Навигационна пътека

Как да се подготвим

Напрегнете мозъка си - предизвикателството на превода

Преводът е езикът на Европа
Умберто Еко

Писмените преводачи работят с писмени текстове за разлика от устните преводачи, които работят с устна реч. Преводачите в институциите на ЕС превеждат от чужд на своя роден език, така че преведеният от тях текст да звучи възможно най-естествено и гладко. Какво точно включва работата на преводача?

 

Предаване на послание

Преводът е свързан главно с общуването, затова всеки преводач трябва да си зададе следния въпрос: "Как да предам посланието?“ Добрият превод трябва да въздейства върху читателя по същия начин като оригиналнияТ текст.

Ако оригиналът ви е накарал да се усмихнете или е събудил любопитството ви, тогава и преводът трябва да постигне същото. За тази цел преводачът наистина трябва да разбира какво е написано: не само думите, но и значението на текста, посланието, което авторът иска да предаде.

Затова, за да превеждаме правилно, трябва да вземем предвид не само структурата и граматиката, но и контекста и стила на оригинала, както и различните нюанси на значението, изразени посредством синоними и игра на думи.

 

Различни видове познания

 

В зависимост от текста преводът може да изисква определен вид специализирани познания, например в областта на електрониката, финансите, медицината, химията или ботаниката (например названия на машинни части или химични вещества) или познаване на културните и стилистичните фактори (за да се преведе рима или игра на думи).

 

Адаптиране към културата

Всеки език е неразривно свързан със специфична културна, социална и географска среда. Много понятия на един език просто нямат еквивалент на друг. В такива случаи понякога преводачите трябва да създават нови изрази, за да опишат тези идеи.

Много текстове имат толкова специфично за дадена култура съдържание, че трябва да бъдат превеждани съвсем различно за всяка отделна аудитория, за да бъдат разбираеми за хората от дадена култура или географски регион. Например версията на настолна игра, изискваща добра обща култура, за Испания ще бъде доста различна от продаваната в Еквадор, въпреки че езикът е същият. Това се нарича „локализация“.

 

Живият език

Друга трудност е, че речникът се променя много бързо. Откривателската природа на човека води до постоянен поток от нови идеи и открития или нови употреби на съществуващи термини. Това е един от най-трудните, но и приятни, аспекти на работата, изискващ творчество от преводачите, за да намерят нови начини за изразяване на тези идеи на своя собствен език.

Помнете, че търсенето на дадена дума в речника е само първата стъпка. Контекстът, в който е използвана дадена дума, може също така да ни накара да изберем съвършено различен термин.

 

Иска ви се да опитате?

Даваме ви възможност сами да изпитате какво означава да си професионален преводач. Ще ви оценяваме според:

  • точността на вашия текст
  • способността ви да използвате правилно термините
  • способността ви да се изразявате гладко в писмена форма на избрания от вас език, тоест четимостта на вашия превод
  • проявеното творчество при намиране на решения.
 

Примерни преводи

За да ви помогнем да се подготвите, ви представяме няколко примера от предишни конкурси:

 

Рими

В немския текст от 2007 г.pdf(59 kB) имаше кратка рима в края.

 

Fast möchte man sich dem Reisemuffel Eugen Roth anschließen, dessen Reim „Die besten Reisen, das steht fest, sind die oft, die man unterlässt“ zum geflügelten Wort wurde.

Буквалният превод на това изречение би звучал приблизително така:

„Човек почти може да се съгласи с Ойген Рот (който мразел да пътува), чиято рима „Най-добрите пътешествия са тези, на които човек не отива“ се e превърнала в поговорка.“

Както виждате, при превода няма рима. Проблемът може да се реши по два начина: запазете римата в превода или не я наричайте рима!

„Човек почти може да се съгласи с Ойген Рот, който не обичал да пътува и който е автор на поговорката „Най-добрите пътешествия са тези, на които човек не отива“.

Но ако при превода успеете да запазите римата и да съхраните смисъла, със сигурност ще получите допълнителни точки!

Във френския текст от 2011 г. също имаше предизвикателство за римуван превод - ето някои от успешните решения, които получихме:

 

В английския текст от 2008 г.pdf(9 kB) бяха споменати два английски диалекта:

"Multilingual forms of communication include regional languages and dialects (such as Cockney and Geordie), and sign languages."

Как можем да преведем „кокни“ и „джорди“ на други езици? Можем ли да очакваме читателите, които не са англичани, да знаят какво представляват те?

Тук имаме три възможности:

  • ако смятаме, че понятията „кокни“ и „джорди“ са сравнително добре познати на българските читатели, можем да ги запазим така, както са в текста (кокни и джорди).
  • можем също да добавим кратко обяснение: „кокни и джорди - диалекти, говорени в Лондон и североизточна Англия“.

Ако останалата част от текста позволява (както беше в този случай), можем дори да заменим названията на диалектите с такива на диалекти на собствения ни език (шопски и родопски).

 

Предварителен подбор на ученици

 

Училищата могат да организират свои вътрешни процедури за предварителен подбор, за да изберат най-подходящите участници в конкурса. При предишните конкурси това бе направено в няколко страни. Някои училища решават да изберат по един ученик за всеки чужд език, който се преподава в училището.

Всички училища могат да организират предварителен подбор по свое желание, но ние се опитахме да подберем примери на добри практики, за да ви помогнем.

Както вече бе споменато, учениците, които превеждат НА родния си език или на своя най-силен език, винаги ще имат голямо предимство пред тези, които имат смелостта да превеждат на чужд език.

Всъщност повечето сериозни преводи се правят точно така, тъй като за написването на автентичен и четим текст на целевия език на превода почти винаги е необходимо този език да бъде роден на преводача. Това обаче не означава, че обратното не е невъзможно. Има примери на ученици, спечелили конкурса в своята страна с превод на чужд език.

Нещо повече, за да се помогне на учениците да се съсредоточат върху създаването на качествени преводи на техния роден език, добре би било учителите, които преподават този език (учителят по полски в полските училища, по немски - в германските и т. н.) да работи заедно с учителите по чужди езици при подготовката на учениците за конкурса.

Тоест акцентът не е само върху точното предаване на думите и идеите от оригиналния текст в превода, а също и върху гарантиране на автентичното звучене на текста на целевия език.

Помнете също, че учениците, изучаващи латински (и старогръцки) имат опит в превода, тъй като преводът от латински/старогръцки на родния им език е основната дейност в тези часове.

Текстове и теми, които могат да са ви от полза при подготовката заради съдържанието си или за да сравните различни езикови версии, преведени от преводачи на ЕС и такива на свободна практика, можете да намерите в съобщенията за медиите от Европейската комисия ("Press releases").