Cesta

Ročník 2011

Stejně jako v předchozích letech vyhlašujeme i letos 27 vítězů – z každého státu Unie jednoho…
… tento ročník jsme však zaznamenali zatím nejvyšší počet účastníků – více než 3 000!

 

2011

I po pěti letech přináší každý další ročník Juvenes Translatores nové výzvy a zkušenosti. Některé věci se však nemění – například pocit nadšení, když mezi soutěžícími zazáří nový překladatelský talent.

Za každým takovým úspěchem stojí učitelé, kteří do přípravy svých studentů na soutěž vkládají nemalé úsilí. Na některých školách dokonce pořádají nejdříve svou vlastní soutěž, takže do Juvenes Translatores postupují jen ti nejlepší.

Související odkazy: