Navigatsioonitee

2011. aasta võistlus

27 võitjat, nagu alati – 1 igast ELi liikmesriigist…
… kuid rohkem osalejaid kui varasematel võistlustel – seekord üle 3000

 

2011

Iga uue tõlkevõistlusega Juvenes Translatores püstitatakse uued väljakutsed ning võib saada uusi kogemusi, seda isegi pärast viit aastat. Kuid mõned asjad ei muutu kunagi, näiteks ärevus ja erutus osalejate hulgast uue talendi otsimisel.

Õpilaste saavutuste taga on õpetajad, kes teevad õpilase võistlusel osalemiseks ära palju ettevalmistustööd. Nagu ka sellised koolid, kus korraldatakse esmalt sisekonkurss, et selgitada välja, kes õpilastest saavad osaleda võistlusel Juvenes Translatores.

seonduvad lingid: