Navigačný riadok

Juvenes Translatores 2008

Druhý ročník súťaže Juvenes Translatores sa uskutočnil vo štvrtok 27. novembra 2008 vo všetkých členských krajinách EÚ:

  • počet zúčastnených škôl – 593
  • počet zúčastnených žiakov – 2 247
  • počet jazykových kombinácií – 147

Víťazi z roku 2008

Druhý ročník bol pre nás všetkých v Komisii veľmi cennou skúsenosťou. Ohlasy účastníkov boli takisto veľmi pozitívne.

Obzvlášť nás teší, že súťaž inšpirovala niektoré školy k tomu, aby spolu s inými školami v zahraničí organizovali výmenné jazykové pobyty. Dúfame, že takýchto iniciatív bude v budúcnosti pribúdať.