Navigačný riadok

Juvenes Translatores 2011

Ako každý rok, 27 víťazov – jeden za každú krajinu EÚ...
...avšak oveľa viac účastníkov, tentokrát až 3 000

 

2011

Každý nový ročník súťaže Juvenes Translatores je pre nás aj po piatich rokoch stále novou výzvou a skúsenosťou. Jedno však zostáva rovnaké – napätie pri hľadaní nových talentov medzi zúčastnenými žiakmi.

Za všetkými týmito úspechmi stoja učitelia, ktorí robia všetko pre to, aby žiakov čo najlepšie pripravili na súťaž. Napríklad zorganizovanie vlastného školského kola, v ktorom sa rozhodne o účastníkoch súťaže Juvenes Translatores, stojí určite nemalé úsilie

Súvisiace odkazy: