel abiks olla:

 

Riimid

2011. aastal sisaldas prantsuskeelne tekstpdf(10 kB) tõsist väljakutset – tuli tõlkida riim. Siin mõned head lahendused eri keeltes:

 

2008. aasta ingliskeelses tekstispdf(9 kB) nimetati kahte inglise keele murret: Cockney ja Geordie. Kuidas need tõlkida teistesse keeltesse? Kas meie lugejad, kes inglise keelt ei valda, võiksid teada, mis need on?

Meil on kolm võimalust:

  • Kui arvame, et „Cockney” ja „Geordie” on eesti keeles lugejatele tuttavad, siis võime nad jätta nii, nagu nad on.
  • Võime lisada ka lühikese selgituse: „Cockney ja Geordie on Londonis ja Kirde-Inglismaal räägitavad murded”.
  • Ühe võimalusena võiksime vahetada kõnealuste murrete nimed kahe murde vastu meie oma emakeeles (nt Mulgi murre ja Võru murre).

Samalaadne näide leidub 2013. aasta hispaaniakeelses tekstispdf(79 kB), kus kasutatakse sõna „manchegos”. Kui tõlkija emakeeles puudub sellele vaste, siis tuleb sõna asendada selgitusega, antud juhul – „inimesed La Manchast”.

Tõlkimise puhul on alati oht olukorrast mitte aru saada. Võite teha suuri jõupingutusi, et luua riimi või edastada idioomi, kuid peate ka kaaluma, mis antud kontekstis kõige paremini toimib. Näiteks, milline oleks õige laad? Kas on asjakohane kasutada slängi, arhailisi keelevorme või žargooni? Täpselt õige tasakaalu leidmine on väga keeruline.

Tõlked, mis on kogu teksti ulatuses ladusad, ongi läbi aastate sageli osutunud võitjateks. Seega on oluline pidada silmas tasakaalustatud stiili.

 

Õpilaste eelvalimine

 

Kuna ainult 5 õpilast kooli kohta saab konkursil osaleda, võivad koolid korraldada oma koolisiseseid eelvalikuteste. Mõned näiteks valivad ühe õpilase iga koolis õpetatava võõrkeele kohta.

Mõned kasulikud näpunäited

Õpilastel, kes tõlgivad oma emakeelde või keelde, mida nad kõige paremini valdavad, on alati suur eelis võrreldes nendega, kes proovivad tõlkida võõrkeelde. Sihtkeeles tõeliselt hästi kirjutamiseks peavad teil olema sellised oskused, mis on hea haridusega seda keelt emakeelena rääkival inimesel.

Hea teksti kirjutamine on äärmiselt oluline, seega oleks õpilaste võistluseks ettevalmistamisel sihtkeelt õpetavatel õpetajatel kasulik teha koostööd võõrkeeleõpetajatega.

Arvestage, et ladina või vanakreeka keele õppijad võivad olla suutelised kasutama oma tõlkijaoskusi ka kaasaegsete keelte puhul!

Et mõista, millised teemad võivad tõlketekstides esineda, ning et võrrelda eri keeleversioone, tutvuge ELi pressiteadetega.