Sti

Sådan forbereder man sig

De små grå på arbejde – kunsten at oversætte

Oversættelse er Europas sprog
Umberto Eco

Oversættere arbejder – i modsætning til tolke – med det skrevne ord. De, der laver de mest naturlige og flydende oversættelser, oversætter fra et fremmedsprog til det sprog, de kender bedst (som regel – men ikke altid – deres modersmål). Men hvad går oversættelse helt konkret ud på?

 

Hvad vil du sige?

Enhver oversætter bør spørge sig selv: "Hvordan får jeg formidlet tekstens budskab?" En god oversættelse bør have samme virkning på læseren som originalteksten.

Hvis originalen fik dig til at trække på smilebåndet eller pirrede til din nysgerrighed, bør oversættelsen også gøre det. Derfor er det vigtigt, at oversætteren virkelig forstår det budskab, forfatteren vil formidle, og ikke bare fokuserer på ord, grammatik og sætningsstruktur. Gode oversættere har fornemmelse for kontekst, stil og små betydningsnuancer.

 

Hvad skal du vide?

Hvis du f.eks. skal oversætte en tekst om elektronik eller lægemidler, kræver det, at du har en vis teknisk knowhow. Hvis du skal gengive et rim eller ordspil, skal du derimod have en kulturel viden og forståelse for stilistiske virkemidler.

 

At tilpasse teksten til nye forhold

Ethvert sprog er uløseligt knyttet til de kulturelle, samfundsmæssige og kulturelle forhold, der gør sig gældende. Derfor kan man som oversætter være nødt til at finde på nye udtryk for ord, der ikke har noget modstykke på ens eget sprog. Tekster, der har et meget kulturspecifikt indhold, skal desuden tilpasses, så de kan forstås af læsere fra en anden kultur eller et andet geografisk område. Det kaldes lokalisering.

 

Et levende sprog

Ord og udtryk udvikler sig hurtigt. Vi finder konstant på nye idéer og opfindelser og nye måder at bruge eksisterende udtryk på. Derfor må man som oversætter hele tiden finde veje til at udtrykke nye begreber på ens eget sprog. Det er et af de mest udfordrende – og fascinerende – aspekter ved at oversætte.

At slå et ord op i ordbogen er kun det første skridt. I din tekst kan ordet være anvendt på en måde, der får dig til at vælge en helt anden løsning.

 

Har du fået blod på tanden?

Vi vil gerne give dig en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde som professionel oversætter. Vi vil vurdere din oversættelse ud fra følgende kriterier:

  • Er teksten gengivet præcist?
  • Bruges ordene rigtigt?
  • Er du i stand til at formulere dig flydende på det valgte sprog, dvs. er din oversættelse let at læse?
  • Hvor kreative er dine løsninger?
 

Nogle eksempler fra tidligere konkurrencer

For at hjælpe dig med at forberede dig til prøven er her nogle eksempler fra de tidligere konkurrencer:

 

Rim

Den franske tekst fra 2011pdf(10 kB) udfordrede oversætteren med et rim. Her er nogle gode løsninger på forskellige sprog:

 

I den engelske tekst fra 2008pdf(9 kB) blev der nævnt to engelske dialekter – cockney og geordie. Men hvordan oversætter man de navne til dansk og andre sprog? Kan man forvente, at ikke-engelske læsere ved, hvad det er?

Her har vi tre muligheder:

  • Hvis vi mener, at ordene "Cockney and Geordie" er rimeligt kendte for danske læsere, kan vi beholde dem og skrive "cockney og geordie".
  • Vi kan også give en kort forklaring: "cockney og geordie – dialekter, der tales i London og Nordøstengland".
  • En anden løsning er at udskifte "Cockney and Geordie" med to dialekter på dansk (f.eks. vesterbrosk og sønderjysk).

Den spanske tekst fra 2013pdf(77 kB) havde et lignende eksempel med ordet "manchegos". Hvis oversætteren ikke har et tilsvarende ord på sit eget sprog, må udtrykket forklares i stedet – f.eks. med "personer fra La Mancha".

Men man risikerer ikke at se skoven for bare træer, når man oversætter. Du kan gruble længe over, hvordan du genskaber et rim eller formidler et idiomatisk udtryk – men du kan også bare tænke over, hvad der fungerer bedst i den givne kontekst. Hvad er f.eks. det rette stilniveau? Er det i orden at bruge slang, gammeldags sprog eller jargon? Det kan være svært at finde den rette balance.

Oversættelser, der virker flydende hele vejen igennem, har ofte vundet i de tidligere år – så det er vigtigt at tænke på stilen, når du oversætter.

 

Forhåndsudvælgelse

 

Skolerne kan kun tilmelde fem elever til konkurrencen. Derfor holder nogle af dem en intern forprøve. Andre vælger at tilmelde en elev for hvert fremmedsprog, der undervises i på skolen.

Nogle nyttige tips

Elever, der oversætter til deres modersmål eller stærkeste sprog, vil altid have en stor fordel i forhold til dem, der forsøger at oversætte til et fremmedsprog. For at kunne skrive rigtig godt på målsproget skal du i princippet kunne det lige så godt som dit modersmål.

Det er alfa og omega at være god til at skrive. Derfor kan det være nyttigt, hvis den lærer, der underviser i målsproget, f.eks. dansklæreren, samarbejder med sproglæreren om at forberede eleverne til konkurrencen.

Tænk også på, at elever, der lærer latin og/eller oldgræsk, også kan være gode til at oversætte til et moderne sprog!

Prøv at tage et kig på nogle af EU's pressemeddelelser. Her kan du få en idé om, hvilke emner der kan dukke op, og sammenligne forskellige sprogversioner af den samme tekst.