Navigačný riadok

Juvenes Translatores 2009

24. novembra 2009 sa už po tretí raz konala prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, ktorej sa mohli zúčastniť všetci mladí Európania narodení v roku 1992 a vyskúšať si na vlastnej koži prácu prekladateľa. Sme presvedčení, že niektorých z nich bude súťaž inšpirovať k štúdiu jazykov či samotného prekladu na vysokej škole, aby sa neskôr mohli stať profesionálnymi prekladateľmi.

2009

Pre náš organizačný tím a všetkých ostatných, ktorí sa na súťaži Juvenes Translatores podieľali, predstavuje súťaž príležitosť spoznať mladých ľudí, ktorí majú záujem o jazyky, osobne sa zoznámiť s víťazmi a prostredníctvom prekladov aj s ostatnými súťažiacimi. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj všetkým učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom, ktorí súťaži venovali svoj čas a úsilie a prispeli tak k jej úspešnému priebehu.

Súvisiace odkazy: