Cesta

Ročník 2009

Po třech úspěšných ročnících soutěže již můžeme začít mluvit o tradici. 24. listopadu 2009 si mladí Evropané mohli znovu vyzkoušet, co obnáší práce překladatele. Tohoto ročníku překladatelské soutěže se mohli zúčastnit studenti narození v roce 1992. Jsme přesvědčeni, že mnozí z nich se vydají stejnou cestou jako někteří vítězové minulých ročníků a rozhodnou se studovat jazyky nebo překladatelství na vysoké škole, aby se mohli stát profesionálními překladateli.

2009

Pro náš organizační tým a všechny ostatní, kteří se na pořádání soutěže podílejí, představuje soutěž příležitost, jak se setkat s mladými lidmi, kteří se vážně zajímají o jazyky. S vítězi soutěže jsme se mohli potkat osobně, s ostatními soutěžími prostřednictvím jejich překladů. Náš dík patří také všem učitelům a školám, kteří soutěži věnovali mnoho času a úsilí a přispěli tak k její zdárné realizaci.

Související odkazy: