Navigatsioonitee

2010. aasta võistlus

Neljanda tõlkevõistluse Juvenes Translatores lõppedes soovime tänada koole ja õpilasi ülesnäidatud huvi eest ning samuti esitatud tagasiside eest (tänu sotisaalmeediale), mis on senisest aktiivseim.

2010

Võitjate valitud keelekombinatsioonid olid võistluse ajaloos kõige arvukamad. Ka geograafiline ulatus muutub järjest muljetavaldavamaks – esmakordselt oli nüüd võitja ka põhjapolaarjoone tagant.

7. aprillil 2011 toimunud auhinnatseremoonial võtsid mitmed võitjad (Eestist, Ungarist, Tšehhi Vabariigist, Kreekast, Maltalt ja Madalmaadest) sõna ning esitasid huvitavaid mõtteid seoses keelte, tõlkimise ja mitmekeelsuse erinevate tahkudega.

Nagu alati, nii poleks ka seekordne võistlus saanud teoks ilma õpetajate taustatööta, ega ka kõikide lootustandvate tõlkijate lõputu ande ja entusiasmita. Suur tänu teile kõigile!

seonduvad lingid: