Navigācijas ceļš

2010. gada konkurss

Noslēdzot ceturto “Juvenes Translatores” konkursu, vēlamies pateikties skolām un skolēniem ne tikai par izrādīto interesi, bet arī par atsauksmēm (tās saņēmām arī ar dažādu draugošanās tīklu starpniecību). Priecājamies, ka interese bija tik liela un atsauksmes tik labas kā vēl nekad agrāk.

2010

Uzvarētāji bija izvēlējušies līdz šim visplašāko valodu kombināciju spektru. Iespaidīgs ir arī ģeogrāfiskais mērogs — šī bija pirmā reize, kad mums bija uzvarētājs no pilsētas, kas atrodas aiz polārā loka.

Apbalvošanas ceremonijā, kas notika 2011. gada 7. aprīlī, daudzi uzvarētāji (no Čehijas, Grieķijas, Igaunijas, Maltas, Nīderlandes un Ungārijas) teica izcilas runas par dažādiem valodu, tulkošanas un daudzvalodības aspektiem.

Kā jau vienmēr, šis konkurss nebūtu iespējams nedz bez skolotāju ieguldītā darba, nedz bez visu jauno tulkotāju talanta un entuziasma. Liels paldies jums visiem!

Saites: