Cosán nascleanúna

Comórtas 2010

Anois agus muid ag cur clabhsúir leis an gceathrú heagrán deJuvenes Translatores, ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na scoileanna agus na daltaí go léir as an tsuim a léirigh siad agus as an aiseolas a sholáthraigh siad (a bhuí sin leis na meáin shóisialta go háirithe) – b'fhearr ná riamh iad

2010

Bhain na buaiteoiri úsáid as an teaglaim teagacha ba mhó riamh Agus tá iarrathóirí ag teacht ó i ngar agus i gcéin – bhí an chéad bhuaiteoir againn ón gciorcal Artach i mbliana.

Thug go leor de na buaiteoirí (arbh as an Eastóin, an Ungáir, Poblacht na Seice, an Ghréig, Málta agus an Ísiltír dóibh) oráidí anamúla afaoi chúrsaí theanga, cúrsaí aistriúcháin agus cúrsaí ilteangachais ag searmanas bronnta an 7 Aibreán 2011.

Arís eile, ní fhéadfadh an comórtas a bheith ann gan cúl-obair na múinteoirí, agus go deimhin gan tallann ná flosc na n-aistritheoirí óga. Míle buíochas libh go léir!

naisc ghaolmhara: