Sökväg

Tävlingsomgången 2008

Den andra omgången av Juvenes Translatores anordnades i samtliga EU-länder torsdagen den 27 november 2008:

  • Deltagande skolor: 593
  • Deltagande elever: 2 247
  • Antal språkpar: 147

Vinnarna 2008

Alla på EU-kommissionen som arbetade med den andra omgången tyckte att det var fantastiskt roligt och givande. Att döma av de reaktioner och synpunkter vi fått tyckte deltagarna detsamma.

Det gläder oss särskilt att vissa skolor har inspirerats att starta språkutbyten med skolor i andra länder. Vi hoppas att fler följer efter.