Cesta

Ročník 2010

Na závěr čtvrtého ročníku soutěže Juvenes Translatores bychom rádi poděkovali všem školám a studentům, kteří v tomto ročníku projevili o soutěž mimořádný zájem a zaslali nám velké množství ohlasů (zejména prostřednictvím sociálních médií).

2010

Ročník 2010 se vyznačoval tím, že vítězné překlady reprezentovaly dosud největší počet jazykových kombinací. Působivý byl i geografický záběr: jeden z vítězů k nám přijel až z oblasti za severním polárním kruhem.

Na slavnostním předávání cen 7. dubna 2011 vystoupilo několik vítězů (z České republiky, Estonska, Maďarska, Malty, Nizozemska a Řecka) se zajímavými pohledy na nejrůznější aspekty jazyků, překládání a mnohojazyčnosti.

Soutěž by se samozřejmě nemohla uskutečnit bez neutuchajícího úsilí učitelů, kteří ji na svých školách zorganizovali. A nesmíme zapomenout především na nesmírnou dávku talentu a nadšení začínajících překladatelů. Děkujeme vám všem!

Související odkazy: