Sti

Sådan forbereder man sig

De små grå på arbejde – kunsten at oversætte

Oversættelse er Europas sprog
Umberto Eco

Oversættere arbejder med det skrevne ord – modsat tolke, som arbejder med det talte ord. Oversættere i EU-institutionerne oversætter normalt fra et fremmedsprog til deres modersmål – den tekst, de skaber, skal være så naturlig og flydende som muligt. Men hvad går arbejdet helt konkret ud på?

 

Hvad vil du sige?

At oversætte handler om at kommunikere. Derfor må enhver oversætter spørge sig selv: "Hvordan får jeg formidlet tekstens budskab?" En god oversættelse bør have samme virkning på læseren som originalteksten.

Hvis originalen fik dig til at trække på smilebåndet eller pirrede til din nysgerrighed, bør oversættelsen også gøre det. Derfor er det vigtigt, at oversætteren virkelig forstår, hvad der står – ikke bare ordene, men også tekstens mening, dvs. det budskab, tekstens forfatter vil formidle.

For at oversætte korrekt skal vi altså ikke kun tage hensyn til sætningsstrukturen og grammatikken, men også originaltekstens kontekst og stil og desuden de forskellige betydningsnuancer, som synonymer og ordspil f.eks. kan give en tekst.

 

Hvad skal du vide?

 

Alt efter teksttype kan oversætteren have brug for en bestemt teknisk viden, f.eks. inden for elektronik, økonomi, medicin, kemi eller botanik (f.eks. navne på maskindele eller kemikalier), eller kulturel viden og forståelse for stilistiske virkemidler (hvis der f.eks. skal laves rim eller ordspil).

 

At sætte sig ind i andre kulturer

Ethvert sprog er uløseligt knyttet til de kulturelle, samfundsmæssige og geografiske forhold, der gør sig gældende. Mange udtryk på ét sprog har ikke noget direkte modstykke på et andet sprog. I sådanne tilfælde kan man som oversætter være nødt til at finde på nye udtryk for at beskrive fænomenet.

Mange tekster har et så kulturspecifikt indhold, at de skal oversættes meget forskelligt alt efter målgruppe, hvis de skal forstås af læsere fra en bestemt kulturkreds eller et bestemt geografisk område. Et paratvidenspil til det spanske marked vil f.eks. se helt anderledes ud end den udgave, der sælges i Ecuador – selv om sproget er det samme. Det kaldes "lokalisering".

 

Et levende sprog

Noget andet er, at ordforrådet ændrer sig meget hurtigt. Den menneskelige opfindsomhed kender ingen grænser – der udvikles hele tiden nye idéer og opfindelser eller nye måder at bruge eksisterende udtryk på. Det er en af de største og mest spændende udfordringer ved arbejdet som oversætter – at man skal bryde hjernen for at finde nye veje til at udtrykke den slags begreber på ens eget sprog.

At slå et ord op i ordbogen er kun det første skridt. I din tekst kan ordet være anvendt på en måde, der får dig til at vælge en helt anden løsning.

 

Har du fået blod på tanden?

Nu kan du få en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde som professionel oversætter. Vi vil vurdere din oversættelse ud fra følgende kriterier:

  • Er teksten gengivet præcist?
  • Bruges ordene rigtigt?
  • Er du i stand til at formulere dig flydende på det valgte sprog, dvs. er din oversættelse let at læse?
  • Hvor opfindsomme er dine løsninger?
 

Eksempler på oversættelser

For at hjælpe dig med at forberede dig til prøven har vi samlet et par eksempler fra de tidligere konkurrencer:

 

Rim

Den tyske tekst fra 2007pdf(59 kB) sluttede med et kort rim.

 

"Fast möchte man sich dem Reisemuffel Eugen Roth anschließen, dessen Reim „Die besten Reisen, das steht fest, sind die oft, die man unterlässt“ zum geflügelten Wort wurde."

Ordret oversat står der:

"Man får næsten lyst til at tilslutte sig Eugen Roth (som havde et had-kærlighedsforhold til at rejse). Hans rim "De bedste rejser er dem, man ikke tager på" er blevet til en fast vending."

Som du kan se, rimer oversættelsen ikke. Problemet kan løses på to måder: oversæt, så det rimer, eller lad være med at kalde det et rim!

"Man får næsten lyst til at tilslutte sig Eugen Roth, der havde et had-kærlighedsforhold til at rejse, og som skabte den faste vending "De bedste rejser er dem, man ikke tager på"."

Men hvis det lykkes dig at få det til at rime og bevare meningen, giver det ekstra point!

Den franske tekst fra 2011 udfordrede også oversætteren med et rim. Vi har samlet nogle gode løsninger på forskellige sprog:

 

I den engelske tekst fra 2008pdf(9 kB) blev der nævnt to engelske dialekter:

"Multilingual forms of communication include regional languages and dialects (such as Cockney and Geordie), and sign languages." Ordret oversat står der: "Flersproget kommunikation omfatter også regionale sprog og dialekter (f.eks. cockney og geordie) samt tegnsprog."

Men hvordan oversætter man "Cockney and Geordie" til dansk og andre sprog? Kan man forvente, at ikke-engelske læsere ved, hvad det er?

Her har vi tre muligheder:

  • Hvis vi mener, at ordene "Cockney and Geordie" er rimeligt kendte for danske læsere, kan vi beholde dem og skrive "cockney og geordie".
  • Vi kan også give en kort forklaring: "cockney og geordie – dialekter, der tales i London og Nordøstengland".

Hvis resten af teksten tillader det (som i vores tilfælde), kan vi udskifte navnene på dialekterne med to dialekter på dansk (vesterbrosk og sønderjysk).

 

Forhåndsudvælgelse

 

Skoler, der ønsker det, kan holde en intern forprøve for at finde de bedst egnede kandidater til prøven. Det var der skoler i flere lande, der gjorde ved de tidligere konkurrencer. Nogle vælger én elev for hvert fremmedsprog, der undervises i.

Skolerne bestemmer selv, hvordan de vil afvikle sådanne forprøver. Vi har samlet nogle eksempler på god praksis, som kan være nyttige for dig.

Som allerede nævnt har elever, der oversætter TIL deres eget modersmål eller stærkeste sprog, altid en stor fordel i forhold til elever, der vover sig ud i at oversætte til et fremmedsprog.

Det princip følger professionelle oversættere som regel også. Det er vældig svært at skrive en velformuleret tekst på målsproget, der ikke lyder oversat, medmindre du har sproget som modersmål. Men det er ikke umuligt, og vi har set eksempler på elever, der har vundet med en oversættelse til et fremmedsprog.

For at give eleverne en bedre forståelse for, hvordan man laver en rigtig god oversættelse til sit eget sprog, kan det være en god idé, hvis den lærer, der underviser i det pågældende sprog – dvs. dansklæreren i danske skoler – inddrages og samarbejder med sproglærerne om at forberede eleverne til konkurrencen.

Du skal bare huske på, at det ikke kun gælder om at gengive alle ord og begreber fra originalteksten så nøjagtigt som muligt, men også om at sørge for, at din danske oversættelse fungerer som helhed og ikke lyder oversat.

Det er også værd at bemærke, at elever, der lærer latin (og oldgræsk), er vant til at arbejde med oversættelse, eftersom en meget stor del af latin- og græsktimerne går med at oversætte til dansk.

Prøv at tage et kig på Europa-Kommissionens pressemeddelelser ("Press releases"). Her kan du se eksempler på tekster og emner, der kan være relevante, enten rent indholdsmæssigt eller for at sammenligne forskellige sprogversioner, der er oversat internt i Kommissionen eller af freelanceoversættere.