Навигационна пътека

Конкурс от 2011 г.

27 победители, както винаги – по 1 от всяка страна от ЕС…
… но повече участници отвсякога – този път над 3000

 

2011

Всеки нов конкурс „Juvenes Translatores“ поставя нови предизвикателства пред нас и ни носи нови преживявания - дори след 5 години. Някои неща обаче никога не се променят - като тръпката да откриеш талант сред участниците.

Зад всички тези постижения стоят учителите, които подготвят своите ученици за конкурса. Като училищата, които организираха първо свои вътрешни конкурси, за да определят участниците в „Juvenes Translatores“.

Връзки по темата: