Navigačný riadok

Juvenes Translatores 2010

V rámci hodnotenia 4. ročníka súťaže Juvenes Translatores by sme sa chceli poďakovať školám a žiakom za ich záujem a ohlasy, ktoré boli aj vďaka sociálnym médiám početnejšie ako kedykoľvek predtým.

2010

Súťažiaci využili pri preklade zatiaľ najviac jazykových kombinácií. Rovnako nás prekvapil aj geografický záber súťaže – prvý raz sme mali víťaza z mesta na polárnom kruhu.

Mnohí z víťazov (z Estónska, Maďarska, Českej republiky, Grécka, Malty a Holandska) predniesli na slávnostnom odovzdávaní cien 7. apríla 2011 zaujímavé prejavy o rôznych aspektoch jazykov, prekladu a viacjazyčnosti.

Súťaž by opäť nebola možná bez obrovskej podpory učiteľského zboru ani bez nesmiernej dávky talentu a nadšenia zo strany nádejných prekladateľov. Všetkým ešte raz ďakujeme!

Súvisiace odkazy: