Ścieżka nawigacji

Juvenes Translatores 2008

Druga edycja konkursu Juvenes Translatores odbyła się we wszystkich krajach członkowskich UE w czwartek 27 listopada 2008 r. Podsumowanie:

  • 593 szkół
  • 2 247 uczniów
  • 147 kombinacji językowych.

Laureaci konkursu w roku 2008

Dla nas, organizatorów, druga edycja konkursu była wyjątkowym doświadczeniem. Sadząc po informacjach, jakie otrzymaliśmy od uczestników, w ich przypadku było podobnie.

Bardzo nas cieszy, że konkurs nasunął niektórym szkołom pomysł zorganizowania wymian językowych z zagranicznymi szkołami. Mamy nadzieję, że za ich przykładem pójdą inne szkoły.