Навигационна пътека

Juvenes Translatores — Как да се подготвим

Напрегнете мозъка си — предизвикателството на превода

Преводът е езикът на Европа.
Умберто Еко

За разлика от устните преводачи, писмените преводачи работят с писмени текстове. Авторите на най-естествено и гладко звучащите текстове превеждат от чужд език на своя най-силен език (обикновено, но не винаги, това е техният роден език). Какво точно включва работата на преводача?

 

Предаване на послание

Въпросът, който всички писмени преводачи трябва да си зададат, е: „Как да предам посланието?“. Добрият превод трябва да въздейства върху читателя по същия начин като оригиналния текст.

Ако оригиналът ви е накарал да се усмихнете или е събудил любопитството ви, тогава и преводът трябва да постигне същото. За тази цел преводачът трябва да разбира повече от отделните думи, граматиката и структурата. Той трябва изцяло да схване посланието на автора. Добрите преводачи имат усет за контекст, стил и тънки нюанси на значението.

 

Различни видове познания

Така например преводът на текст за електроника или медицина изисква технически познания. От друга страна, пресъздаването на рима или игра на думи изисква познаване на две култури и усещане за стилистичните фактори.

 

Адаптиране на текст към нов контекст

Всеки език е неразривно свързан със специфичен културен, социален и географски контекст. Затова понякога преводачите трябва да създават нови думи за термини, за които на техния език не съществува еквивалент. Освен това текстове, които са много специфични за дадена култура, трябва да бъдат адаптирани, за да станат достъпни за хора от друга култура или географска област. Това се нарича „локализация“.

 

Живият език

Думите и изразите бързо се променят. Нови идеи и изобретения, както и нова употреба на съществуващи термини принуждават преводачите да създават нови начини за изразяване на тези идеи на техния собствен език. Това е един от най-трудните и най-вълнуващите аспекти на превода.

Помнете, че търсенето на дадена дума в речника е само първата стъпка. Контекстът, в който е използвана дадена дума, може да ви накара да изберете съвършено различен термин.

 

Иска ви се да опитате?

Даваме ви възможност сами да изпитате какво означава да си професионален преводач. Ще ви оценяваме според:

  • точността на вашия текст;
  • способността ви да използвате правилно термини;
  • способността ви да се изразявате гладко в писмена форма на избрания от вас език, тоест четимостта на вашия превод;
  • проявеното творчество при намиране на решения.
 

Някои примери от предишни конкурси

За да ви помогнем да се подготвите, ви представяме няколко примера от предишни конкурси:

 

Рими

Във френския текст от 2011 г.pdf(10 kB) имаше доста сериозно предизвикателство — превод на рима. Предлагаме ви няколко успешни решения на различни езици:

 

В английския текст от 2008 г.pdf(9 kB) се говори за два диалекта на английски — кокни и джорди. Как можем да преведем названията „кокни“ и „джорди“ на други езици? Можем ли да очакваме читателите, които не са англичани, да знаят какво представляват те?

Тук имаме три възможности:

  • ако смятаме, че понятията „кокни“ и „джорди“ са сравнително добре познати на българските читатели, можем да ги запазим така, както са в текста (кокни и джорди);
  • можем също да добавим кратко обяснение: „кокни и джорди — диалекти, говорени в Лондон и Североизточна Англия“;
  • можем дори да заместим кокни и джорди с 2 диалекта на нашия език (например шопски и родопски).

Подобен пример може да бъде открит в испанския текст от 2013 г.pdf(79 kB), където се използва думата manchegos. Ако няма еквивалентно съществително име на езика на преводача, изразът ще трябва да бъде заменен от обяснение — в случая „жителите на Ла Манча“.

Въпреки това преводът винаги носи риск да пропуснем същественото поради вторачване в подробностите. Можете да положите огромни усилия да намерите рима или да предадете идиоматичен израз, но също така трябва да обмислите какво подхожда най-добре на контекста. Така например какъв е правилният регистър? Подходящо ли е да използваме жаргон или архаичен език? Постигането на точния баланс е сериозно предизвикателство.

През годините за победители често са избирани преводи, чиито текстове звучат гладко, така че е добре да не забравяте за стилистичния баланс. Вечният въпрос е как да останем верни на оригинала и същевременно да се изразим гладко и идиоматично на целевия език.

 

Предварителен подбор на ученици

 

Тъй като само 5 ученици от училище могат да участват в конкурса, училищата могат да решат да проведат собствени предварителни тестове за подбор. Други решават да изберат по един участник за всеки чужд език, преподаван в училището.

Някои полезни съвети

Както вече бе споменато, учениците, които превеждат на родния си език или на своя най-силен език, винаги ще имат голямо предимство пред тези, които се опитват да превеждат на чужд език. За да пишете наистина добре на целевия език, са ви необходими умения на добре образован човек, за когото това е роден език.

Да се пише добре е много важно, затова може да е полезно учителите по родния език да работят заедно с учителите по чужд език, за да подготвят учениците за конкурса.

Не забравяйте, че учениците, които изучават латински и старогръцки, могат да използват преводаческите си умения и по отношение на съвременни езици!